Vastauksia yleisiin kysymyksiin

Johtohenkilöt ja asiantuntijat

Mitä omavaraisuus on?

”Omavaraisuus on kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista. Kun jäsenistä tulee omavaraisia, he kykenevät paremmin myös palvelemaan muita ja pitämään heistä huolta.” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 6.1.1.)

Mistä omavaraisuushanke on saanut alkunsa?

Omavaraisuushanke on ensimmäisen presidenttikunnan aloittama hanke. Hanke on ollut toiminnassa vuodesta 2014 asti. Se alkoi Pohjois-Amerikan ulkopuolella ja on nykyään saatavana maailmanlaajuisesti. Sadat tuhannet ihmiset ovat parantaneet omavaraisuuttaan osallistumalla siihen.

Mitä ovat omavaraisuusryhmät?

Omavaraisuusryhmät yhdistävät käytännön taitoja hengellisiin periaatteisiin auttaakseen ihmisiä auttamaan itse itseään. Omavaraisuusryhmät ovat tavallisesti pieniä, osallistujia on alle 12, ja ryhmää johtaa avustaja, ei alan asiantuntija tai opettaja. Jokainen omavaraisuusryhmä keskittyy yhteen neljästä osa-alueesta: työllisyys, koulutus, pienyritys tai henkilökohtaiset raha-asiat (tutustu aineistoon).

Millaisia ovat tulokset?

Omavaraisuusryhmillä on välittömiä ja pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia sekä ajallisesti että hengellisesti. Puoli vuotta omavaraisuusryhmän päättymisen jälkeen ryhmän jäsenet ovat raportoineet seuraavaa:

  • 32 % kertoi, että heidän kykynsä huolehtia elämän perustarpeista omalla kohdallaan ja perheensä kohdalla on kohentunut.
  • 56 % kertoi, että heidän kykynsä ratkaista omia ongelmia suoraan Herran kanssa on kohentunut.
  • 44 % noudatti talousarviota kurssin suorittamisen jälkeen.
  • 37 % kertoi, että heidän säästönsä olivat karttuneet.
  • 53 % kertoi, että heidän maksettavana oleva kulutusluottonsa oli vähentynyt.
Kuinka omavaraisuusryhmiä muodostetaan?

Ryhmän jäseniä voidaan kutsua osallistumaan, tai he voivat liittyä ryhmään oma-aloitteisesti. Usein ryhmiä muodostetaan hartaustilaisuuden yhteydessä, mutta niitä voi muodostaa myös ilman sitä. Ryhmä tulee muodostaa aina paikallisten johtohenkilöiden johdolla. Ryhmän jäsenet kokoontuvat päättämään, milloin ja missä he kokoontuvat. Kuhunkin ryhmään nimitetään ainakin yksi avustaja.

Kuinka kauan ryhmät kokoontuvat?

Ryhmät kokoontuvat tavallisesti kerran viikossa 12 viikon ajan. Ryhmätapaamiset ovat kestoltaan tavallisesti 1,5–2 tuntia. Paremman työpaikan hankkiminen -ryhmälle on tarjolla nopeutettuja vaihtoehtoja.

Kuinka järjestämme omavaraisuusaiheisen hartaustilaisuuden?

Noudata Polkuni-kirjasen ohjeita. Katso yksityiskohtaisia ohjeita sivulta 13.

Keiden tulee osallistua?

Monet ihmiset voivat parantaa omavaraisuuttaan. Piispakunta ja seurakuntaneuvosto pohtivat rukoillen, keitä tulee kutsua. Ihannetapauksessa esitetään henkilökohtainen kutsu osallistua omavaraisuusaiheiseen hartaustilaisuuteen (jos sellainen järjestetään) tai liittyä suoraan johonkin omavaraisuusryhmään. Lisäksi johtohenkilöiden tulee miettiä niiden kutsumista, jotka voivat ajallaan ja kyvyillään vahvistaa muita (ks. OL 82:18–19).

Voivatko muihin uskontokuntiin kuuluvat osallistua?

Kyllä, tietenkin. Ole hienotunteinen eri uskontokuntiin kuuluvien ihmisten näkemyksiä ja ymmärrystä kohtaan. Saattaa olla hyödyllistä selittää joitakin pyhien kirjoitusten kohtia ja lainauksia, jotka liittyvät nimenomaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. Saattaa myös olla tarpeen muokata joitakin uskontoon pohjautuvia sitoumuksia.

Kuinka monta ihmistä ryhmässä tulee olla?

Ryhmät toimivat parhaiten, kun niissä on 5–12 ryhmän jäsentä. Mikäli ryhmässä on yli 12 henkeä, voisitte jakaa ryhmän. Myös alle 5 hengen ryhmät toimivat, mutta ne saattavat kaivata jonkin verran soveltamista tai tukemista.

Mitä teemme, jos johonkin ryhmään haluaa liittyä ainoastaan yksi tai kaksi ihmistä?

