Mládež
Celosvětové zasvěcující shromáždění s presidentem a sestrou Nelsonovými
Poznámky pod čarou
Motiv

Celosvětové zasvěcující shromáždění s presidentem a sestrou Nelsonovými