2010–2019
Pysykää puun luona


Pysykää puun luona

Lehin näky elämän puusta on voimallinen vertaus kestämisestä loppuun asti.

Vähän ennen kuin presidentti Heber J. Grant kuoli, yksi johtavista veljistä kävi hänen luonaan. Ennen kuin tämä veli lähti, presidentti Grant rukoili: ”Oi Jumala, siunaa minua niin, että en menetä todistustani ja [että voisin] pysyä uskollisena loppuun asti.”1 Hän oli ollut lähes 27 vuotta kirkon presidenttinä, ja tämä oli hänen palava rukouksensa. Hänen esimerkkinsä on häkellyttävä muistutus siitä, ettei kukaan missään iässä ole turvassa Saatanan vaikutukselta. Kaksi Saatanan voimallisimmista keinoista ovat häiriö ja petos.

Kestäminen loppuun asti on todellisen opetuslapseuden tunnusmerkki ja välttämätöntä iankaikkisen elämän saamiseksi. Mutta kun tiellemme tulee koettelemuksia ja haasteita, meille sanotaan usein yksinkertaisesti, että ”sinnittele”. Saanen olla selkeä: ”Sinnittely” ei ole evankeliumin periaate. Kestäminen loppuun asti tarkoittaa sitä, että tulee alati Kristuksen luokse ja tulee täydelliseksi Hänessä.

Jos kestäminen loppuun asti on välttämätöntä iankaikkisen elämän saamiseksi, niin miksi meillä on vaikeuksia olla uskollisia? Me selviydymme vaivoin joutuessamme ratkaisemaan tärkeysjärjestystä kilpailevien asioiden välillä. Satunnainen kuuliaisuus ja penseä sitoutuminen heikentävät uskoa. Kestäminen loppuun asti edellyttää täyttä sitoutumista Vapahtajaan ja liittoihimme.

Lehin näky elämän puusta on voimallinen vertaus kestämisestä loppuun asti. Pyydän, että tutkitte ja pohditte rukoillen Lehin näkyä ja sovellatte sitä sitten itseenne. Kun niin teette, harkitkaa tarkoin kuutta tärkeää periaatetta, jotka auttavat meitä kestämään loppuun asti.

1. Älkää unohtako rukoilla

Lehi on alussa yksin pimeässä ja kolkossa autiomaassa.2 Meistä jokainen kokee pimeyden ja synkkyyden ajanjaksoja. ”Vastoinkäymiset kun kohtaa, Rukoiletko sä?”3 Noudattakaa presidentti Heber J. Grantin esimerkkiä. Rukoilkaa voimaa kestää loppuun asti. Kysykää taivaalliselta Isältä: ”Mitä vielä haluaisit minun tekevän?”

2. Tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi Hänessä

Keskeisenä tekijänä Lehin unessa on elämän puu. Kaikki kohdistuu elämän puuhun. Puu kuvaa Kristusta, joka on Jumalan rakkauden selkeä ilmentymä. Hedelmä on Hänen ääretön sovituksensa, joka on suurenmoinen todiste Jumalan rakkaudesta. Iankaikkinen elämä rakkaittemme kanssa on suloisempaa ja haluttavampaa kuin mikään muu. Saadaksemme tämän lahjan meidän täytyy ”[tulla] Kristuksen luokse ja [tulla] täydellisiksi hänessä”4. Hän on ”tie, totuus ja elämä”5. Me voimme täyttää elämämme saavutuksilla ja hyvinvoinnilla, mutta ellemme me solmi pyhiä liittoja seurataksemme Kristusta ja pidä niitä uskollisesti, me emme pääse päämääräämme.

3. Ponnistelkaa eteenpäin uskon turvin

Elämän puulle, Kristuksen luo, johtaa polku. Se on kaita ja kapea, täsmällinen ja tarkka. Jumalan käskyt ovat täsmällisiä mutta eivät rajoittavia. Ne suojelevat meitä hengellisiltä ja fyysisiltä vaaroilta ja estävät meitä eksymästä.

