Vastauksia yleisiin kysymyksiin

Avustajat

Mitä ovat omavaraisuusryhmät?

Omavaraisuusryhmät yhdistävät käytännön taitoja hengellisiin periaatteisiin auttaakseen ihmisiä auttamaan itse itseään. Omavaraisuusryhmät ovat tavallisesti pieniä, osallistujia on alle 12, ja ryhmää johtaa avustaja, ei alan asiantuntija tai opettaja. Jokainen omavaraisuusryhmä keskittyy yhteen neljästä osa-alueesta: työllisyys, koulutus, pienyritys tai henkilökohtaiset raha-asiat.

Kuinka nämä ryhmät auttavat ihmisiä?

Omavaraisuusryhmät auttavat ihmisiä voittamaan elämän haasteita ja vahvistamaan uskoaan. Ryhmän jäsenet parantavat tilannettaan työllisyyden, koulutuksen, raha-asioiden ja liikeyrityksen osa-alueilla.

Pitääkö minun olla alan asiantuntija, jotta voin toimia omavaraisuusryhmän avustajana?

Ei. Tarkoitus on, että omavaraisuusryhmiä avustetaan, ei opeteta alan asiantuntijan toimesta. Aineisto tarjoaa tarvittavaa asiantuntemusta, ja Henki ja ryhmän voima täydentävät kaikki puutteet. Noudata vain aineistoa ja tavoittele Henkeä.

Kuinka kauan ryhmät kokoontuvat?

Ryhmät kokoontuvat tavallisesti kerran viikossa 12 viikon ajan. Ryhmätapaamiset ovat kestoltaan tavallisesti 1,5–2 tuntia. Paremman työpaikan hankkiminen -ryhmälle on tarjolla nopeutettu vaihtoehto.

Milloin ryhmät tapaavat?

Kun ryhmänne muodostetaan, te päätätte ryhmän kanssa, milloin ja missä tapaatte.

Kuinka ryhmä muodostetaan?

Ryhmän jäseniä voidaan kutsua osallistumaan, tai he voivat liittyä ryhmään oma-aloitteisesti. Usein ryhmiä muodostetaan hartaustilaisuuden yhteydessä, mutta niitä voi muodostaa myös ilman sitä. Ryhmä tulee muodostaa aina paikallisten johtohenkilöiden johdolla. Ryhmän jäsenet kokoontuvat päättämään, milloin ja missä he kokoontuvat. Kuhunkin ryhmään nimitetään ainakin yksi avustaja.

Saanko valita, mitä ryhmää avustan?

Tämä riippuu useista tekijöistä, kuten kuinka moni valitsee kunkin ryhmän ja minkä ryhmän avustajaksi seurakuntanne tai vaarnanne päättää nimittää sinut. Sinun on paras keskustella asiantuntijanne kanssa siitä, kuinka tämä tehdään vaarnassanne tai seurakunnassanne.

Saanko mitään koulutusta?

Muutama viikko ennen ensimmäistä ryhmätapaamistanne omavaraisuusasiantuntijanne tai joku muu paikallinen johtohenkilö on yhteydessä sinuun ja kertoo osallistumisesta avustajien koulutukseen. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mikä on avustajan rooli, kuinka ryhmää avustetaan ja mitä muita vastuita sinulla on. Jos haluat jatkaa lukemista, löydät koulutusaineiston tästä. Voisit myös käydä läpi nämä videot tai jotakin tästä verkkokoulutusaineistosta.

Kuinka minun tulee järjestää huone?

Omavaraisuusryhmät ovat kuin neuvosto, eivät kuin oppiluokka. Älä aseta tuoleja riveihin. Pyri sen sijaan järjestämään huone niin että ryhmän jäsenet näkevät toinen toisensa ja voivat helposti kirjoittaa oppikirjaansa. Esimerkiksi se, että järjestät ryhmän jäsenet pöydän ympärille, toimii hyvin. Älä avustajana istu pöydän päässä. Ole osa ryhmää.

Missä ryhmäni tulee kokoontua, ja kuinka pääsen kirkon rakennukseen sisälle?

Omavaraisuusryhmät voivat kokoontua miltei missä tahansa. Monet ryhmät kokoontuvat kirkon rakennuksissa. Jotkut ovat kokoontuneet avustajan tai ryhmän jäsenen kodissa. Voitte päättää tästä ryhmänne kanssa. Voisi olla hyödyllistä puhua asiasta omavaraisuusasiantuntijanne kanssa. Jos kokoonnutte kirkon rakennuksessa, selvitä omavaraisuusasiantuntijanne kanssa pääsy rakennukseen.

Mitä minun tulee tehdä valmistautuakseni ryhmätapaamiseen?

Käy läpi aineisto etukäteen ja valmistele tarvittavat videot. Sinun ei tarvitse valmistautua aivan kuin aikoisit opettaa oppiaiheen. Aineistoon tutustuminen riittää. Sitten ryhmätapaamisessa vain noudatat aineistoa, kuten se on kirjoitettu.

Mistä löydän kirjat ja videot ryhmätapaamisiini?

Kirjojen sähköiset versiot ja linkit kaikkiin videoihin löytyvät tästä. On hyvä ajatus ladata videot ryhmätapaamistanne varten etukäteen, koska langaton verkko ei välttämättä ole aina luotettava. Järjestä omavaraisuusasiantuntijanne kanssa riittävästi oppikirjoja tapaamisianne varten.

