Jesus Kristus
  Velsignelse av vannet
  Footnotes
  Theme

  Velsignelse av vannet

  O Gud, du evige Fader,
  vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn,
  å velsigne og hellige dette vann
  for alle deres sjeler som drikker av det,
  så de kan gjøre det til minne om din Sønns blod
  som ble utgytt for dem,
  så de kan vitne for deg, O Gud, du evige Fader,
  at de alltid minnes ham,
  så hans Ånd kan være hos dem.
  Amen.