2010–2019
Nyt on aika nousta ja loistaa!
Huhtikuuta 2012


Nyt on aika nousta ja loistaa!

Te Jumalan tyttäret synnyitte johtamaan.

Ikkunastani Nuorten Naisten toimistossa avautuu mahtava näkymä Suolajärven temppelille. Näen joka päivä enkeli Moronin, joka seisoo temppelin huipulla loistavana symbolina paitsi omasta uskostaan myös meidän uskostamme. Rakastan Moronia, koska hän pysyi puhtaana ja uskollisena varsin turmeltuneessa yhteiskunnassa. Hän on minun sankarini. Hän seisoi yksin. Minusta tuntuu jotenkin, että hän seisoo temppelin huipulla tänä päivänä ja kehottaa meitä olemaan rohkeita, muistamaan, keitä me olemme, ja olemaan kelvollisia astumaan pyhään temppeliin – ”nousemaan ja loistamaan”1, seisomaan maailman hälinän yläpuolella ja, kuten Jesaja profetoi, ”[nousemaan] Herran vuorelle”2 – pyhään temppeliin.

Täällä on tänään koolla Herran valittuja tyttäriä. Koko maailmassa ei ole vaikutusvaltaisempaa joukkoa, joka puolustaa totuutta ja vanhurskautta, kuin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon nuoret naiset ja naiset. Näen teidän jaloutenne ja olen tietoinen teidän jumalallisesta identiteetistänne ja päämäärästänne. Te kunnostauduitte kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Teidän sukulinjaanne kuuluu liittoja ja lupauksia. Te olette perineet uskollisten patriarkkojen, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin, hengelliset ominaisuudet. Eräs Jumalan profeetta sanoi kerran jokaisesta teistä, jotka olette täällä tänään, että te olette tulevaisuuden ”kirkkaasti loistava toivon aihe”3. Olen samaa mieltä! Teidän valonne loistaa kirkkaana varsin haasteellisessa maailmassa. Nämä ovat todellakin ”aikoja, jotka eivät unohdu milloinkaan”4. Tämä on teidän aikaanne, ja nyt on aika nuorten naisten kaikkialla nousta ja loistaa, ”jotta valonne olisi viirinä kansakunnille”5.

”Viiri on korkeiden ihanteiden vertauskuva”.6 Meidän tulee olla pyhyyden viirinä, jonka koko maailma näkee! Uuteen tarkistettuun Nuorten voimaksi -kirjaseen sisältyvät paitsi tarkat tasovaatimukset noudatettavaksi elämässä myös luvatut siunaukset, jos teette niin. Tässä tärkeässä kirjasessa olevat sanat ovat mittapuita maailmaa varten, ja eläminen näiden tasovaatimusten mukaan auttaa teitä tietämään, mitä tehdä, jotta teistä tulisi enemmän Vapahtajan kaltaisia ja jotta olisitte onnellisia yhä pimenevämmässä maailmassa. Eläminen tämän kirjan tasovaatimusten mukaan auttaa teitä olemaan kelvollisia Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen. Maailmassa, jossa te elätte, tarvitsette tuota kumppanuutta tehdessänne tärkeitä päätöksiä, jotka määrittävät suurelta osin tulevan menestyksenne ja onnenne. Näiden tasovaatimusten mukainen elämä auttaa teitä jokaista olemaan kelvollinen astumaan Herran pyhiin temppeleihin ja saamaan siellä ne siunaukset ja sen voiman, jotka odottavat teitä, kun teette pyhiä liittoja ja pidätte ne.7

Kun tyttäremme Emi oli pikkutyttö, hän seuraili mielellään jokaista liikettäni, kun valmistauduin lähtemään kirkkoon. Katseltuaan toimiani hän kampasi hiuksensa ja puki päälleen mekon, ja sitten hän aina pyysi minua laittamaan vähän ”kiiltoa”. Se ”kiilto”, josta hän puhui, oli paksua ihovoidetta, jota käytin ryppyjen ehkäisyyn. Pyynnön mukaisesti laitoin sitä Emin poskille ja huulille, ja sitten hän hymyili ja sanoi: ”Nyt me ollaan valmiita lähtemään!” Emi ei ymmärtänyt, että hänellä oli ”kiiltoa” jo valmiiksi. Hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli niin puhdas ja viaton ja hyvä. Hänellä oli Henki kanssaan, ja se näkyi.