Kuinka näytän videot?

Kaikki videot ovat verkossa sivustolla srs.lds.org/videos. Voitte katsoa videot tietokoneelta, televisiosta, tabletilta tai jopa älypuhelimestasi.

Mitä teen, ellei joku ryhmäni jäsenistä ole mukana jossakin tapaamisessa?

Jos huomaat, että joku on poissa ryhmätapaamisesta, kannusta häntä opiskelemaan oppiaihe itsekseen, toimintaparin kanssa tai sinun kanssasi.

Mitä minun pitää tehdä, ellen itse pääse johonkin tapaamiseen?

Pyydä jotakuta muuta toimimaan avustajana poissa ollessasi (tapaamisen perumisen sijaan). Muista, että avustaja ainoastaan noudattaa aineiston ohjeita. Voit pyytää jotakuta ryhmän jäsenistä toimimaan avustajana tai voit pyytää omavaraisuusasiantuntijaanne toimimaan sijaisenasi.

Entä jos on jokin juhlapyhä tai jokin muu syy, jonka vuoksi useimmat ryhmästä olisivat poissa tapaamisesta?

Sinun pitää ehkä siirtää tapaamista. Ilmoita asiasta omavaraisuusasiantuntijallenne. Näissä tapauksissa joillakin ryhmillä kurssin suorittaminen on kestänyt kauemmin kuin 12 viikkoa.

Entä jos joku lakkaa käymästä tai haluaa lopettaa?

Joskus näin käy. Kutsu yhteistyössä ryhmän kanssa tämä henkilö seuraavaan tapaamiseen. Auta henkilön toimintaparia antamaan tukea ja kannustusta. Yritä ymmärtää, mitä sellaista tämän henkilön elämässä saattaa olla meneillään, mikä voi tehdä osallistumisen hänelle vaikeaksi.

Voimmeko jättää oppiaiheita väliin, yhdistää tai lyhentää niitä?

Tätä ei suositella. Kunkin ryhmäkurssin kesto ja sisältö on suunniteltu tiettyjä tuloksia silmällä pitäen, ja ryhmää kannustetaan noudattamaan aineistoa niin kuin se on kirjoitettu. Saattaa kuitenkin olla, että osa aineiston sisällöstä on vähemmän merkityksellistä tai teillä voi olla muita tärkeitä paikallisia tarpeita. Tarkista asia vaarnan asiantuntijalta, ennen kuin teet muutoksia.

Kuinka toimin ryhmän jäsenen kanssa, joka puhuu paljon ja saattaa hallita keskustelua?

Asioista kertominen on luonnollinen osa omavaraisuusryhmää, mutta toisinaan joku saattaa puhua niin paljon, etteivät muut näytä haluavan puhua. Voi olla hyödyllistä puhua tämän henkilön kanssa kahden kesken ryhmätapaamisen ulkopuolella. Selitä, mitä olet havainnut ja kuinka se mielestäsi vaikuttaa ryhmään. Pyydä henkilöä kertomaan mahdollisista huolenaiheista ja katsokaa, pääsettekö yksimielisyyteen ratkaisusta, joka palvelee paremmin kaikkia ryhmässä olevia.

Kuinka rekisteröin ryhmäni?

Ensimmäisen ryhmätapaamisenne jälkeen mene sivustolle srs.lds.org/report ja täytä ryhmän rekisteröimisraportti (Group Registration Report).

Kuinka raportoin ryhmäni kurssin päättymisestä ja saan kurssitodistukset?

Viimeisessä ryhmätapaamisessa ryhmän jäsenet täyttävät henkilökohtaiset arvionsa. Avustaja kerää nämä tiedot, ja ryhmätapaamisen jälkeen hän täyttää ryhmän loppuraportin (End of Group Report) sivustolla srs.lds.org/report. Raportin täyttäminen on samalla pyyntö kurssitodistuksista. Omavaraisuusjohtaja lähettää kurssitodistusten sähköiset versiot vaarnan omavaraisuusasiantuntijalle, joka tulostaa ne, hankkii niihin allekirjoitukset ja varmistaa, että ryhmän jäsenet saavat oman todistuksensa.

Mikä on toimintapari? Mitä toimintapari tekee?

Joka viikko ryhmän jäsenet jakautuvat pareiksi ja sitoutuvat tukemaan toinen toistaan ja seuraamaan toinen toisensa edistymistä. Näitä pareja nimitetään toimintapareiksi. Toimintaparit voivat ryhmätapaamisten välissä soittaa tai lähettää toisilleen viestejä. Toimintaparit ovat tavallisesti samaa sukupuolta olevia henkilöitä, jotka eivät ole samaa perhettä. Toimintaparit voivat vaihtua viikoittain, mutta se ei ole pakollista.

Kuinka minun tulee toimia niiden ryhmän jäsenten kohdalla, jotka ovat eri uskontoa?

Jokainen on tervetullut omavaraisuusryhmään. Pyri auttamaan kaikkia ryhmäsi jäseniä tuntemaan olevansa tervetulleita. Ole hienotunteinen eri uskontokuntiin kuuluvien ihmisten näkemyksiä ja ymmärrystä kohtaan. Saattaa olla hyödyllistä selittää joitakin pyhien kirjoitusten kohtia ja lainauksia, jotka liittyvät nimenomaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. Saattaa myös olla tarpeen muokata joitakin uskontoon pohjautuvia sitoumuksia.