O’nu Dinleyin!
önceki sonraki


O’nu Dinleyin!

Babamız, dört bir tarafımız belirsizlik ve korku ile kuşatıldığı zaman bize en çok yardımcı olacak şeyin O’nun Oğlu’nu duyup dinlemek olduğunu biliyor.

Sevgili kardeşlerim, teknolojiyi kullanarak bu Pazar sabahı bir araya toplanabildiğimiz ve ibadet edebildiğimiz için ne kadar müteşekkirim. İsa Mesih’in sevindirici haberinin dünyaya iade edildiğini bildiğimiz için ne mutlu bizlere!

Son birkaç hafta içinde, birçoğumuz kişisel yaşamlarımızda aksamalara maruz kaldık. Depremler, yangınlar, seller, salgınlar ve bunların sonuçları rutinleri bozmuş olup, yiyecek, gerekli malzeme ve birikmiş para sıkıntısı yaratmıştır.

Tüm bunların arasında, genel konferans için bize katılarak bu karışıklık döneminde Rab’bin sözünü dinlemeyi seçtiğiniz için sizi takdir ediyor ve size teşekkür ediyoruz. Büyük sıkıntılara eşlik eden ve giderek artan karanlık, İsa Mesih’in ışığını daha da parlak hale getiriyor. Bu küresel ani değişiklik döneminde, her birimizin yapabileceği iyi şeyleri bir düşünün. Kurtarıcıya olan sevginiz ve inancınız bir insanın İsa Mesih’in sevindirici haberinin bütünlüğünün İade Edilişi’ni keşfetmesi için çok iyi bir katalizör olabilir.

Son iki yıl içinde, Kızkardeş Nelson ve ben dünyanın dört bir yanında sizlerden binlerce kişiyle tanıştık. Açık alanlarda ve otel balo salonlarında sizlerle bir araya geldik. Her yerde, Rab’bin seçilmişlerinin huzurunda olduğumu hissettim ve İsrail’in bir araya toplanışının gözlerimin önünde gerçekleştiğini gördüm.

“Atalarımız’ın büyük bir özlemle beklediği”1 günlerde yaşıyoruz.” Peygamber Nefi’nin, sadece görümde gördüklerine canlı olarak şahit olmak için en ön sıralarda yerimiz var, öyle ki “Tanrı Kuzusu’nun kudreti yeryüzünün her tarafına dağılmış olan Rab’bin antlaşmalı halkının üzerine” inecektir; “ve onlar büyük bir yücelik içinde, doğrulukla ve Tanrı’nın kudretiyle silahlanmışlardır.”2

Kardeşlerim sizler, Nefi’nin gördüğü o erkekler, kadınlar ve çocuklar arasındasınız. Bunu bir düşünün!

Nerede yaşadığınıza veya koşullarınızın ne olduğuna bakılmaksızın, Rab İsa Mesih sizin Kurtarıcınız’dır ve Tanrı’nın peygamberi olan Joseph Smith, sizin peygamberinizdir. O yeryüzünün kuruluşundan önce, Azizler’den “hiçbir şeyin saklanmayacağı”3 bu son düzenleme döneminin peygamberi olarak önceden atanmıştır. Devam eden bu iade ediliş sürecinde, Rab’den vahiy gelmeye devam etmektedir.

İsa Mesih’in sevindirici haberinin yeryüzüne iade edilişi sizin için ne anlama geliyor?

Bu, sizin ve ailenizin sonsuza dek birbirinize mühürlenebileceğiniz anlamına gelir! Bu, İsa Mesih’ten yetkisi olan birisi tarafından vaftiz olduğunuz ve O’nun Kilisesi’nin bir üyesi olarak onaylandığınız için Kutsal Ruh’un daimi yoldaşlığına sahip olabilirsiniz anlamına gelir. Kutsal Ruh size rehberlik edecek ve sizi koruyacaktır. Bu, asla tesellisiz ya da size yardım etmesi için Tanrı’nın kudretinden mahrum kalmayacağınız anlamına gelir. Bu, gerekli kutsal törenleri alırken ve Tanrı ile antlaşmalar yapıp onları tutarken, rahiplik gücünün sizi kutsayacağı anlamına gelir. Bu hakikatler ruhlarımız için ne harika bir güven kaynağıdır, özellikle de kasırgaların şiddetlendiği bu zamanlarda.

