Младежи
Смели воини на Израил


Смели воини на Израил

Президент Ръсел М. Нелсън: Думите не могат да изразят нашата благодарност към този хор от Семинара. Наистина се справихте добре. Благодаря ви. Благодаря ви много. Като гледам този Център за конференции, пълен с прекрасни светии от последните дни, чувствам, че най-сетне съм се сдобил с голямото семейство, за което се надявах. Тук тази вечер са 22 000 от вас и още много повече хиляди са с нас посредством това излъчване.

Със сестра Нелсън сме преизпълнени с радост да сме с вас тази вечер. Обичаме да прекарваме време с вас – младежите от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни – както и с вашите учители и родители.

Бихме се радвали да можехме лично да чуем преживяванията на всеки един от вас, съпътстващи подготовката ви за това наше световно събиране, да научим как сте чели от Книгата на Мормон всеки ден и сте се молили да чуете словата, на които Господ желае да ви научи.

Отново благодаря за хора от Семинара, за това, че изпяха откриващия химн с такова чувство. Този химн – „За пророка ни славим Те, Боже“ – тези думи обърнаха сърцата ни към Пророка Джозеф Смит. Колко сме му задължени! Той е пророкът на тази последна диспенсация! Представете си! Той е бил на вашата възраст, когато е вдъхновен от следните думи на апостол Яков: „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога“1.

Тези думи карат младия Джозеф да отиде до една близка горичка, където излива сърцето си пред Бог.

Небесата се разтварят! Джозеф вижда Отец и Сина и научава за себе си къде да търси отговорите на своите въпроси.

Сега моля всеки един от вас да постъпва подобно на младия Джозеф. Отправяйте въпросите си чрез молитва директно към вашия Небесен Отец. Молете Го, в името на Исус Христос, да ви ръководи. Можете да научите за себе си – точно сега на тази възраст – как да получавате лично откровение. И нищо няма да промени живота ви така, както това знание!

Обещавам на вас – не на някого другиго, а на вас – че където и да се намирате по света, до където и да сте стигнали по заветната пътека, а дори и ако в момента не сте на нея – аз ви обещавам, че ако искрено и с постоянство полагате нужните духовни усилия да развивате жизненоважното духовно умение да се учите как да разпознавате нашепванията на Светия Дух, вие ще получавате всичките ви нужни в живота напътствия. Ще ви се дават отговори на въпросите ви по Господния начин в избран от Него момент. И не омаловажавайте напътствията на вашите родители и църковни ръководители. Те също се стремят да получават откровение за вас.

Когато осъзнавате, че животът ви е направляван от Бог, независимо от трудностите и разочарованията, които може и ще идват, вие ще изпитвате радост и мир.

Сега бихме искали да поговорим с вас относно най-голямото предизвикателство, най-великата кауза и най-славното дело на земята. И искаме да ви поканим да станете част от него!

Помолих сестра Уенди Нелсън да ни въведе в това важно послание. Заповядайте, сестра Нелсън.

Сестра Уенди У. Нелсън: Мои скъпи братя и сестри, които обичаме и в които вярваме, бих искала да започна, като ви разкажа какво видяхме аз и съпругът ми веднъж, докато карахме из хълмовете на Юта в автомобил за всякакви терени.

Беше хубав есенен ден. Харесваше ни да се намираме сред великолепните дървета със златни есенни листа, извисяващи се до небето – високи и стройни.

Изображение

Тогава на един завой забелязах едно дръвче, напомнящо ми на мен самата и на начина, по който често се чувствах в различни ситуации.

Изображение

Познато ли ви е това усещане? Оглеждате се и всички около вас са образно казано, високи и стройни, издигащи се до небесата.

Всичко вече им е ясно. Облечени са в съвършения тоалет, казаното от тях изглежда е винаги на място, нямат си проблеми, съвършено се подчиняват на заповедите – и изглежда никога не са допускали грешка в живота си.