Toivon, että jokainen nuori nainen, joka on täällä tänään, tietäisi ja ymmärtäisi, että hänen kauneutensa – ”kiiltonsa” – ei tule meikistä, ihovoiteista tai viimeisimmästä vaate- tai hiusmuodista. Se tulee omasta henkilökohtaisesta puhtaudestanne. Kun elätte tasovaatimusten mukaan ja olette kelvollisia Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen, teillä voi olla voimallinen vaikutus maailmaan. Teidän esimerkkinne, teidän silmienne valo, tekee vaikutuksen muihin, jotka näkevät teidän ”kiiltonne”, ja he haluavat olla samanlaisia kuin te. Mistä te saatte tämän valon? Herra on se valo, ”ja Henki valaisee kautta maailman jokaisen ihmisen, joka kuulee Hengen ääntä”8. Jumalallinen valo tulee silmiinne ja kasvoillenne, kun pääsette lähemmäksi taivaallista Isäänne ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta. Sillä tavalla saamme sitä ”kiiltoa”! Ja sitä paitsi, kuten te kaikki voitte nähdä, se ”kiiltävä voide” ei oikeastaan edes auttanut ryppyihini!

Kutsu ”nousta ja loistaa” kehottaa teitä jokaista johtamaan maailmaa mahtavan asian puolesta – kohottamaan viirin – ja johtamaan tätä sukupolvea hyveellisyydessä, puhtaudessa ja temppelikelpoisuudessa. Jos haluatte muuttaa maailmaa, teidän täytyy erottua maailmasta. Toistan presidentti Joseph F. Smithin sanoja, jotka hän sanoi oman aikansa naisille: ”Teidän ei ole määrä olla maailman [nuorten] naisten johdettavissa. Teidän on määrä johtaa maailman [nuoria] naisia kaikessa, mikä on – – puhdistavaa ihmislapsille.”9 Nuo sanat vaikuttavat tosilta tänä päivänä. Te Jumalan tyttäret synnyitte johtamaan.

Maailmassa, jossa elämme, teidän kykynne johtaa edellyttää Pyhän Hengen ohjausta ja jatkuvaa kumppanuutta. Hän kertoo teille ”kaiken, mitä teidän tulee tehdä”10, kun ymmärrätte Hänen opastustaan ja kuiskauksiaan ja luotatte niihin. Ja koska Pyhä Henki ei asu epäpyhissä temppeleissä, jokaisen meistä täytyy tutkia tapojamme ja sydäntämme. Jokaisen meistä täytyy muuttaa jotakin – tehdä parannusta. Kuten kuningas Lamonin isä sanoi Mormonin kirjassa: ”Minä luovun kaikista synneistäni tunteakseni sinut.”11 Olemmeko me, te ja minä, halukkaita tekemään samoin?

Eräs joukko nuoria Queen Creekissä Arizonassa päätti ”nousta ja loistaa” ja johtaa paikkakuntansa nuoria elämään niiden tasovaatimusten mukaan, jotka on esitetty kirjasessa Nuorten voimaksi. Jokainen kirjoitti päiväkirjaansa jotakin, minkä tunsi estävän häntä edistymästä, tai jotakin, minkä halusi muuttaa elämässään. Sitten he kirjaimellisesti kaivoivat kuopan. He kokoontuivat yhteen, repivät irti kyseiset päiväkirjan sivut ja heittivät ne maassa olevaan kuoppaan, aivan kuin Ammonin kansa Mormonin kirjassa teki aseilleen.12 Sitten he hautasivat nuo sivut, ja sinä päivänä kukin heistä sitoutui muuttumaan. He tekivät parannuksen. He päättivät nousta!

Onko teillä elämässänne jotakin, mikä teidän täytyy muuttaa? Te pystytte siihen. Te pystytte tekemään parannuksen Vapahtajan äärettömän sovitusuhrin ansiosta. Hän teki mahdolliseksi sen, että te ja minä voimme muuttua, tulla jälleen puhtaiksi ja tahrattomiksi ja tulla Hänen kaltaisikseen. Ja Hän on luvannut, että kun teemme sen, Hän ei enää muista meidän syntejämme eikä virheitämme.13

Joskus voi tuntua miltei mahdottomalta jatkaa loistamista. Te kohtaatte hyvin monia haasteita, jotka saattavat peittää näkyvistä kaiken valon lähteen, joka on Vapahtaja. Joskus tie on vaikea, ja joskus voi jopa tuntua siltä, että valo on sankan sumun peitossa. Niin tapahtui erään Florence Chadwick -nimisen nuoren naisen elämässä. Florence oli kymmenvuotiaana huomannut olevansa taitava uimari. Hän ui Englannin kanaalin poikki 13 tunnin ja 20 minuutin ennätysajassa. Florence nautti haasteista, ja myöhemmin hän yritti uida Kalifornian rantaviivan ja Catalina-saaren välisen matkan – noin 34 kilometriä. Tällä uintimatkalla hän uupui uituaan 15 tuntia. Tuli sankka sumu, joka peitti rantaviivan näkyvistä. Florencen äiti ajoi veneessä hänen vierellään, ja hän sanoi äidilleen, ettei uskonut pääsevänsä perille. Hänen äitinsä ja valmentajansa kannustivat häntä jatkamaan, mutta hän näki vain sumun. Hän lakkasi uimasta, mutta noustuaan veneeseen hän huomasi lopettaneensa vain puolentoista kilometrin päässä rantaviivasta. Myöhemmin kun häntä haastateltiin ja häneltä kysyttiin, miksi hän oli lakannut uimasta, hän tunnusti, ettei se johtunut veden kylmyydestä eikä matkan pituudesta. Hän sanoi: ”Sumu päihitti minut.”14

Hän yritti taas samaa uintimatkaa myöhemmin, ja jälleen kerran nousi sankka sumu. Mutta tällä kertaa hän jatkoi matkaansa, kunnes onnistui saavuttamaan rantaviivan. Tällä kertaa, kun häneltä kysyttiin, mikä muutti tilanteen, hän sanoi, että uidessaan sakean sumun läpi ja koko uintimatkansa ajan hän ajatteli mielessään rantaviivaa.15

Florence Chadwickin tavoitteena oli rantaviiva. Kullekin meistä tavoitteena on temppeli. Nuoret naiset, pysykää keskittyneinä. Älkää päästäkö tavoitteitanne näkyvistänne. Älkää antako moraalittomuuden saasteen sankan sumun ja maailman lannistavien äänien estää teitä saavuttamasta tavoitteitanne, elämästä tasovaatimusten mukaan, nauttimasta Pyhän Hengen kumppanuudesta ja olemasta kelvollisia astumaan pyhiin temppeleihin. Pitäkää sydämessänne ja mielessänne aina näkymä temppelistä, Vapahtajan pyhästä huoneesta.

Useita viikkoja sitten seisoin Renon temppelin selestisessä huoneessa Nevadassa. Siihen huoneeseen virtasi kirkasta valoa, jota kristallikruunu korosti entisestään. Valo heijastui sen lukuisista hiotuista särmistä joka puolelle kaikissa sateenkaaren väreissä hohtavina valoläikkinä. Henkeäni salpasi, kun ymmärsin, että Vapahtaja on ”maailman valo ja elämä”16, että juuri Hänen valoaan meidän täytyy pitää koholla ja heijastaa. Me olemme niitä pieniä kristalleja, jotka heijastavat Hänen valoaan, ja tehdäksemme niin meidän täytyy olla puhtaita ja vailla maailman pölyä. Kun seisoin temppelissä tuona päivänä, kuulin jälleen mielessäni Moronin kehotuksen meille – Siionin tyttärille: ”Herää ja nouse tomusta.”17 ”Ja [ole] koskematta pahaan lahjaan tai siihen, mikä on epäpuhdasta.”18 ”Herää ja nouse – – ja pukeudu kauniisiin vaatteisiisi, oi tytär Siion – –, jotta iankaikkisen Isän liitot, jotka hän on tehnyt sinun kanssasi, oi Israelin huone, toteutuisivat.”19

Temppelin luvatut siunaukset ulottuvat paitsi teihin myös kaikkiin sukupolviin. Kun teette temppelistä tavoitteenne, teidän hyvää tekevä vaikutuksenne ulottuu tämän ajan ja paikan yli, ja siitä työstä, jota teette edellänne menneiden puolesta, tulee profetian täyttymys!

