JSF, Mózes 1. könyve 19
  Footnotes
  Theme

  JSF, 1 Mózes 19:9–15 (vesd össze 1 Mózes 19:5–10)

  (Lót ellenállt Sodoma gonoszságának.)

  9 És azt mondták neki: Hátrálj meg! És haragudtak rá.

  10 És azt mondták maguk között: Eljött ez az ember, hogy közöttünk időzzön, és bíróvá akarja tenni magát; nos, rosszabbul bánunk vele, mint velük.

  11 Azt mondták tehát az embernek: Miénk lesznek a férfiak, és leányaid is; és úgy teszünk velük, amint jónak látunk.

  12 Mármost, ez Sodoma gonoszsága szerint való volt.

  13 És Lót azt mondta: Íme, most két leányom van, akik még nem ismertek férfit; arra kérlek titeket, hadd könyörögjek a férfiaknak, hogy ne vigyem ki őket tihozzátok; és ne tegyétek azt velük, ami jónak látszik a szemetekben;

  14 Mert Isten nem fogja igazolni szolgáját e dologban; hadd könyörögjek tehát testvéreimnek, csak ez egyszer, hogy ezekkel a férfiakkal ne tegyetek semmit, hogy békességük lehessen házamban; mert ezért jöttek tetőm árnyéka alá.

  15 És haragudtak Lótra, és közel jöttek, hogy betörjék az ajtót, Isten angyalai azonban, akik szent emberek voltak, kinyújtották kezüket, és behúzták Lótot a házba, őhozzájuk, és bezárták az ajtót.