Мога да бъда светлина за другите
назад напред


Деца

Мога да бъда светлина за другите

Президент Ухтдорф казва, че за да бъдем светлина за другите, думите ни следва да бъдат “ясни като слънчево небе и пълни с благодат”. Думите ни следва да бъдат щастливи, честни и мили. Какво можете да направите или кажете, за да бъдете светлина за другите? Можете да запишете в дневника си 5 мили и любезни неща, които планирате да кажете на членове на семейството си или приятели.