صفحۀ عنوان
قبلی بعدی

کتاب مورمون

گواهی دیگری بر عیسی مسیح

منتشر شده
بدست کلیسای عیسی مسیح مقدّسین آخرین زمان

شهر سالت لِیک، ایالت یوتا، ایالات متّحدۀ امریکا

نخستین چاپ انگلیسی در
پالمیرا، ایالت نیویورک، ایالات متّحدۀ امریکا، در سال ۱۸۳۰ میلادی منتشر شد.