Svētie Raksti
Titullapa


Mormona Grāmata

Vēl viena liecība par
Jēzu Kristu

Izdevusi
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Soltleiksitijā, Jūtā, ASV

Pirmais izdevums angļu valodā publicēts
Palmīrā, Ņujorkas štatā, ASV, 1830. gadā