И тогава, ето ни и нас!

Мои скъпи братя и сестри, време е да спрем да се сравняваме с другите. Време е да изоставим тази погрешна представа за себе си и за тях. Истината е, че ние нямаме чак толкова много дефекти, както вероятно си мислим, а останалите не са толкова съвършени, колкото изглеждат, всички, разбира се, с изключение на нашия Спасител Исус Христос.

Единственото нещо, което е от значение, е, че и вие и аз вършим точно това, което в доземния си живот сме обещали и дори сключили завет с нашия Небесен Отец да правим, докато сме тук на земята.

И така, нека ви задам един въпрос: Какво сте родени да правите?

Иска ми се да можехте да изгледате 10-минутно клипче в YouTube на доземния ви живот.

Пророкът Джозеф Смит учи, че ако отправим поглед в небесата за пет минути, ще научим много повече по една тема, отколкото, ако я изучаваме през целия си живот2. И така, само си представете, ако можехте да наблюдавате доземния си живот за 10 минути!

Знаем, разбира се, че Господ с мъдра цел е забулил тези спомени. Но само за момент си представете ефекта върху живота ви сега, ако ви беше позволено да гледате 10 минути от доземния ви живот.

Вярвам, че ако можехте да се видите как живеете със своите Небесни Родители и с Исус Христос, ако можехте да наблюдавате действията си в доземния живот и как там сте дали обещания – по-точно сключили завети – с други хора, включително вашите учители и ръководители, ако можехте да се видите как смело сте се застъпвали за истината и доблестно сте заставали зад Исус Христос, вярвам, че всеки от вас би разполагал с повече сила, повече отдаденост и вечна перспектива, които да ви помагат да преодолявате всякакви и каквито и да било съмнения, трудности, проблеми и объркване. Всяко едно от тях!

Вярвам, че ако можехте да си спомните на кого сте обещали, че ще помагате, докато сте тук на земята, или през какви изпитания сте съгласни да преминете, то през каквато и трудна ситуация да преминавате в момента или в бъдеще, вие ще си казвате: „О, сега си спомням. Сега разбирам. Тази трудна ситуация вече добива смисъл за мен. С помощта на Господ, мога да се справя!“

Сега, има още нещо, върху което ви каня да помислите. Обичам да си представям, че всеки един от нас е дошъл на земята с прикачен към своя дух списък, на който пише: „Задачите ми тук на Земята“.

Нека да поговорим какви могат да бъдат те. Нека да поговорим за пет от нещата, които със сигурност фигурират в списъка ви, съгласно Евангелието на Исус Христос.

Първо, дошли сте тук, за да получите смъртно тяло. А това, мои приятели, е изключително важно.

Второ, дошли сте, за да бъдете изпитвани.

Между другото, забелязали ли сте, че ние често биваме изпитвани, докато се учим как да контролираме желанията и страстите на нашите тела, които могат понякога да излизат съвсем извън контрол? Ако в момента се борите с последиците на някакъв вид пристрастяване или голям грях, за който не сте се покаели, увещавам ви да свалите този товар, като разговаряте с епископа си – днес. Той е носител на ключовете на свещеничеството, които могат да ви помогнат.

Трета задача, която имаме тук на земята, е да избираме да следваме Исус Христос и да „воюваме“ за Него, точно както сме правили това и в доземния живот.

Четвърто, избирайте да се покайвате всеки ден и да взимате от причастието всяка седмица. Когато правите тези неща, ще бъдете духовно изцелявани, укрепвани, ще ви се дава сила и накрая ще бъдете осветени и възвисени чрез Единението на Исус Христос.

Петата точка от списъка е следната: да откриете и изпълните земната си мисия. Мои скъпи приятели, в доземния живот вие и аз сме получили прекрасни мисии, които да изпълним, докато сме тук на земята.

