2010–2019
“Ug Ibabaw sa mga Sulugoong Babaye Niadtong mga Adlawa Igabu-bu Ko ang Akong Espiritu”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Ug Ibabaw sa mga Sulugoong Babaye Niadtong mga Adlawa Igabu-bu Ko ang Akong Espiritu”