1Nephi 6
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Hoofdstuk 6

Nephi schrijft over de dingen van God — Nephi’s doel is de mensen te overreden om tot de God van Abraham te komen en te worden gered. Ongeveer 600–592 v.C.

1 En nu maak ik, Nephi, geen melding van het geslachtsregister van mijn vaderen in adit gedeelte van mijn kroniek; evenmin zal ik er ooit hierna melding van maken op deze bplaten waar ik nu op schrijf, want het is opgenomen in de kroniek die door mijn cvader is bijgehouden; daarom neem ik het niet op in dit werk.

2 Want het is mij voldoende te zeggen dat wij afstammelingen van aJozef zijn.

3 En ik acht het niet belangrijk om in bijzonderheden een volledig verslag te geven van alle dingen van mijn vader, want ze kunnen niet op adeze platen worden geschreven, daar ik de ruimte verlang om te kunnen schrijven over de dingen van God.

4 Want mijn gehele oogmerk is de mensen ertoe te abewegen btot de God van Abraham, en de God van Izak, en de God van Jakob te komen en te worden gered.

5 Daarom schrijf ik niet de dingen die voor de awereld aangenaam zijn, maar wél de dingen die aangenaam zijn voor God en voor hen die niet van de wereld zijn.

6 Daarom zal ik mijn nageslacht gebieden deze platen niet te vullen met dingen die voor de mensenkinderen niet van waarde zijn.