Ние разполагаме с възможности да изпълним земната си мисия, но това не е задължително. Никой няма да ни застави да направим това. Имаме свободата да избираме как да използваме времето и усилията си, нашите таланти и ресурси. Всъщност, нашите избори реално са част от това да бъдем изпитвани.

Изборът е ваш и мой. Ще избираме ли да даваме всичко от себе си, за да изпълним прекрасната мисия, за която сме изпратени на земята?

Докато размишлявате върху този въпрос, нека поговорим малко защо сте тук на земята – точно в това време – в този удивителен период от историята на земята.

Защо сте тук на земята точно сега?

Защо не сте били родени през 1880-а година или 30 години след нашето време?

Нека ви разкажа за едно преживяване, което по един личен начин ме научи в какви исторически дни живеем.

Често казваме, че живеем в последните дни. В крайна сметка, ние сме светии от последните дни. Но вероятно тези последни дни наближават много по-бързо, отколкото си представяме.

Тази истина се превърна в реалност за мен в резултат на едно преживяване, което се случи на 15 юни 2013 г., а действието се разви в продължение на 24 часа. С моя съпруг бяхме в Москва, Русия.

Докато президент Нелсън имаше събрание със свещенически ръководители, аз имах привилегията да са срещна с почти 100 от нашите сестри. Обичам нашите сестри от Русия. Те са невероятни!

Когато излязох на амвона, за да говоря, казах нещо, което никога не съм очаквала. Казах на жените: „Бих искала да се запозная с вас според произхода ви. Моля да се изправите, когато чуете Израилевото племе, от което произлизате, според както е изявено в патриархалната ви благословия“.

„Вениамин?“ Изправиха се няколко жени.

„Дан?“ Още няколко.

„Рувим?“ Станаха още няколко.

„Нефталим?“ Станаха още.

Докато имената на дванадесетте племена на Израил бяха обявявани – от Асир до Завулон – докато жените се изправяха, всички ние бяхме удивени от това, което виждахме, чувствахме и научавахме.

Колко от дванадесетте племена на Израил мислите, че бяха представени от тази група от по-малко от 100 жени през онази събота в Москва?

Единадесет! Единадесет от общо дванадесет племена на Израил бяха представлявани в онази стая! Единственото липсващо племе бе това на Левий. Бях удивена. Това бе едно наистина въздействащо за мен духовно преживяване.

Веднага след тези събрания със съпруга ми отидохме в Ереван, Армения. Първите хора, които видяхме, след като слязохме от самолета, бяха президентът на мисия и неговата съпруга. По някакъв начин тя беше чула за случилото се в Москва и много радостна каза: „При нас има хора от племето на Левий!“

Само си представете вълнението ни, когато на следващия ден съпругът ми и аз се срещнахме с мисионерите, включително и с един старейшина от племето на Левий, който се оказа, че е от Гилбърт, щата Аризона.

Докато бях малко момиче, посещаващо Неделното училище за деца в Реймънд, Албърта, Канада, научих, че в последните дни – преди Второто пришествие на Спасителя – дванадесетте племена на Израил ще бъдат събрани. Тази истина беше вълнуваща за мен и в същото време доста трудна за проумяване. Затова си представете какво чувствах, когато за период от 24 часа се срещнах с представители на всички дванадесет Израилеви племена!

Оттогава научих, че може би не трябваше да каня сестрите да покажат от кое потекло са, защото патриархалните благословии са нещо свято и указаното в тях потекло е нещо лично. И въпреки това, съм много благодарна за привилегията лично да видя плодовете от събирането на Израил. Въздействието на това преживяване дори и за момент не е избледняло.

Мои скъпи братя и сестри, това наистина са последните дни! В историята на света никога не е имало подобно на това време. Никога! В доземния живот вие и аз сме обещали да изпълним велико дело, докато сме тук на земята. И с Господната помощ ще успеем! В името на Исус Христос, амин.

