Tabula ohipa
  Footnotes

  Tabula ohipa

  Te hi‘o nei te mau melo o Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei i te hiero ei fare no te Fatu – te vahi mo‘a roa‘e i ni‘a i te fenua nei. I roto i teie buka iti e ite outou i te mau tauturu faaiteraa no ni‘a i te tumu e te faufaa rahi o te mau hiero e te faataaraa mure ore o te mau oro‘a e ravehia i reira.

  E nehenehe teie buka iti e itehia i ni‘a i te reni temples.lds.org.

  Hiero no Copenhagen Danemark. Haamo‘ahia i te 23 Me 2004.

  Hiero no Adelaide Australie. Haamo‘ahia i te 15 no Tiunu, 2000.

  Tapo‘i no mua: Hiero no Roto Miti. Haamo‘ahia i te 6 no Eperera, 1893.

  Tapo‘i no muri: Hiero no Portland Oregon. Haamo‘ahia i te 19 no Atete, 1989.