Mormon Kitabı, iki büyük medeniyetin klasik yükselişini ve düşüşünü kaydeder. Onların tarihi, insanların çoğu için Tanrı’yı unutmanın, Rab’bin peygamberlerinin uyarılarını reddetmenin ve güç, popülerlik ve bedenin zevkleri peşinde koşmanın ne kadar kolay olduğunu gösterir.4 Geçmiş zamanlardaki peygamberler defalarca “insanlara büyük ve şaşılacak şeyler hakkında peygamberlik etti; onlar inanmadı.”5

Günümüzde de çok farklı değil. Yıllar boyunca, bütün dünyada adanmış mekanlardaki kürsülerden büyük ve muhteşem şeyler duyuldu. Fakat, insanların çoğu ya bu gerçekleri nerede arayacaklarını bilmedikleri için6 ya da tüm hakikate sahip olmayanları dinledikleri veya dünyevi arayışlar uğruna hakikati reddettikleri için, bu hakikatlere kucak açmazlar.

Düşman akıllıdır. O binlerce yıldır, kötüyü iyi ve iyiyi kötü göstermektedir.7 Onun mesajları gürültülü, küstah ve böbürlenme eğilimindedir.

Fakat, Cennetteki Babamız’dan gelen mesajlar, belirgin bir şekilde farklıdır. O, basitçe, sessizce ve o kadar müthiş bir sadelikle iletişim kurar ki, O’nu yanlış anlamamız mümkün değildir.8

Örneğin, Tanrı yeryüzündeki ölümlü insanlara Biricik Doğmuş Oğlu’nu tanıttığı zamanlarda, bunu dikkat çekecek derecede çok az kelime ile yapmıştır. Dönüşüm Dağı’nda Tanrı; Petrus, Yakup ve Yuhanna’ya şöyle dedi, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin.”9 Onun eski Bolluk Diyarı’ndaki Nefililer’e sözleri şöyleydi, “İşte, Sevgili Oğlum, O’ndan çok hoşnudum, adımı O’nda yücelttim; O’nu dinleyin”10 Bu düzenleme dönemini başlatan derin beyanda Tanrı, Joseph Smith’e basitçe şöyle dedi, “Bu Benim Sevgili Oğlum. O’nu Dinle!11

Şimdi, sevgili kardeşlerim, Baba’nın Oğul’u tanıtmasından hemen önce, az önce bahsedilen bu üç durumda insanların korku ve bir dereceye kadar çaresizlik içinde olduğu gerçeğini göz önünde bulundurun.

Havariler, Dönüşüm Dağı’nda İsa Mesih’in etrafını bir bulutun sardığını görünce korktular.

Nefililer korkuyordu, çünkü günlerce yıkım ve karanlık görmüşlerdi.

Joseph Smith, gökler açılmadan hemen önce karanlığın gücünün pençesindeydi.

Babamız, dört bir tarafımız belirsizlik ve korku ile kuşatıldığı zaman bize en çok yardımcı olacak şeyin O’nun Oğlu’nu duyup dinlemek olduğunu biliyor.

Çünkü O’nun Oğlu’nu duymaya, ama gerçekten duymaya çalıştığımızda, her durumda ne yapmamız gerektiğini bilmemiz için bize rehberlik edilecektir.

Öğreti ve Antlaşmalar’ın ilk kelimeleri kulak verin kelimeleridir.12 Bu “itaat etme niyetiyle dinlemek”13 anlamına gelir. Kulak verin kelimesi, “O’nu dinleyin,” Kurtarıcı’nın söylediklerini dinleyin ve sonra O’nun öğütlerine dikkat edin anlamına gelmektedir. Bu iki kelime ile, “O’nu Dinleyin,” Tanrı bize bu hayatta başarı, mutluluk ve sevinç için bir düzen verir. Rab’bin sözlerini duyup dinlemeliyiz, onlara kulak vermeliyiz ve bize söylediklerine dikkat etmeliyiz!

İsa Mesih’in öğrencileri olmaya çalışırken, O’nu duyup dinleme çabalarımızın her zamankinden daha bilinçli olması gerekir. Günlük hayatımızı O’nun sözleriyle, O’nun öğretileriyle ve O’nun hakikatleriyle doldurmak, bilinçli ve istikrarlı bir gayret gerektirir.

Sadece sosyal medyada karşılaştığımız bilgilere güvenemeyiz. İnternet’teki milyarlarca kelimelerle ve gürültünün, düşmanın haince çabalarının hiç durmadan gizlice girdiği pazarlamaya doymuş bir dünyada, O’nu dinlemek için nereye gidebiliriz?