Президент Нелсън: Благодаря ти, Уенди. Обичам те! Не е ли прекрасна?

Мои скъпи млади братя и сестри, това със сигурност са последните дни и Господ ускорява делото Си по събирането на Израил. Това събиране е най-важното нещо, случващо се на земята днес. Нищо друго не може да се сравни с него нито по величина, нито по важност или по величественост. И ако изберете, ако желаете, можете да бъдете съществена част от него. Можете да бъдете съществена част от нещо голямо, грандиозно и величествено!

Когато говорим за събиране, ние просто заявяваме следната основна истина: всяко едно от чедата на Небесния Отец – и от двете страни на завесата – заслужава да чуе посланието за възстановеното Евангелие на Исус Христос. След което да прецени за себе си дали иска да научи повече.

Хората, чийто произход е от различните племена на Израил, са онези, чиито сърца най-вероятно ще бъдат обърнати към Господ. Той казва: „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват“3. Онези, които са от дома Израилев, най-лесно ще разпознаят Господ Исус Христос като техен Спасител и ще пожелаят да бъдат събрани в Неговото стадо. Ще пожелаят да станат членове на Неговата Църква, да сключат завети с Него и с Небесния Отец и да приемат важните за тях обреди.

Господ казва на Пророка Джозеф Смит, че сега, имайки предвид в наши дни, е единадесетият час и последният път, когато Той ще призове работници в лозето Си, за да ускори събирането на избраните от четирите краища на земята4.

Въпросът ми тази вечер към всеки на възраст между 12 и 18 години е следният: Желаете ли да станете част от най-голямото предизвикателство, най-великата кауза и най-славното дело на земята днес?

Желаете ли да помагате за събирането на Израил в тези важни последни дни? Вие, избраните, желаете ли да помагате да бъдат откривани онези избрани, които все още не са чули посланието на възстановеното Евангелие? Желаете ли да бъдете едни от „бързи(те) пратеници“, за които говори пророкът Исайя?5

Участието в събирането на Израил ще изисква определена жертва от ваша страна. Дори може да се наложи да направите някои промени в живота си. Определено ще се наложи да отделяте време, да полагате усилия и да използвате дадените ви от Бог таланти. Съгласни ли сте?

Само си помислете колко вълнуващо и неотложно е това дело: всеки пророк, начело с Адам, е видял нашето време. И всеки един пророк е говорил за нашите дни, в които Израил ще бъде събран и светът ще се подготвя за Второто пришествие на Спасителя. Помислете само! От всички хора, живели някога на планетата Земя, ние сме тези, които имат възможност да участват в това последно и велико събитие по събирането. Колко вълнуващо е това!

Нашият Небесен Отец е запазил много от Своите най-благородни духове, дори мога да кажа Неговия най-елитен отбор, за този заключителен етап. Тези благородни духове – тези най-добри участници, тези герои – сте вие!

Свидетелствам, че събирането е в ход, то е нещо реално. В годината, през която се родих, общият брой на членовете на Църквата наброяваше по-малко от 600 000 души, без членове в Южна Америка. Днес те са повече от 16 милиона по целия свят, като в Южна Америка са почти 3 милиона.

Нека ви разкажа за нещо, което преживях през 1979 г. По онова време служех като общ президент на Неделното училище. Бях поканен на събрание на църковни ръководители, на което говори президента на Църквата, Спенсър У. Кимбъл. Той ни насърчи да се молим, така че вратите на народите да се отворят, за да може Евангелието на Исус Христос да бъде разпространено по цялата земя. Той по-конкретно спомена Китай и ни помоли да се молим за китайския народ. Също каза: „Трябва да служим на китайския народ. Трябва да научим техния език. Трябва да се молим за тях и да им помагаме“.

