คำนำ
  Footnotes

  ลำดับเหตุการณ์,
  แผนที่,
  และ
  ภาพถ่าย
  ทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร