Nefis Anden Bog 7
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 7

  Jakob fortsætter med at læse fra Esajas: Esajas taler messiansk – Messias vil tale med de lærdes tunge – Han vil byde sin ryg til dem, der vil slå ham – Han vil ikke blive beskæmmet – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 50. Omkring 559-545 f.Kr.

  1 Ja, for så siger Herren: Har jeg sendt dig bort, eller har jeg forstødt dig for evigt? For så siger Herren: Hvor er jeres mors skilsmissebrev? Til hvem har jeg sendt dig bort, eller til hvem af mine kreditorer har jeg solgt jer? Ja, til hvem har jeg solgt jer? Se, på grund af jeres misgerninger har I asolgt jer selv, og på grund af jeres overtrædelser er jeres mor blevet sendt bort.

  2 Derfor var der, da jeg kom, ingen; da jeg akaldte, ja, var der ingen til at svare. O Israels hus, er min hånd blevet forkortet på nogen måde, så den ikke kan forløse, eller har jeg ingen kraft til at udfri? Se, ved min trussel tørrer jeg bhavet ud, jeg gør deres cfloder til en ørken og får deres dfisk til at stinke, fordi vandene er tørret ud, og de dør af tørst.

  3 Jeg klæder himlene i asort, og jeg indhyller dem i bsækkelærred.

  4 Gud Herren har givet mig de lærdes atunge, for at jeg kunne vide at tale et ord i rette tid til dig, o Israels hus. Når I er trætte, vækker han mit øre morgen efter morgen. Han vækker mit øre til at høre som de lærde.

  5 Gud Herren har åbnet mit aøre, og jeg var ikke genstridig, ej heller vendte jeg mig bort.

  6 Jeg bød min ryg til den, som aslog mig, og vendte mine kinder til dem, som rykkede skægget af. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsel og spytten.

  7 For Gud Herren vil hjælpe mig, derfor bliver jeg ikke beskæmmet. Derfor har jeg gjort mit ansigt hårdt som flint, og jeg ved, at jeg ikke bliver gjort til skamme.

  8 Og Herren er nær, og han retfærdiggør mig. Hvem vil strides med mig? Lad os stå frem sammen. Hvem er min modstander? Lad ham komme mig nær, så vil jeg slå ham med min munds styrke.

  9 For Gud Herren vil hjælpe mig. Og alle de, der afordømmer mig, se, de skal alle ældes som en klædning, og møllet skal æde dem.

  10 Hvem er der blandt jer, som frygter Herren, som adlyder hans tjeners arøst, som vandrer i mørke og ikke har noget lys?

  11 Se, alle I, som tænder ild, og som omgiver jer med gnister, vandr i lyset af ajeres ild og af de gnister, som I har tændt. Dette skal I få af min hånd: I skal lægge jer i sorg.