Върнах се у дома при съпругата си Данцел (която почина преди повече от 13 години) и ѝ казах: „Президент Кимбъл ни помоли на това събрание да научим китайски! И не го чух да казва: „Всички, с изключение на брат Нелсън!“ Така че, ще имаш ли нещо против да изучаваш мандарин с мен?“ Разбира се, тя се съгласи и ние започнахме с уроците.

Шест седмици след дадената от президент Кимбъл задача отидох на годишната среща на Американската асоциация по сърдечно-съдова хирургия. Тя се провеждаше в Бостън, щата Масачузетс. През онази сутрин, в хотелската си стая, аз се бях молил за китайския народ, точно както ни покани президент Кимбъл. Отидох на първата си среща за деня и седнах на обичайното си място, което заемах на тези професионални събрания – на първите редове. Обаче в течение на срещата се чувствах все по-неудобно в стола си. Когато светлините изгаснаха за прожектирането на една презентация, станах от стола си и тихичко се преместих в дъното на залата – място, на което никога не сядах. Когато лампите светнаха отново, аз осъзнах, че съм седнал до един китайски лекар. Той се представи като професор Уу Йнг-Кай от Пекин, Китай!

След като проведохме приятен разговор, аз го поканих да посети Солт Лейк Сити и да изнесе лекция в медицинския факултет на Университета на Юта. Той с радост прие и свърши изключителна работа. След това се върна в Китай.

Не след дълго ме покани като гостуващ професор по хирургия в Университета Шандонг в Дзинан, Китай. Това доведе до последвали покани за мен да служа като гостуващ професор в още два университета в Китай.

Тези прекрасни професионални преживявания – преди призованието ми в Дванадесетте – достигнаха своя апогей, когато бях помолен от китайските хирурзи да направя отворена сърдечна операция, за да спася живота на един от техните най-почитани оперни певци. Направих това и съм благодарен, че операцията беше успешна. И интересното е, че това беше последната операция в моята професионална кариера.

Вече почти 40 години се моля за китайския народ. Радвам се на общуването си с колегите ми по медицина и други скъпи приятели в Китай. Каква радост е за мен да бъда официално признат като „стар приятел на Китай“.

Свидетелствам, че когато изпълняваме всичко, за което ни моли Божият пророк, пътят пред нас ще се разкрива и ще се променя живота на много хора.

Сега, надявам се, че се питате: „Какво мога да правя аз като тийнейджър, за да помагам за събирането на Израил?“ Сестра Нелсън и аз зададохме същия този въпрос, както и още няколко, на група младежи на възраст от 12 до 18 години, много от които са тук тази вечер.

Първо ги попитахме: „Какво представлява събирането на Израил? И какво означава то за вас?“ Отговорите им бяха разнообразни, но мнозинството показаха колебание в отговора си. Тази вечер искаме да знаете, че в крайна сметка събирането на Израил представлява представяне на Евангелието на Исус Христос на Божиите чеда и от двете страни на завесата, които не са сключили съществено важните завети с Бог или пък са лишени от значимите обреди.

Всяко чедо на нашия Небесен Отец заслужава възможността да избере да следва Исус Христос, да приеме и получи Неговото Евангелие със съпътстващите го благословии – да, всички обещани от Бог благословии за потомството на Авраам, Исаак и Яков, известен още като Израил, както вече знаете.

Мои скъпи, необикновени младежи, вие сте изпратени на земята точно в това време, най-важното време в историята на света, за да помагате за събирането на Израил. Няма нищо по-важно от това, което да се случва на тази земя днес. Няма нищо, което да има по-големи последствия. Абсолютно нищо.

Това събиране трябва да означава всичко за вас. Това е мисията, за която сте изпратени тук на земята.

И така, въпросът ми към вас е: „Желаете ли да се постъпите в батальона на Господ, за да помагате за събирането на Израил?“ Моля помислете за това. Не отговаряйте все още.

