Naslovna stranica
  Footnotes

  Dragocjeni
  biser

  Odabir iz objava,
  prijevoda i kazivanja
  Josepha Smitha
  prvog proroka, vidioca i objavitelja za
  Crkvu Isusa Krista
  svetaca posljednjih dana

  Objavljuje
  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana

  Salt Lake City, Utah, SAD