Kutsal yazılara gidebiliriz. Onlar bize, İsa Mesih’i ve O’nun sevindirici haberini, O’nun Kefareti’nin büyüklüğünü ve Babamız’ın büyük mutluluk ve fidye ile kurtuluş planı hakkında öğretir. Tanrı’nın sözlerine günlük olarak yoğunlaşmak, özellikle kargaşanın arttığı bu günlerde ruhsal olarak hayatta kalmak için çok önemlidir. Her gün Mesih’in sözleriyle ziyafet çekerken, Mesih’in sözleri bize yüz yüze geleceğimizi hiç düşünmediğimiz zorluklara nasıl karşılık vereceğimizi bildirecektir.

Ayrıca tapınakta da O’nu dinleyebiliriz. Rab’bin Evi, bir öğrenme evidir. Orada Rab, Kendi yolunda öğretir. Orada, her kutsal tören Kurtarıcı hakkında öğretir. Orada, perdeyi nasıl aralayacağımızı ve cennetle nasıl daha net bir şekilde iletişim kuracağımızı öğreniriz. Orada, düşmanı nasıl azarlayacağımızı ve bizi ve sevdiklerimizi güçlendirmesi için Rab’bin rahiplik gücünden nasıl yararlanacağımızı öğreniriz. Her birimizin buraya sığınmak için çok istekli olması gerekir.

Bu geçici COVID-19 kısıtlamaları kaldırıldığında, lütfen tapınakta ibadet etmek ve hizmet etmek için düzenli bir program planlayın. O zamanın her dakikası, sizi ve ailenizi başka hiçbir şeyin yapamayacağı şekilde kutsayacaktır. Oradayken duyduğunuz ve hissettiğiniz şeyler üzerinde derin derin düşünmek için zaman ayırın. Rab’den, hayatınızı ve sevdiklerinizin ve hizmet ettiklerinizin hayatlarını kutsamak için gökleri nasıl açacağınızı size öğretmesini isteyin.

Tapınakta ibadet etmenin mümkün olmadığı şu zamanlarda, sizleri aile tarihi araştırmaları ve dizinleme çalışmaları da dahil olmak üzere aile tarihine katılımınızı arttırmaya davet ediyorum. Tapınak ve aile tarihi çalışmalarına ayırdığınız zamanınızı arttırdıkça, O’nu duyup dinleme yeteneğinizi arttıracağınızı ve geliştireceğinize dair size vaatte bulunuyorum.

Ayrıca, Kutsal Ruh’un fısıltılarını fark etme yeteneğimizi geliştirdiğimizde, daha net bir şekilde O’nu dinleriz. Ruh’un sizinle nasıl konuştuğunu bilmek, daha önce hiç bu kadar mecburi olmamıştı. Tanrı Birliği’nde, Kutsal Ruh habercidir. O, Baba ve Oğul’un anlamanızı istediği düşünceleri aklınıza getirecektir. O, Tesellici’dir. O, kalbinize huzur duygusu getirecektir. O, hakikate tanıklık eder ve siz Rab’bin sözünü dinleyip okurken neyin doğru olduğunu teyit eder.

Kişisel vahiy almak için ruhsal kapasitenizi arttırmada ne gerekiyorsa yapmanız için yalvarışımı tekrarlıyorum.

Bunu yapmak, hayatınıza nasıl devam edeceğinizi, kriz zamanlarında ne yapacağınızı ve düşmanın ayartmalarını ve aldatmacalarını nasıl sezeceğinizi ve önleyeceğinizi bilmenizde size yardımcı olacaktır.

Ve son olarak, peygamberlerin, görenlerin ve vahiy bildirenlerin sözlerine dikkat ederken, O’nu dinleriz. İsa Mesih’in atanmış Havarileri her zaman O’na tanıklık eder. Onlar, ölümlü deneyimlerimizin yürek parçalayıcı labirentinin başından sonuna kadar ilerlerken bize doğru yolu gösterirler.

Kurtarıcı’nın söylemiş olduklarını ve şimdi peygamberleri aracılığıyla söylediklerini daha bilinçli olarak dinledikten, bunlara kulak verdikten ve dikkat ettikten sonra ne olacak? Ayartmalarla, zorluklarla ve zayıflıklarla başa çıkmak için daha fazla güçle kutsanacağınızı vaat ediyorum. Evliliğinizde, aile ilişkilerinizde ve günlük işlerinizde mucizeler göreceğinizi vaat ediyorum. Ve hayatınızda türbülans artsa bile sevinç hissetme kapasitenizin artacağını vaat ediyorum.