Нека се върнем към още от въпросите, които със сестра Нелсън зададохме на нашите млади приятели. Попитахме: „Ако пророкът поканеше всеки младеж в Църквата на възраст от 12 до 18 г. да се включи да помага за събирането на Израил, вие ще проявите ли желание?“

Младежите отговориха с вдъхновящи коментари, като: „Ако пророкът ни покани да се включим да помагаме за събирането на Израил, аз несъмнено ще участвам“. Друг каза: „Ще оставя настрана всичко, което върша, и ще помагам!“ А друг: „Ще отида и ще направя всичко, което ме помоли да свърша, защото пророкът проповядва от името на Бог“.

Отговорите им включваха и: „С готовност ще върша повече работа по семейна история. Ще бъда по-общителен и ще полагам повече усилия да говоря с другите за Евангелието. Ще бъда добър пример, като проявявам Христови качества. Ще извършвам повече кръщения за починалите, ще променя аспекти от моя начин на живот и личните си избори, ще пътувам където и да се поиска от мен, ще науча нов език, ще се срещам с нови хора, ще отстъпя своя екземпляр на Книгата на Мормон на онези, които никога не са я чели. Ще бъда възможно най-любезният човек“.

Също запитахме тези младежи какво биха имали желание да жертват, за да могат да помагат за събирането на Израил. Младежите отново ни очароваха. Те отвърнаха: „Ще прекарвам по-малко време в спортни занимания, така че да помогна на някой човек, които се нуждае от истината. Ще жертвам времето си, прекарвано с приятели и вместо това ще ги каня да посещават храма. Със сигурност мога да намаля времето, което прекарвам на телефона. Ще намаля гледането на телевизия. Дори ще жертвам неделните си следобедни дрямки!“

Попитахме: „Ако искахте да се включите да помагате за събирането на Израил, какво бихте искали да започнете да правите или да преустановите?“ Отговорите им включват: „Ще изучавам повече Писанията и по-задълбочено, така че да мога да отговарям на въпросите на другите. Ще прекарвам по-малко време в социалните медии, ще се включвам повече в мисионерската работа на членовете, както и в ежедневното служение. Ще прекарвам по-малко време на телефона си, а когато го използвам, ще публикувам снимки или други духовни послания в социалните медии. Ще изучавам речи от общата конференция, защо те са от съществена важност. Ще ям полезни храни, за да бъда във форма. Ще престана да мисля, че всичко се върти около мен“. Благодаря ви, братя и сестри, за вашите отговори на въпросите ни.

Помислете си за това, мои скъпи млади братя и сестри, че в момента се подготвям за деня, когато ще трябва да дам отчет на Пророка Джозеф Смит, президент Бригъм Йънг и други – а и в крайна сметка на Господ – относно моето настойничество като Божий пророк на земята днес. Не искам да чуя въпроса: „Брат Нелсън, защо не бяхте по-ясен към младежите относнотяхната отговорност за събирането на Израил? Защо не бяхте по-дързък в поканата си към тях да участват?“

И така, сега аз каня всяка млада жена и всеки млад мъж на възраст между 12 и 18 г. в Църквата на Исус Христос на светиите от последните да се постъпят в Господния батальон, за да помагат за събирането на Израил.

Какво ще ви помага? Като продължавате да четете всеки ден от Книгата на Мормон, ще изучите учението за събирането,6 истините за Исус Христос, Неговото Единение и пълнотата на Неговото Евангелие, които липсват от Библията. Книгата на Мормон има важна роля при събирането на Израил7. Всъщност, ако я нямаше Книгата на Мормон, обещаното събиране на Израил нямаше да се случи.

И сега ви каня да се подготвяте, като правите още пет неща – пет неща, които ще ви променят и ще ви помагат да променяте света:

Първо, стойте настрана от непрекъснатото използване на социалните медии, за да може светското им влияние върху вас да отслабне.

