Johdanto
    Footnotes

    Kirkon historian karttoja

    Näiden karttojen avulla sinun on helpompi ymmärtää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon varhaista historiaa sekä profeetta Joseph Smithin ja hänen seuraajiensa kautta ilmoitettuja pyhiä kirjoituksia. Kun tunnet niiden maiden maantietoa, joista näissä kirjoissa kerrotaan, saat niiden tapahtumista selkeämmän käsityksen.