տիտղոսաթերթ
  Footnotes

  Մորմոնի
  Գիրքը

  Եվս մեկ
  վկայություն
  Հիսուս Քրիստոսի
  մասին

  Հրատարակված է
  Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից

  Սոլթ Լեյք Սիթի, Յուտա, ԱՄՆ