Нека ви разкажа за един млад мъж на вашата възраст, внук на скъп мой приятел. Той е популярен сред приятелите си и е лидер в гимназията си. Наскоро родителите му открили неща на телефона му, които са непристойни за последовател на Исус Христос. Те настояли да се откъсне от социалните медии за известно време. Заменили смартфона му с обикновен телефон с копчета и той се паникьосал. Как ще поддържа връзка с приятелите си?

Отначало бил бесен на родителите си, но само след няколко дни им благодарил, че са му взели смартфона. „За първи път от дълго време се чувствам свободен“ – споделя той. Сега той може да използва обикновения си телефон да се обажда на приятелите си. Той в действителност разговаря с тях, вместо да им изпраща текстови съобщения!

Какви други промени настъпили в живота на този млад мъж? Споделя, че обича чувството на свобода от фалшивия живот, пресъздаван в социалните медии. Активно участва в живота, вместо постоянно да е забил нос в телефона си. Участва в дейности за отдих на открито, вместо да играе на видео игри. Изпълнен е с повече позитивизъм и помага у дома. Търси възможности да служи. Слуша по-внимателно по време на църковните събрания, има повече светлина в излъчването му, много по-щастлив е и активно се подготвя за мисия! И всичко това е в резултат, че е изоставил за известно време влиянието на социалните медии.

И така, първата ми покана към вас днес е да се откъснете от непрекъснатата си зависимост от социалните медии, като не ги използвате и проведете „пост“ в продължение на седем дни. Осъзнавам, че има и много ползи от тях. Но ако отделяте на социалните медии много по-голямо внимание, отколкото на нашепванията на Духа, то тогава вие се излагате на духовна опасност, както и рискувате да бъдете изложени на дълбока самота и депресия. И вие и аз познаваме младежи, които чрез социалните медии са били повлияни да кажат и направят неща, които никога не биха направили или казали лице в лице. Тормозът е един пример за това.

Друга лоша страна на социалните медии е, че те създават чувство за фалшива реалност. Всеки публикува своите най-забавни, приключенски и вълнуващи снимки, което създава изкривената представа, че всеки, с изключение на вас, има един изпълнен със забавления, приключения и емоции живот. Голяма част от това, което виждате в социалните медии, е изкривено и дори съвсем невярно. Така че, починете си от този фалш за седем дни!

Изберете си седем последователни дни и го направете! Обърнете внимание дали намирате разлика в това как се чувствате и какво мислите, и дори в начина, по който разсъждавате, през тези седем дни. След като това време мине, забележете дали има някои неща, които искате да спрете да правите, и други, които искате да започнете да правите.

Този „пост“ от социалните медии може да бъде нещо само между вас и Господ. То ще бъде знак от ваша страна, че имате желанието да се отделите от света, за да се постъпите в Неговия батальон от младежи.

Втората ми покана е да жертвате време през седмицата за Господ – правете това в продължение на три седмици, за да Му покажете, че искате да станете част от Неговия батальон от младежи повече, отколкото всичко останало. В продължение на три седмици се лишавайте от любима за вас дейност и посвещавайте това време, за да помагате за събирането на Израил.

Винаги, когато правите нещо, което помага на някого – от която и да е страна на завесата – да предприеме стъпка напред и да сключи завети с Бог и да приеме важните кръщелни и храмови обреди, вие помагате за събирането на Израил. Толкова е просто.

Като се молите за тази жертва на време, ще бъдете напътствани да знаете какво да жертвате и как да използвате това време, за да помагате за събирането на Израил. Например, млад почитател на голфа може да се откаже от една игра и вместо нея да прекара време в кръщелните помещения на някой храм.

Третата ми покана към вас е, с помощта на Господ, да си направите равносметка на всеки аспект от живота ви, вероятно с помощта на родителите и епископа си, за да се уверите, че сте стъпили здраво на заветната пътека. Ако сте се отклонили или има неща, от които трябва да се освободите, така че сърцето и умът ви да станат по-чисти, днес е идеалният момент да се промените.

