Johdanto
    Footnotes

    Kirkon historian valokuvia

    Nämä valokuvat merkittävistä kirkon historian paikoista ovat seuduilta, joilla varhaiset myöhempien aikojen pyhät kulkivat, joilla nykyajan profeetat ovat eläneet ja opettaneet ja joilla on tapahtunut paljon sellaista, mistä pyhät kirjoitukset kertovat.