2002
Luật Thập Phân
THÁNG BẢY NĂM 200


Luật Thập Phân

Chúa đã thiết lập luật thập phân là luật thu nhập của Giáo Hội của Ngài… . Nó cũng là luật mà qua đó chúng ta cho thấy lòng trung thành của mình đối với Chúa

Lễ Giáng Sinh vừa qua, tôi đã nhận được một món quà đặc biệt từ mẹ tôi. Bà đã cẩn thận giữ gìn nó trong nhiều năm tháng một quyển sách nhỏ mà lần đầu tôi nhận được từ cha mẹ tôi vào năm 1944, khi tôi lên 10 tuổi.

Quyển sách này đây. Đó là quyển nhật ký mà trong đó tôi được dạy ghi chép hằng tuần số lợi tức và chi tiêu của tôi.

Ví dụ như tôi chép vào sổ tuần lễ 29 tháng Bảy năm 1944 rằng tôi đã bắt đầu tuần lễ đó với số tiền có được là 24 Mỹ kim 5 xu và kiếm được 7 Mỹ kim khi làm việc cho nông trại gia đình. Về phần chi tiêu, tôi tiêu 5 xu cho kẹo, 3 Mỹ kim 45 xu mua sắm, 20 xu đi xem phim, và 2 Mỹ kim 37 xu cho áo quần. Tôi cũng đã đầu tư 20 Mỹ kim vào công khố phiếu chiến tranh và đóng 70 xu cho tiền thập phân. Tôi kết thúc tuần lễ với số tiền mặt là 4 Mỹ kim 28 xu. Tôi nhớ đã hỏi cha tôi khi nào thì lương của tôi 25 xu một giờ sẽ có thể được tăng. Nhưng khi nhớ lại rằng một xuất phim mất 20 xu và kẹo chỉ tốn có 5 xu, thì giờ đây tôi nhận thức rằng có lẽ tôi đã được trả quá cao rồi.

Khi tôi đọc lại nhật ký này mà đã có cách đây hơn 50 năm, tôi đã thấy rằng mỗi tuần trong những năm 1944 và 1945, tôi đã đóng tiền thập phân 10 phần trăm của lợi tức của mình cho tuần đó. Vào tháng Mười Hai năm 1944, tôi ghi rằng tôi đã đóng 12 Mỹ kim 35 xu tiền thập phân cho năm đó—số tiền thập phân trọn vẹn.

Đây là nơi và cách thức mà tôi đã học đóng tiền thập phân.

Vợ tôi và tôi đã dạy con cái chúng tôi tầm quan trọng của việc dành tiền thập phân ra mỗi tuần khi chúng nhận được tiền tiêu vặt hay kiếm được tiền giữ trẻ hay làm những công việc đặc biệt. Chúng để tiền thập phân vào trong một cái hộp nhỏ. Vào ngày Chúa Nhật nhịn ăn, chúng đưa tiền thập phân cho vị giám trợ. Chúng cũng học biết giá trị của tiền bạc bằng cách dành dụm một phần lớn của số tiền còn lại từ lợi tức của chúng cho công việc truyền giáo và học vấn trong tương lai.

Các cháu nội ngoại của chúng tôi giờ đây cũng rập theo một mẫu mực tương tự.

Chúng ta hãy dạy nguyên tắc này cho con cái chúng ta và chắc chắn rằng chúng thấy chúng ta đóng tiền thập phân. Chủ Tịch Joseph F. Smith đã nói: “Con cái chúng ta, ngay khi chúng đủ tuổi để kiếm tiền, cần phải được dạy để đóng tiền thập phân của chúng, để tên của chúng có thể được viết vào sách luật pháp của Chúa.”1

Trong thời kỳ của tôi, trong Hội Thiếu Nhi, chúng tôi đã học bài thơ ngắn này:

Tiền thập phân là gì?

Tôi sẽ bảo cho bạn biết mỗi lần.

Mười xu từ một mỹ kim

Và một xu từ mười xu.

Giáo lý của việc đóng tiền thập phân được tìm thấy ở nhiều nơi trong thánh thư. Áp Ra Ham đã đóng tiền thập phân cho Mên Chi Xê Đéc.2 Các con cái của Y Sơ Ra Ên được dạy dâng tiền thập phân của họ lên Chúa.3 Có lẽ câu thánh thư được trích dẫn nhiều nhất về đề tài thập phân trong Kinh Thánh Cựu Ước được tìm thấy trong Ma La Chi:

“Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.”4

Số tiền thập phân chúng ta đóng là sự sắp đặt hoàn hảo và hợp lý nhất mà tôi biết. Đó là một phần mười lợi tức của chúng ta. Mọi người, từ người nghèo nhất đến người giàu nhất, đều đóng tỷ lệ phần trăm như nhau. Đấng Ky Tô đã giảng dạy nguyên tắc đó trong câu chuyện về đồng tiền của người đàn bà góa:

“Đức Chúa Giê Su ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền;

“Cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu.

“Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào.

“Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.”5

Một đồng xu là một đồng tiền rất nhỏ. Nó là đồng tiền nhỏ nhất bằng đồng được người dân Do Thái sử dụng. Nó bằng một phần sáu mươi tư của đồng xu bạc La Mã.

Trong gian kỳ này, Chúa đã thiết lập luật thập phân là luật thu nhập của Giáo Hội của Ngài. Nếu không có luật đó, chúng ta không thể thực hiện các mục đích vĩnh cửu của Chúa. Nó cũng là một luật pháp mà qua đó chúng ta cho thấy lòng trung thành của mình đối với Chúa và chứng tỏ mình xứng đáng với các đặc ân, các giáo lễ và các phước lành.

Mới đây tôi đã đến Independence, Missouri và cảm thấy cần lái xe trong một tiếng đồng hồ đi về phía bắc đến Far West. Các Thánh Hữu Ngày Sau đã định cư ở Far West vào năm 1836 là một nơi ẩn trốn sự ngược đãi. Far West trở thành nơi thủ phủ của hạt với khoảng chừng 3.000 đến 5.000 dân cư. Đó là trụ sở của Giáo Hội trong một thời gian. Các tổ tiên của tôi đã sống ở đó.

Khi tôi đến Far West và nhìn chung quanh, tôi chỉ có thể thấy được ruộng đất chập chùng. Không có thành phố, đường xá hay nhà cửa. Chỉ có một địa điểm xây cất đền thờ trông thật yên tĩnh và cỏ mọc xanh tươi với bốn trụ đá góc nhà, bao quanh bởi một hàng rào đơn sơ.

Vào năm 1838, Các Thánh Hữu bị đuổi ra khỏi Far West. Joseph Smith và những người khác bị bắt giữ và mang đến Ngục Thất Liberty gần đó. Nơi đó họ đã bị tiều tụy trong tình trạng kinh khiếp nhất mà có thể tưởng tượng được trong sáu tháng. Các tổ tiên của tôi đã cực kỳ đau khổ ở Far West và gần mất mạng.

Khi tôi đứng ở Far West và hình dung lại điều đã xảy ra hồi xưa, tôi mở quyển thánh thư của mình ra và đọc tiết 119 của sách Giáo Lý và Giao Ước. Điều mặc khải này được ban cho qua Tiên Tri Joseph Smith tại Far West vào ngày 8 tháng Bảy năm 1838, giữa những cảnh ngược đãi này:

“Và đây sẽ là sự khởi đầu trong việc đóng góp tiền thập phân của dân ta.

“Và sau đó, tất cả những người đã đóng góp trên đây sẽ phải đóng góp một phần mười trên tổng số lợi tức của mình; và đây sẽ là một luật pháp vĩnh viễn cho họ, đối với thánh chức tư tế của ta, lời Chúa phán vậy.”6

Tôi tự nghĩ rằng luật thập phân không thể được các tín hữu của Giáo Hội tiếp nhận vào một thời gian ít thích hợp hơn lúc bấy giờ. Nhưng họ đã tiếp nhận luật pháp đó và các tín hữu đã bắt đầu sống theo luật pháp mới này vào lúc mà họ đang bị mất của cải và trong một số trường hợp, mạng sống của họ. Khi tôi viếng thăm Far West, tôi đã đạt được một chứng ngôn thuộc linh về luật thập phân một cách mạnh mẽ và sâu sắc hơn mà tôi từng cảm thấy trước đây.

Tôi muốn đưa ra một lời khuyên đối với hằng ngàn tín hữu đang gia nhập Giáo Hội ngày nay do nỗ lực chuyên cần của những người truyền giáo của chúng ta. Hãy sử dụng đức tin của mình. Hãy đóng tiền thập phân của mình. Luật pháp này có thể khác với điều mà các anh chị em đã quen thuộc trước khi báp têm. Nhưng không có điều gì mà các anh chị em làm với tư cách là người mới cải đạo sẽ chuẩn bị cho các anh chị em một cách trọn vẹn để vui hưởng các phước lành tuyệt diệu đang dành cho các anh chị em—ngay cả các phước lành đền thờ—hơn là việc đóng tiền thập phân của mình.

Giờ đây, là một lời khuyên ngắn gọn đối với những người truyền giáo. Hãy giảng dạy luật thập phân cho những người tầm đạo của các anh chị em trong một cách thức mà họ sẽ đạt được một chứng ngôn về nguyên tắc kỳ diệu này của phúc âm.