Kuuliaisuus kasvattaa uskoa Kristukseen. Usko on toiminnan ja voiman periaate. Vapahtajan esimerkin johdonmukainen noudattaminen tuo hengellistä voimaa ja kyvykkyyttä. Ilman sovituksen vahvistavaa ja kaiken mahdollistavaa voimaa on mahdotonta pysyä polulla ja kestää.

”Teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa.”6

4. Mormonin kirja on hengellisen eloonjäämisen avain

Elämän matka on haasteellinen. On helppoa joutua sivuraiteille, eksyä pois polulta ja joutua hukkaan. Koettelemukset kuuluvat väistämättä ja korvaamattomina iankaikkiseen edistymiseemme. Kun vastoinkäymisiä tulee, älkää antako sellaisen, mitä ette täysin ymmärrä, hajottaa kaikkea sitä, mitä tiedätte. Olkaa kärsivällisiä ja pitäkää kiinni totuudesta, niin ymmärrys tulee aikanaan. Koettelemukset ovat kuin suuria pimeyden sumuja, jotka voivat sokaista silmämme ja paaduttaa sydämemme. Ellemme ”[pidä] jatkuvasti kiinni”7 Jumalan sanasta ja elä sen mukaan, meistä tulee hengellisesti sokeita eikä hengellisesti suuntautuneita. Tutkikaa Mormonin kirjaa ja elävien profeettojen sanoja joka päivä, joka päivä, joka päivä! Se on avain hengelliseen eloonjäämiseen ja petoksen välttämiseen. Ilman sitä me olemme hengellisesti hukassa.

5. Älkää häiriintykö ja joutuko petetyiksi

Ottaa vaarin jostakin tarkoittaa, että kiinnittää siihen tarkoin huomiota. Vaarin ottaminen niiden sanoista, jotka eivät usko Kristukseen, ei auta teitä löytämään Häntä. Hashtag-tunnisteella #avararakennus olevan tiedon etsiminen ei johda teitä totuuteen. Sitä ei ole julkaistu siellä. Vain Vapahtajalla on ”ikuisen elämän sanat”8. Kaikki muu on pelkkiä sanoja. Suuri ja avara rakennus on vertauskuva maailman turhamaisista kuvitelmista ja ylpeydestä9 – toisin sanoen häiriöstä ja petoksesta. Se on täynnä hyvin pukeutuneita ihmisiä, joilla näyttää olevan kaikkea. Mutta he pilkkaavat Vapahtajaa ja niitä, jotka seuraavat Häntä. He ”ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta”10. He saattavat olla poliittisesti korrekteja mutta he ovat hengellisesti eksyksissä.

6. Pysykää puun luona

Lehin sanoma on pysyä puun luona. Me pysymme, koska me olemme kääntyneitä Herraan. Alma opetti: ”Katso, hän muutti heidän sydämensä; niin, hän herätti heidät syvästä unesta, ja he heräsivät Jumalalle.”11 Kun me annamme sydämemme Jumalalle, niin Pyhä Henki muuttaa sisimmän luontomme, meistä tulee syvällisen kääntyneitä Herraan emmekä me etsi enää avaraa rakennusta. Jos lakkaamme tekemästä niitä asioita, jotka syventävät kääntymystä, me taannumme hengellisesti. Luopumus on kääntymyksen vastakohta.

Sanon kaikille entisille ja nykyisille lähetyssaarnaajille: Vanhimmat ja sisaret, te ette yksinkertaisesti voi palata lähetystyöstänne, sukeltaa takaisin Babyloniin ja käyttää lukemattomia tunteja ansaiten merkityksettömiä pisteitä merkityksettömissä videopeleissä ilman että vaivutte syvään hengelliseen uneen. Ettekä te voi sortua verkkopornografiaan ja olla piittaamatta hyveellisyydestä ja siveellisyydestä ilman vakavia hengellisiä seurauksia. Jos te menetätte Hengen, te olette hukassa. Älkää antako minkään häiritä tai pettää teitä.

