Forkortelser
  Footnotes

  Forkortelser

  Det Gamle Testamente

  1 Mos

  Første Mosebog

  2 Mos

  Anden Mosebog

  3 Mos

  Tredje Mosebog

  4 Mos

  Fjerde Mosebog

  5 Mos

  Femte Mosebog

  Jos

  Josvabogen

  Dom

  Dommerbogen

  Ruth

  Ruths Bog

  1 Sam

  Første Samuelsbog

  2 Sam

  Anden Samuelsbog

  1 Kong

  Første Kongebog

  2 Kong

  Anden Kongebog

  1 Krøn

  Første Krønikebog

  2 Krøn

  Anden Krønikebog

  Ezra

  Ezras Bog

  Neh

  Nehemias’ Bog

  Est

  Esters Bog

  Job

  Jobs Bog

  Sl

  Salmernes Bog

  Ordsp

  Ordsprogenes Bog

  Præd

  Prædikerens Bog

  Højs

  Højsangen

  Es

  Esajas’ Bog

  Jer

  Jeremias’ Bog

  Klages

  Klagesangene

  Ez

  Ezekiels Bog

  Dan

  Daniels Bog

  Hos

  Hoseas’ Bog

  Joel

  Joels Bog

  Am

  Amos’ Bog

  Obad

  Obadias’ Bog

  Jon

  Jonas’ Bog

  Mika

  Mikas Bog

  Nah

  Nahums Bog

  Hab

  Habakkuks Bog

  Sef

  Sefanias’ Bog

  Hagg

  Haggajs Bog

  Zak

  Zakarias’ Bog

  Mal

  Malakias’ Bog

  Det Nye Testamente

  Matt

  Matthæusevangeliet

  Mark

  Markusevangeliet

  Luk

  Lukasevangeliet

  Joh

  Johannesevangeliet

  ApG

  Apostlenes Gerninger

  Rom

  Romerbrevet

  1 Kor

  Første Korintherbrev

  2 Kor

  Andet Korintherbrev

  Gal

  Galaterbrevet

  Ef

  Efeserbrevet

  Fil

  Filipperbrevet

  Kol

  Kolossenserbrevet

  1 Thess

  Første Thessalonikerbrev

  2 Thess

  Andet Thessalonikerbrev

  1 Tim

  Første Timotheusbrev

  2 Tim

  Andet Timotheusbrev

  Tit

  Titusbrevet

  Filem

  Filemonbrevet

  Hebr

  Hebræerbrevet

  Jak

  Jakobsbrevet

  1 Pet

  Første Petersbrev

  2 Pet

  Andet Petersbrev

  1 Joh

  Første Johannesbrev

  2 Joh

  Andet Johannesbrev

  3 Joh

  Tredje Johannesbrev

  Jud

  Judasbrevet

  Åb

  Johannes’ Åbenbaring

  Mormons Bog

  1 Ne

  Nefis Første Bog

  2 Ne

  Nefis Anden Bog

  Jakob

  Jakobs Bog

  En

  Enoshs Bog

  Jar

  Jaroms Bog

  Omni

  Omnis Bog

  MormO

  Mormons Ord

  Mosi

  Mosijas Bog

  Alma

  Almas Bog

  Hel

  Helamans Bog

  3 Ne

  Tredje Nefi

  4 Ne

  Fjerde Nefi

  Morm

  Mormons Bog

  Eter

  Eters Bog

  Moro

  Moronis Bog

  Lære og Pagter

  L&P

  Lære og Pagter

  OE–1

  Officiel Erklæring – 1

  OE–2

  Officiel Erklæring – 2

  Den Kostelige Perle

  Moses

  Moses’ Bog

  Abr

  Abrahams Bog

  JS–M

  Joseph Smith – Matthæusevangeliet

  JS–H

  Joseph Smith – Historie

  TA

  Trosartiklerne

  Andre forkortelser og forklaringer

  GS

  Guide til Skrifterne

  JSO

  Joseph Smiths Oversættelse

  HEB

  Anden mulig oversættelse af den hebraiske tekst.

  GR

  Anden mulig oversættelse af den græske tekst

  DVS

  Forklaring på idiomer og vanskelige konstruktioner.

  EL

  Andre ord, der tydeliggør forældede udtryk.