2023
Pada Jalan Kewajiban Mereka
November 2023


Pada Jalan Kewajiban Mereka

Cuplikan

Gambar
alt text

Unduh PDF

Saya bersyukur atas jutaan anggota Gereja yang hari ini datang kepada Juruselamat dan terus maju di jalan perjanjian. … Iman kuat Anda kepada Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus serta kehidupan Anda yang bersahaja dan dipersucikan, mengilhami saya untuk menjadi orang dan murid yang lebih baik.

Saya mengasihi Anda. Saya mengagumi Anda. Saya berterima kasih kepada Anda. Dan saya memuji Anda.

Suatu pernyataan dalam Kitab Mormon oleh Samuel si Orang Laman teramat baik merangkum perasaan saya bagi Anda.

“Lihat[lah] bahwa bagian yang lebih banyak dari mereka berada pada jalan kewajiban mereka … dan mereka berjuang dengan ketekunan yang tak kenal lelah agar mereka boleh membawa sisa saudara-saudara mereka pada pengetahuan tentang kebenaran” [Helaman 15:5–6; penekanan ditambahkan]. …

Anda mengasihi dan melayani, mendengarkan dan belajar, merawat dan melipur, dan mengajar serta bersaksi melalui kuasa Roh Kudus. Anda berpuasa dan berdoa dengan sering, semakin bertambah kuat dalam kerendahhatian, dan tumbuh semakin teguh dalam iman kepada Kristus, hingga mendapatkan “pemenuhan jiwa [Anda] dengan sukacita dan pelipuran, ya, bahkan pada pemurnian dan pengudusan hati [Anda], yang pengudusan itu datang karena penyerahan hati [Anda] kepada Allah”Helaman 3:35].

… Anda yang saat ini bergerak maju pada jalan kewajiban Anda adalah kekuatan dari Gereja Juruselamat yang dipulihkan. Dan seperti yang telah Tuhan janjikan, “segala takhta dan kekuasaan, pemerintahan dan kuasa, akan diungkapkan dan dinyatakan ke atas semua orang yang telah bertahan dengan gagah berani demi Injil Yesus Kristus.” [Ajaran dan Perjanjian 121:29].