Ако не сте сигурни как да направите това, говорете с епископа си или с вашите родители. Те ще ви помогнат да разберете Единението на Исус Христос. Те ще ви помогнат да изпитате радостта, която винаги идва с истинското покаяние.

Моля, не стойте извън заветната пътека и минута повече. Моля, върнете се чрез истинско покаяние, веднага. Нуждаем се от вас в този Господен младежки батальон. Той няма да бъде същият без вас!

Четвъртата ми покана е да се молите всеки ден всички Божии чеда да могат да приемат благословиите на Евангелието на Исус Христос. Вие и аз виждаме и ще продължаваме да виждаме как Израил се събира във велика сила. И вие ще участвате в движещата сила за това събиране!

Петата ми покана към вас е да се откроявате; да бъдете различни от света. Вие и аз знаем, че трябва да сте светлината на света. Затова Господ очаква от вас да изглеждате, да се изказвате, да действате и да се обличате като истински последовател на Исус Христос. Да, вие живеете в света, но имате много различни стандарти от света, които да ви помагат да оставате неопетнени от него.

Със Светия Дух като ваш спътник можете да мислите трезво в залятото ни от културата на „знаменитостите“ общество. Можете да бъдете по-умни отколкото някога са били предишните поколения. И ако някога ви наричат „странни“, носете това отличие с чест и се радвайте, че светлината ви свети силно в този все по-тъмен свят!

Вдигнете летвата за всички останали! Радвайте се, че сте различни! Брошурата За укрепването на младежите е вашият стандарт. Тя съдържа стандартите, които Господ очаква всички Негови младежи да следват. Сега, като Негов смирен служител, аз ви моля да изучите тази брошура – отново. Четете я с молитва все едно, че никога преди не сте я чели. Отбелязвайте си в нея. Говорете за нея. Обсъждайте с приятелите си тези стандарти. Вземете решение как ще можете да живеете според тези стандарти, вашите стандарти, с още по-голяма точност.

Имате си свой екземпляр. И така, тази вечер, в края на това събрание, ако решите да се присъедините, моля вземете екземпляр на брошурата За укрепването на младежите и го дайте на приятел, който може да не познава стандартите ви или може би не живее според тях.

Молете се да разберете кой се нуждае от тази брошура. Ще бъдете упътени. И ще бъде вълнуващо.

Сега, нека обобщя моите пет покани към вас при присъединяването към Господния младежки батальон за събирането на Израил:

  1. В продължение на седем дни стойте настрана от социалните медии.

  2. В продължение на три седмици жертвайте време за Господ ежеседмично.

  3. Останете на заветната пътека. Ако сте се отклонили, покайте се и се върнете на нея.

  4. Молете се всеки ден всички Божии чеда да могат да приемат благословиите на Евангелието на Исус Христос.

  5. Откроявайте се. Бъдете различни. Бъдете светлина. Дайте на приятел екземпляр на брошурата За укрепването на младежите.

Мои скъпи по-млади братя и сестри, вие сте сред най-добрите, които Господ е изпращал някога на този свят. Вие имате способността да бъдете по-умни и по-мъдри, и да повлияете на света повече, отколкото което и да било друго поколение!

В заключение, ви каня да се присъедините към младежите от целия свят и да изпитате радостта да бъдете член на Господния батальон за младежи в армията на Сион, като изпеете закриващия ни химн: „Смели войни на Израил“, защото този химн се отнася точно за вас!

От дълбините на душата си свидетелствам, че това е делото на Всемогъщия Бог. Той е жив. Исус е Христос. Това е Неговата Църква, възстановена да изпълни своята божествена съдба, включително и обещаното събиране на Израил.

Вие сте смелите войни на Израил, надеждата на Израил, „на обета вий чеда“8! За това свидетелствам в името на Исус Христос, амин.