Ukurasa wa jina
  Footnotes

  Lulu ya
  Thamani
  Kuu

  Ni Uteuzi kutoka Kwenye Mafunuo,
  Tafsiri, na Masimulizi
  ya Joseph Smith,
  Nabii wa Kwanza, Mwonaji, na Mfunuzi
  kwa Kanisa la Yesu Kristo
  la Watakatifu wa Siku za Mwisho

  Kimechapishwa na
  Kanisa la Yesu Kristo
  la Watakatifu wa Siku za Mwisho

  Salt Lake City, Utah, USA