Studiewijzers
BJS, Handelingen 9

BJS, Handelingen 9:7. Vergelijk Handelingen 9:7; Handelingen 22:9

Zij die bij Paulus zijn tijdens zijn bekering zien het licht, maar de stem horen zij niet, noch zien zij de Heer.

7 En zij die met hem reisden, zagen inderdaad het licht en waren bevreesd; maar zij hoorden niet de stem van Hem die tot hem sprak.