Úvod
    Footnotes
    Theme

    Mapy z dejín Cirkvi

    Nasledovné mapy vám môžu pomôcť lepšie porozumieť raným dejinám Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a písmam zjavených skrze proroka Josepha Smitha a jeho nasledovníkov. So znalosťou zemepisnej polohy krajín, o ktorých sa hovorí v písmach, môžete udalostiam lepšie porozumieť.