Viime yleiskonferenssissa kuuntelin innoissani vanhin David A. Bednarin kehottavan teitä jokaista osallistumaan oman sukunne tutkimiseen ja temppelityöhön niiden puolesta, jotka ovat kuolleet vailla Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin siunauksia.20 Kun hän esitti teille tuon kutsun, sydämeni hypähti rinnassani. Luemme Opista ja liitoista, että oli ”muita oivallisia henkiä, jotka oli varattu tulemaan maailmaan aikojen täyttyessä, jotta he olisivat mukana laskemassa suuren myöhempien aikojen työn perustuksia, mukaan luettuina temppelien rakentaminen ja toimitusten suorittaminen kuolleiden lunastamiseksi niissä”21. Tämä on teidän aikaanne, ja teidän työnne on alkanut! Nyt on aika olla kelvollinen saamaan temppelisuositus ja hankkia se. Kun teette tätä työtä, teistä tulee pelastajia Siionin vuorella.22

Vanhin Russell M. Nelson on sanonut teistä: ”Kirkon nuorten naisten vaikutus on kuin nukkuva jättiläinen. Se herää, nousee ja innoittaa mahtavana voimana maailman ihmisiä vanhurskauteen.”23 Nuoret naiset, nouskaa ja ottakaa paikkanne niissä kunniakkaissa tapahtumissa, jotka tulevat muovaamaan omaa tulevaisuuttanne ja maailman tulevaisuutta. Aika on nyt!

”Laella kukkulan kas lippu hulmuaa, ja katseet maailman jo siihen kohoaa.”24 Nuoret naiset, te olette se lippu! Olkaa hyveellisiä ja puhtaita, etsikää Pyhän Hengen kumppanuutta, haudatkaa syntinne ja rikkomuksenne, pysykää keskittyneinä älkääkä antako moraalittomuuden saasteen sumun peittää tavoitteitanne näkyvistä. Olkaa kelvollisia menemään temppeliin nyt. Laittakaa itseenne ”kiiltoa”! Todistan koko sydämestäni, että Jumala elää ja että Hän valaisee elämämme, kun pääsemme lähelle Hänen rakasta Poikaansa – Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Ja rukoilen, että Moronin tavoin mekin nousemme ja loistamme, jotta valomme olisi viirinä kansakunnille!25 Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. OL 115:5.

 2. Jes. 2:3; 2. Nefi 12:3.

 3. Gordon B. Hinckley, ”Voimakas ja järkkymätön tuki”, Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous, 10. tammikuuta 2004, s. 20.

 4. Oliver Cowdery kohdassa JS H 71, viite.

 5. OL 115:5.

 6. Ezra Taft Benson, ”Vahvista vaarnasi”, Valkeus, elokuu 1991, s. 4.

 7. Ks. OL 109:22.

 8. OL 84:46.

 9. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 184.

 10. 2. Nefi 32:5.

 11. Alma 22:18, kursivointi lisätty.

 12. Ks. Alma 24:17.

 13. Ks. OL 58:42.

 14. Ks. Sterling W. Sill julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1955, s. 117.

 15. Ks. Randy Alcom, ”Florence Chadwick and the Fog”, epm.org/resources/2010/Jan/21/florence-chadwick-and-fog. Ks. myös ”Florence Chadwick”, julkaisussa Encyclopedia of World Biography, osa 19, 2004, s. 64–66; ”Navigation Information” ja ”Swim Successes”, Catalina Channel Swimming Federation, swimcatalina.com, haettu 27. maaliskuuta 2012. Florence Chadwickista on olemassa lisää erilaisia kertomuksia.

 16. 3. Nefi 9:18.

 17. Moroni 10:31.

 18. Moroni 10:30.

 19. Moroni 10:31.

 20. Ks. ”Lasten sydämet kääntyvät”, Liahona, marraskuu 2011, s. 24–27.

 21. OL 138:53–54.

 22. Ks. Ob. 21; OL 103:9; ja Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 491–500.

 23. ”Daughters of Zion”, New Era Young Women Special Issue, marraskuu 1985, s. 9.

 24. ”Laella kukkulan”, MAP-lauluja, 4.

 25. Ks. OL 115:5.