Ottakaa selville, tiedetäänkö vaarnan seurakunnissa muista ihmisistä, jotka voisivat hyötyä kurssista tai haluaisivat osallistua siihen. Jos lähellänne on toinen vaarna, voisitte ottaa selville, olisiko ryhmiä mahdollista yhdistää. Vielä yhtenä vaihtoehtona on kutsua ihmisiä liittymään johonkin toiseen ryhmään. Voisitte myös muokata aineistoa soveltumaan hyvin pieneen ryhmään.

Pitääkö avustajien olla alan asiantuntijoita?

Ei. On tarkoitus, että omavaraisuusryhmiä avustetaan, ei opeteta alan asiantuntijan toimesta. Aineisto tarjoaa tarvittavaa asiantuntemusta, ja Henki ja ryhmän voima täydentävät kaikki puutteet. Noudata vain aineistoa ja tavoittele Henkeä. Avustajat saavat koulutusta.

Tuleeko avustajat kutsua tehtävään vai annetaanko heille toimeksianto?

Avustajat voidaan kutsua tehtävään tai heille voidaan antaa toimeksianto. Tästä asiasta päättävät paikalliset johtohenkilöt.

Kuinka avustajat tulee kutsua tai kuinka heille esitetään toimeksianto?

Tavallisesti avustajan kutsuu tai hänelle antaa toimeksiannon paikallinen johtohenkilö. Kun johtohenkilö esittää kutsun tai toimeksiannon, on hyödyllistä, jos hän voi kertoa tietoja tehtävästä. Tällä verkkosivulla on hyödyllistä tietoa avustajana toimimisesta.

Voiko ryhmällä olla useampi kuin yksi avustaja?

Kyllä.

Voimmeko jättää oppiaiheita väliin, yhdistää tai lyhentää niitä?

Tätä ei suositella. Kunkin ryhmäkurssin kesto ja sisältö on suunniteltu tiettyjä tuloksia silmällä pitäen, ja ryhmää kannustetaan noudattamaan aineistoa niin kuin se on kirjoitettu. Saattaa kuitenkin olla, että osa aineiston sisällöstä on vähemmän merkityksellistä tai teillä voi olla muita tärkeitä paikallisia tarpeita. Tarkista asia vaarnan asiantuntijalta, ennen kuin teet muutoksia.

Pitääkö meidän tarjota kaikki neljä omavaraisuusaiheista ryhmäkurssia?

Ei. Paikallisten johtohenkilöiden tulee ymmärtää jäsentensä tarpeita ja tarjota sen verran sellaisia kursseja kuin he tuntevat jäsenten tarvitsevan ja kuin he voivat riittävässä määrin tukea.

Mistä löytyvät kurssien oppikirjat ja videot?

Omavaraisuuskurssien, -hartaustilaisuuksien ja -koulutuksen oppikirjat ja videot löytyvät tältä sivulta. Tämä aineisto on saatavana myös Evankeliumiaiheinen kirjasto -sovelluksessa. Oppikirjoja voi tilata sivustolta store.lds.org tai ostaa paikallisesta jakelukeskuksesta, jos niitä on siellä tarjolla.

Kuinka aineistoa tilataan?

Aineistoa voi tilata sivustolta store.lds.org tai ostaa paikallisesta jakelukeskuksesta, jos sitä on siellä tarjolla.

Kuinka ryhmä rekisteröidään?

Ryhmän alussa avustaja täyttää ryhmän rekisteröimisraportin (Group Registration Report) osoitteessa srs.lds.org/report.

Kuinka raportoimme ryhmän kurssin päättymisestä ja saamme kurssitodistukset?

Viimeisessä ryhmätapaamisessa ryhmän jäsenet täyttävät henkilökohtaiset arvionsa. Avustaja kerää nämä tiedot, ja ryhmätapaamisen jälkeen hän täyttää ryhmän loppuraportin (End of Group Report) sivustolla srs.lds.org/report. Raportin täyttäminen on samalla pyyntö kurssitodistuksista. Omavaraisuusjohtaja lähettää kurssitodistusten sähköiset versiot vaarnan omavaraisuusasiantuntijalle, joka tulostaa ne, hankkii niihin allekirjoitukset ja varmistaa, että ryhmän jäsenet saavat oman todistuksensa.

Onko johtohenkilöille ja asiantuntijoille olemassa koulutusta?

Kyllä. Ensimmäinen askel on lukea Johtajan opas ja perehtyä siihen. Tältä sivulta löytyy hyödyllistä koulutusta ja videoita. Sen lisäksi on kirkon palkattuja työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka voivat auttaa sinua (ks. Johtajan opas, s. 8).

Keitä kuuluu vaarnan omavaraisuuskomiteaan ja mitä komitea tekee?

Ks. Johtajan opas, s. 4 ja 9.

Mitä vaarnan omavaraisuusasiantuntija tekee?

Ks. Johtajan opas, s. 5.

Mikä on vaarnan omavaraisuuskeskus?

Fyysinen tai virtuaalinen paikka, jossa omavaraisuusaineistoa on saatavana vaarnan jäsenille. Ks. Johtajan opas, s. 9.

Mitä aineistoa ja palveluja meillä tulee olla omavaraisuuskeskuksessa?

Niitä, jotka vaarnan omavaraisuuskomitean mielestä voivat parhaiten täyttää vaarnan tarpeita.