Hélamán 12
  Footnotes

  12. Fejezet

  Az ember álhatatlan, balga és gyorsan tesz gonoszságot – Az Úr megfenyíti népét – Az ember semmisége, Isten hatalmához hasonlítva – Az ítélet napján az ember vagy örökké tartó életet, vagy örökké tartó elítéltséget nyer. Mintegy Kr.e. 6.

  1 És így láthatjuk, hogy milyen hamis, és milyen álhatatlan az emberek gyermekeinek szíve; igen, láthatjuk, hogy az Úr nagyszerű, végtelen jóságában megáldja és afelvirágoztatja azokat, akik belé helyezik a bbizalmukat.

  2 Igen, és láthatjuk, hogy amint felvirágoztatja népét, igen, mezeik, nyájaik és csordáik megszaporításával, és arany, és ezüst, és mindenféle értékes dolog tekintetében, minden fajtából és alkotásból; és megóvja az életüket, és kiszabadítja őket ellenségeik keze közül; meglágyítva ellenségeik szívét, hogy ne üzenjenek ellenük háborút. Igen, egyszóval, amint mindezen dolgokat megteszi népe jólétéért és boldogságáért; igen, akkor jön el az ideje annak, hogy amegkeményítik a szívüket és elfeledkeznek az Úrról, Istenükről, és blábuk alá tapossák a Szentet – igen, és ez gondtalanságuk és rendkívül nagy jólétük miatt van.

  3 És így látjuk, hogy ha az Úr nem afenyíti meg népét sok megpróbáltatással, igen, ha nem látogatja meg őket halállal és borzalommal, és éhséggel és mindenféle döghalállal, akkor nem bemlékeznek rá.

  4 Ó, mily balgák, és mily hiúk, és mily gonoszok és ördögiek az emberek gyermekei; mily agyorsan tesznek gonoszságot, és mily lassan tesznek jót; igen, mily gyorsan hallgatnak a gonosz szavaira, és helyezik bszívüket a világ hiábavaló dolgaira!

  5 Igen, mily gyorsan emelkednek fel a akevélységben; igen, mily gyorsan kérkednek és tesznek mindenféle gonoszságot; és mily lassan emlékeznek az Úrra, Istenükre, és hallgatnak tanácsaira, igen, mily lassan bjárnak a bölcsesség ösvényein!

  6 Íme, nem vágynak rá, hogy az Úr, az ő Istenük, aki ateremtette őket, ő birányítsa őket és uralkodjon felettük; az ő irántuk való nagy jósága és irgalma ellenére semmibe veszik a tanácsait, és nem akarják, hogy ő a vezetőjük legyen.

  7 Ó, mily nagy az emberek gyermekeinek asemmisége; igen, még a föld poránál is kevesebbek.

  8 Mert íme, a föld pora kétfelé mozdul, kettéválik a mi nagy és örökkévaló Istenünk parancsára.

  9 Igen, íme, az ő szavára megremegnek és amegrendülnek a dombok és a hegyek.

  10 És szavának ahatalma által összeomlanak és simává lesznek, igen, méghozzá olyanná, mint a völgy.

  11 Igen, szavának hatalma által az aegész föld megremeg;

  12 Igen, szavának hatalma által rázkódnak meg alapjai, méghozzá egészen annak közepéig.

  13 Igen, és ha ezt mondja a földnek: Mozdulj meg – akkor az megmozdul.

  14 Igen, és ha azt mondja a aföldnek: bIndulj el visszafelé, hogy sok órával chosszabb legyen a nap – akkor az megtörténik.

  15 És így, szava szerint visszafelé indul el a föld, és úgy tűnik az embernek, hogy egy helyben áll a nap; igen, és íme, ez így történik; mert biztosan a föld az, ami mozog, és nem a nap.

  16 És íme, ha még a nagy mélység avizeinek is azt mondja: bSzáradj ki – akkor az megtörténik.

  17 Íme, ha azt mondja ennek a hegynek: Emelkedj fel, ajöjj és omolj rá arra a városra, és temesd el – akkor íme, az megtörténik.

  18 És íme, ha valaki kincset arejt a földbe, és az Úr azt mondja: Legyen bátkozott, annak gonoszsága miatt, aki elrejtette – akkor íme, az átkozott lesz.

  19 És ha az Úr azt mondja: Légy átkozott, hogy senki ne találjon meg téged, mostantól fogva mindörökre – akkor íme, senki nem kapja meg azt, attól fogva mindörökre.

  20 És íme, ha az Úr azt mondja valakinek: Bűneid miatt mindörökre átkozott leszel – akkor az úgy lesz.

  21 És ha az Úr azt mondja: Bűneid miatt ki leszel vágva a színem elől – akkor az Úr meghagyja, hogy ez így legyen.

  22 És jaj annak, akinek ezt mondja, mert annak fogja ezt mondani, aki gonoszságot tesz, és nem lehet megszabadítani. Ezen okból hirdettetett tehát a bűnbánat, hogy meg lehessen szabadítani az embereket!

  23 Áldottak tehát azok, akik bűnbánatot tartanak és hallgatnak az Úr, Istenük szavára; mert ők azok, akik amegszabadulnak.

  24 És adja Isten, az ő teljességében, hogy bűnbánatra és jó cselekedetekre lehessen vezetni az embereket, hogy cselekedeteik szerint akegyelemért kegyelmet kapjanak.

  25 És én szeretném, ha minden embert meg lehetne szabadítani. De azt olvassuk, hogy lesznek néhányan az utolsó napon, akik ki lesznek űzve; igen, akik ki lesznek zárva az Úr színe elől.

  26 Igen, akik a végtelen nyomorúság állapotának lesznek kiszolgáltatva, betöltvén a szavakat, melyek azt mondják: Akik jót tettek, azoknak aörökké tartó élete lesz; és akik gonoszt tettek, azoknak örökké tartó bkárhozatban lesz részük. És ez így van. Ámen.