Käytännön kursseja, hengellistä hyötyä

Herra on sanonut: ”Minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni – –. Mutta se täytyy tehdä minun omalla tavallani.” (OL 104:15–16.) Tässä luvataan, että taivaallinen Isä auttaa huolehtimaan lapsistaan, kun he seuraavat Häntä. Omavaraisuus ei tarkoita sitä, että voimme saavuttaa tai saada kaiken, mitä haluamme. Jos olemme omavaraisia, me uskomme, että Kristuksen voiman ansiosta ja omien ponnistelujemme avulla voimme työskennellä elämän hengellisten ja käytännön tarpeiden hyväksi. Monet ihmiset voivat tulla omavaraisemmiksi. Omavaraisuushanke on työväline, joka auttaa tässä.

Hankkeessa suuri osa työstä tehdään pienryhmissä, joissa hengellisiä periaatteita yhdistetään käytännön taitoihin. Ryhmät keskittyvät yhteen neljästä osa-alueesta: työllisyyteen, koulutukseen, henkilökohtaisiin raha-asioihin tai pienyrityksen perustamiseen ja laajentamiseen.

Valmis aloittamaan?

Jos olet johtohenkilö, ?lang=nld.

Jos olet ryhmän avustaja, opi lisää.

Jos haluat kuulua johonkin ryhmään, opi lisää.

Omavaraisuuden kaksitoista periaatetta

 1. Osoita uskoa Jeesukseen Kristukseen (OL 104:15).
 2. Käytä aikaa viisaasti (Alma 34:32).
 3. Ole kuuliainen (OL 130:20–21).
 4. Hallitse rahankäyttöä (OL 104:78).
 5. Työ: ota vastuuta (OL 42:422. Nefi 2:16, 26).
 6. Ratkaise ongelmia (Et. 2:18–19, 233:1, 4).
 7. Olkaa yhtä, työskennelkää yhdessä (Moos. 7:18OL 104:15–17).
 8. Kommunikoi: pyydä ja kuuntele (OL 8:2).
 9. Ole sinnikäs (Hepr. 12:1; OL 58:4).
 10. Osoita nuhteettomuutesi (Moosia 4:28; Job 27:5; UK 13).
 11. Etsi tietoa ja hanki koulutusta (OL 88:118–119).
 12. Keskity, ota vastaan toimitukset (OL 84:20OL 136:41. Nefi 18:2–3).