Người mẹ của Joseph F. Smith còn có tên là “Quả Phụ Smith.” Bà là người vợ góa của Hyrum Smith, người đã tuẫn đạo với Tiên Tri Joseph. Có lần bà khiển trách người thư ký phụ trách tiền thập phân mà đã nói rằng bởi vì cảnh nghèo nàn của bà, bà không nên đóng tiền thập phân. Bà nói: “Anh không cho tôi nhận một phước lành à? Nếu tôi không đóng tiền thập phân của mình, tôi phải nghĩ rằng Chúa giữ lại các phước lành của Ngài không ban cho tôi. Tôi đóng tiền thập phân của mình, không phải chỉ vì đó là luật pháp của Thượng Đế mà còn bởi vì tôi trông mong một phước lành khi làm điều đó. Bằng cách tuân giữ luật pháp này và các luật pháp khác, tôi trông mong được thịnh vượng, và có thể nuôi sống gia đình tôi.’”7

Bà có được thịnh vượng không? Con trai và cháu nội bà trở thành chủ tịch của Giáo Hội, và dòng dõi của bà ngày nay gồm có một thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và nhiều vị lãnh đạo nổi tiếng trong Giáo Hội.

Khi đề cập đến mẹ mình, Joseph F. Smith đã có lần nói rằng bà đóng “của thập phân trên các con cừu và gia súc, một phần mười cân bơ của bà, một phần mười số gà của bà, một phần mười số trứng của bà, một phần mười số heo của bà, một phần mười số bê, một phần mười số ngựa—một phần mười của mọi thứ mà bà nuôi trồng.”8

Có lần tôi đang giảng dạy luật thập phân cho một nhóm vị lãnh đạo Giáo Hội ở Phi Châu. Một anh nói: “Thưa Anh Cả Tingey, làm thế nào tôi có thể đóng tiền thập phân khi tôi không có lợi tức?” Tôi hỏi thăm và biết được rằng anh có một gia đình đông với bảy hay tám đứa con và đang thất nghiệp. Tôi hỏi về cách thức anh nuôi gia đình anh. Anh nói anh có một khu vườn nhỏ và chăn nuôi ngỗng. Tôi hỏi: “Ngỗng làm gì?” Anh trả lời: “Chúng đẻ trứng.” Tôi đáp: “Nếu một buổi sáng kia anh khám phá ra 10 trứng ngỗng trong ổ ngỗng của mình thì sao?” Một sự hiểu biết lóe lên trong tâm hồn anh. “Tôi có thể lấy một cái trứng và đưa nó cho vị chủ tịch chi nhánh của mình,” anh trả lời. Anh đã hiểu, và anh có thể trở thành người đóng tiền thập phân trọn vẹn.

Khi chúng ta đóng tiền thập phân và dạy cho con cái mình đóng tiền thập phân, thì chúng ta phát triển một gia đình được neo chặt trên việc lập và tuân giữ các giao ước đền thờ. Các phước lành vinh quang nhất trong tất cả mọi phước lành mà chúng ta nhận được trong cuộc sống này và trong cuộc sống vĩnh cửu là các phước lành đến từ việc biết được rằng gia đình mình được làm lễ gắn bó với nhau cho suốt thời vĩnh cửu. Ngày nay một số người có thể thấy rằng họ đang tự khước từ các đặc ân này qua việc không đóng tiền thập phân. Đối với những người tìm thấy mình đang trong tình huống này, thì lời khuyên của tôi là hãy sử dụng đức tin của mình, khá thử Chúa, và đóng tiền thập phân của mình.

Một sự bình an đặc biệt mà vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ đến với các anh chị em và gia đình các anh chị em khi các anh chị em đóng tiền thập phân trọn vẹn. Các anh chị em sẽ thấy rằng mọi sợ hãi liên quan đến vấn đề tài chính và lo toan cho gia đình sẽ giảm đi. Các anh chị em sẽ bắt đầu biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương các anh chị em.

Tôi biết ơn cha mẹ tôi đã dạy tôi đóng tiền thập phân. Tôi chia sẻ chứng ngôn chân thành của mình rằng việc đóng tiền thập phân là một nguyên tắc chân chính của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. Gospel Doctrine, ấn bản lần thứ 5 (1939), 231.

  2. Xin xem Sáng Thế Ký 14:20.

  3. Xin xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:6.

  4. Ma La Chi 3:8, 10.

  5. Mác 12:41–44.

  6. GLGƯ 119:3–4.

  7. Gospel Doctrine, 229.

  8. Gospel Doctrine, 229.