Bu Nisan 2020 genel konferansı, bütün dünyayı değiştiren bir olayı anma zamanımızdır. Joseph Smith’in İlk Görümü’nün 200. yıldönümünü merakla beklerken, Birinci Başkanlık ve Oniki Havariler Meclisi olarak bu müstesna olayı uygun bir şekilde anmak için neler yapabileceğimizi iyice düşündük.

Bu teofani, İsa Mesih’in sevindirici haberinin tamamının İade Edilişi’ni başlattı ve zamanların dolduğu bu düzenleme dönemine öncülük etti.

Bir anıtın dikilmesi gerekip gerekmediğini merak ediyorduk. Ama bu İlk Görüm’ün eşsiz tarihi ve uluslararası etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, granitten veya taştan değil, ama yazılmış sözlerden -ciddi ve kutsal bir bildirinin sözlerinden- oluşan ve “taş levhalarda” kalıcı kılınmak için değil, ama daha çok yüreklerimizin “etten olan levhalarına” işlenmesi için bir anıt yaratma fikrinin etkisi altında kaldık.14

Kilise kurulduğundan beri, sonuncusu 1995 yılında Başkan Gordon B. Hinckley tarafından sunulan “Aile: Bütün Dünyaya Bir Duyuru” olmak üzere, sadece beş bildiri yayınlanmıştır.

Şimdi dünya tarihinde bu önemli zamanı ve Rab’bin bize İsa Mesih’in İkinci Gelişi’ne hazırlık yapmamız için verdiği dağılmış İsrail’i toplama görevini düşünerek, biz, Birinci Başkanlık ve Oniki Havariler Meclisi olarak, aşağıdaki bildiriyi yayınlıyoruz. Bildirinin başlığı şudur: “İsa Mesih’in Sevindirici Haberi’nin Tamamının İade Edilişi: Bütün Dünyaya İki Yüzüncü Yıl Bildirisi.” İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin Birinci Başkanlığı ve Oniki Havariler Meclisi tarafından yazılmıştır. Tarihi Nisan 2020’dir. Bugüne hazırlanmak için, bu bildiriyi Joseph Smith’in Baba ve Oğul’u ilk kez gördüğü Mukaddes Koru’da daha önce kaydettim.

“Biz ciddiyetle Tanrı’nın dünyanın her ulusunda olan çocuklarını sevdiğini ilan ederiz. Tanrı Baba bize Sevgili Oğlu İsa Mesih’in ilahi doğumunu, eşsiz hayatını ve kefaret amacıyla sonsuza dek kurban oluşunu bahşetmiştir. Baba’nın gücüyle, İsa tekrar dirildi ve ölüme karşı zafer kazandı. O bizim Kurtarıcımız, Örneğimiz ve Fidye ile Kurtaranımız’dır.

“İki yüz yıl önce, 1820’nin güzel bir bahar sabahında, hangi kiliseye katılacağını bilmek isteyen genç Joseph Smith, ABD’nin Kuzey New York’taki evinin yakınında dua etmek için ormana gitti. Canının kurtuluşu ile ilgili soruları vardı ve Tanrı’nın onu yönlendireceğine güveniyordu.

“Biz, Joseph’ın duasına cevap olarak Tanrı Baba’nın ve Oğlu İsa Mesih’in ona göründüğünü ve Kutsal Kitap’ta önceden bildirildiği gibi ‘her şeyin iadesini (Elçilerin İşleri 3:21) resmi olarak başlattığını alçakgönüllülükle beyan ederiz. Bu görümde Joseph, ilk Havariler’in ölümünden sonra, Mesih’in Yeni Antlaşma’daki Kilisesi’nin dünyadan kaybolduğunu öğrendi. Joseph, Kilise’nin geri dönüşüne aracı olacaktı.

“Biz, Baba ve Oğul’un yönetimi altında ilahi habercilerin Joseph’a talimat vermek ve İsa Mesih’in Kilisesi’ni yeniden kurmak için geldiğini teyit ediyoruz. Dirilmiş Vaftizci Yahya, günahların bağışlanması için suya daldırılarak yapılan vaftiz etme yetkisini iade etti. İlk oniki Havariler’den üçü; Petrus, Yakup ve Yuhanna, havarilik görevini ve rahiplik yetkisinin anahtarlarını iade etti. Ölümü aşan ebedi ilişkilerde aileleri sonsuza kadar birleştirme yetkisini iade eden İlya da dahil olmak üzere başka haberciler de geldi.

“Biz ayrıca Joseph Smith’e “Mormon Kitabı: İsa Mesih Hakkında Başka Bir Tanıklık” olan eski kayıtları tercüme etmesi için Tanrı’nın armağanı ve gücü verildiğine şahitlik ederiz. Bu kutsal metnin sayfaları, Dirilişinden hemen sonra İsa Mesih’in Batı Yarımküre’deki insanlar arasında verdiği kişisel hizmetin bir kaydını içerir. Mormon Kitabı, hayatın amacını öğretir ve bu amacın merkezi olan Mesih öğretisini açıklar. Kutsal Kitap’a eşlik eden bir kutsal yazı olarak, Mormon Kitabı, tüm insanların Cennet’teki sevgi dolu bir Baba’nın oğulları ve kızları olduğuna, O’nun hayatlarımız için ilahi bir planı olduğuna ve Oğlu İsa Mesih’in eski günlerde olduğu gibi bugün de konuştuğuna tanıklık eder.

“Biz, 6 Nisan 1830’da kurulan İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin, Mesih’in Yeni Antlaşma’daki iade edilmiş Kilisesi olduğunu beyan ederiz. Bu Kilise, en önemli köşe taşı olan İsa Mesih’in kusursuz yaşamına ve O’nun sonsuz Kefareti’ne ve gerçek Dirilişi’ne demirlenmiştir. İsa Mesih bir kez daha Havarileri hizmete çağırdı ve onlara rahiplik yetkisi verdi. O hepimizi O’na ve O’nun Kilisesi’ne gelmeye, Kutsal Ruh’u, kurtuluşun kutsal törenlerini almaya ve kalıcı sevinç bulmaya davet ediyor.

“Bu İade Ediliş, Tanrı Baba ve Sevgili Oğlu İsa Mesih tarafından başlatıldığından beri bugüne dek iki yüz yıl geçti. Dünya çapında milyonlarca insan, bu peygamberlik edilmiş olan olaylar hakkındaki bilgilere kucak açmaktadır.

“Biz vaat edilen İade Ediliş’in, devam eden vahiy yoluyla ilerlediğini sevinçle beyan ederiz. “Dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak, çünkü Tanrı “her şeyi Mesih’te birleştirecektir” (Efesliler 1:10).

“Saygı ve minnettarlıkla, O’nun Havarileri olarak herkesi, bizim bildiğimiz gibi, göklerin açık olduğunu bilmeye davet ediyoruz. Biz, Tanrı’nın sevgili oğulları ve kızları için Kendi isteğini bildirdiğini teyit ederiz. Biz, İade Ediliş’in mesajını dua ederek inceleyen ve imanla hareket edenlerin, bu mesajın ilahiliğine ve dünyayı Rabbimiz ve Kurtarıcımız olan İsa Mesih’in vaat edilen İkinci Gelişi’ne hazırlamaya yönelik amacı hakkında kendi tanıklıklarını elde etmek üzere kutsanacaklarına tanıklık ederiz.”15

Sevgili kardeşlerimiz, bu bildiri İsa Mesih’in sevindirici haberinin bütünlüğüyle İade Edilişi hakkında bütün dünyaya sunduğumuz iki yüzüncü yıl bildirimizdir. Bu bildiri 12 dile tercüme edilmiştir. Yakında diğer diller de takip edecektir. Bir an önce Kilise web sitesinde yer alacaktır, oradan bir kopyasını edinebilirsiniz. Bu bildiriyi, özel olarak ve aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla birlikte çalışın. Bu gerçekleri derin derin düşünün ve onları duyacak, onlara kulak verecek ve onlara eşlik eden emir ve antlaşmalara uyacak olursanız, bu gerçeklerin hayatınız üzerinde sahip olacağı etkileri düşünün.

Joseph Smith’in, Rab’bin bu son düzenleme dönemini açmak için seçtiği, önceden atanmış peygamber olduğunu biliyorum. Onun aracılığıyla, Rab’bin Kilisesi yeryüzüne iade edildi. Joseph, tanıklığını kanıyla mühürledi. Onu çok seviyor ve ona saygı duyuyorum!

Tanrı yaşıyor! İsa, Mesih’tir! O’nun Kilisesi iade edilmiştir. O ve O’nun Babası olan Cennetteki Babamız, bizi koruyorlar. İsa Mesih’in kutsal adıyla böyle tanıklık ederim, amin.