Svedectvo ôsmich svedkov

Nech známe je všetkým národom, pokoleniam, jazykom a ľuďom, ku ktorým toto dielo príde: Že Joseph Smith ml., prekladateľ tohto diela, nám ukázal dosky, o ktorých sa hovorí a ktoré majú vzhľad zlata; a koľko listov menovaný Smith preložil, toľko sme ich mali v rukách svojich; a tiež sme na nich videli rytiny a všetky majú vzhľad starobylej práce a neobyčajného opracovania. A vydávame slovami rozvážnosti svedectvo o tom, že menovaný Smith nám ich ukázal, lebo sme ich videli a poťažkali a vieme s istotou, že menovaný Smith má dosky, o ktorých hovoríme. A dávame svoje mená svetu, aby sme dosvedčili svetu to, čo sme videli. A my neklameme, Boh o tom vydáva svedectvo.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer ml.

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith st.

Hyrum Smith

Samuel H. Smith