Raštai
Antraštinis puslapis


Mormono
Knyga

Dar vienas
Jėzaus Kristaus
Testamentas

Išleido
Pastarųjų Dienų Šventųjų
Jėzaus Kristaus Bažnyčia

Solt Leik Sitis, Jutos valst., JAV