2010–2019
Ang Atong Katungdanan ngadto sa Dios: Ang Misyon sa mga Ginikanan ug mga Lider ngadto sa Bag- o nga Kaliwatan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Atong Katungdanan ngadto sa Dios: Ang Misyon sa mga Ginikanan ug mga Lider ngadto sa Bag- o nga Kaliwatan