صفحۀ عنوان
  Footnotes

  کتاب مورمون

  گواهی دیگری بر عیسی مسیح

  منتشر شده
  بدست کلیسای عیسی مسیح مقدّسین آخرین زمان

  شهر سالت لِیک، ایالت یوتا، ایالات متّحدۀ امریکا

  نخستین چاپ انگلیسی در
  پالمیرا، ایالت نیویورک، ایالات متّحدۀ امریکا، در سال ۱۸۳۰ میلادی منتشر شد.