Todelliset opetuslapset heräävät joka aamu Jumalalle pitämällä merkityksellisen henkilökohtaisen rukouksen, tutkimalla vilpittömästi pyhiä kirjoituksia, olemalla kuuliaisia ja palvelemalla epäitsekkäästi. Pysykää puun luona ja pysykää hereillä.

Muutamia vuosia sitten sisar Pearson ja minut kutsuttiin johtamaan Tacoman lähetyskenttää Washingtonin osavaltiossa. Kutsu tuli täydellisenä yllätyksenä. Tapasin hieman hermostuneena sen yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan, jonka palveluksessa olin, ja kerroin heille lähetystyökutsustani. He olivat selkeästi järkyttyneitä päätöksestäni lähteä yhtiöstä. ”Milloin teit tämän päätöksen ja miksi et keskustellut siitä aiemmin kanssamme?” he tivasivat.

Mieleeni tuli yhtenä kirkkaana hetkenä tyhjentävä vastaus. Sanoin: ”Tein tämän päätöksen 19-vuotiaana poikana, kun solmin temppelissä pyhiä liittoja Jumalan kanssa seurata Vapahtajaa. Olen rakentanut koko elämäni noille liitoille ja aion nyt täysin pitää ne.”

Kun olemme solmineet liittoja Jumalan kanssa, paluutietä ei ole. Periksi antaminen, luovuttaminen tai irti päästäminen eivät ole vaihtoehtoja. Jumalan valtakunnassa vallitsee erinomaisuuden mittapuu korotuksen saavuttamiseksi. Se edellyttää uskollista opetuslapseutta! Tilaa ei ole keskinkertaisille tai omahyväisille opetuslapsille. Keskinkertaisuus on erinomaisuuden vihollinen, ja keskinkertainen sitoutuminen estää teitä kestämästä loppuun asti.

Jos teillä on vaikeuksia, jos olette hämmentyneitä tai hengellisesti eksyksissä, kehotan teitä tekemään yhden asian, jonka tiedän tuovan teidät takaisin oikeille raiteille. Alkakaa jälleen rukoillen tutkia Mormonin kirjaa ja elää sen opetusten mukaan joka päivä, joka päivä, joka päivä! Todistan Mormonin kirjan syvällisestä voimasta, joka muuttaa elämäänne ja vahvistaa päättäväisyyttänne seurata Kristusta. Pyhä Henki muuttaa sydämenne ja auttaa teitä näkemään asiat sellaisina, ”kuin ne todella ovat”12. Hän näyttää teille, mitä teidän pitää tehdä seuraavaksi. Tämä on Nefin lupaus teille:

”Ja minä sanoin heille, että [ne, jotka kuulisivat] Jumalan sanaa ja [pitäisivät] siitä kiinni, [eivät] koskaan hukkuisi, eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuolet voisi voittaa [eivätkä] sokaista heitä eksyttääkseen heidät tuhoon.

Sen vuoksi minä – – kehotin heitä ottamaan varteen Herran sanan – – ja muistamaan pitää hänen käskynsä aina kaikessa.”13

Veljet ja sisaret, kestäminen loppuun asti on opetuslapseuden suuri koe. Päivittäinen opetuslapseutemme ratkaisee iankaikkisen päämäärämme. Herätkää Jumalalle, tarttukaa totuuteen, pitäkää pyhät temppeliliittonne ja pysykää puun luona!

Todistan ylösnousseesta, elävästä Kristuksesta. Tiedän, että Hän elää. Suurin toiveeni on, että pysyn luotettavana ja uskollisena aivan loppuun asti noudattaessani Hänen suurenmoista esimerkkiään. Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.