Általános választható kurzus kérdések
  Footnotes

  Általános választható kurzus kérdések

  Jesus Christ with children

  Utasítások az oktató számára

  Az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét program e tanulási élménye a Szegletkő kurzusokon kívül bármely felsőfokú hitoktatási kurzussal használható. Olyan esszékérdésekből áll, melyek fontos kiegészítését jelentik a kijelölt olvasmányoknak és az órai részvételnek. Segíthet a tanulóknak bizonyságuk megerősítésében és megtérésük elmélyítésében, ha megkérik őket tantételek és tan tanulmányozására, alkalmazására, feljegyzésére és megosztására, illetve ha segítséget kapnak ehhez.

  Utasításodnak megfelelően a tanulók választ adnak három kérdésre a tanulóknak szóló utasítások lapján álló hét kérdés közül. A tanulók elsősorban a kurzus során tanult és alkalmazott dolgokból merítsenek a válaszadás során. Bár előfordulhat, hogy a kérdések feladásának és utókövetésének módját esetleg az osztályhoz vagy az egyes tanulókhoz kell igazítani, a következő lépések segíteni fognak neked és tanulóidnak abban, hogy sikeres élményben legyen részetek:

  1. Felkészülés: A tanfolyam kezdete előtt nézd át a kérdéseket, és készíts tervet az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét dokumentum alkalmazására. Felkészülésednek részét képezheti a kérdések megismertetése az osztállyal és az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét követelményeinek elmagyarázása, ideértve a tanulói válaszok áttekintésének és benyújtásának határidejét, a válaszok elvárt hosszát, valamint a válaszok formátumát. Javasoljuk, hogy a kurzus folyamán három általad választott különböző időpontban nézzétek át mindhárom tanulói választ.

  2. Világos elvárások: A kurzus elején adj a tanulóknak saját példányt a tanulóknak szóló utasítások lapján álló kérdésekből. Ez elegendő időt biztosít a tanulóknak a tanulásra, az alkalmazásra, valamint a kérdésekre adott válaszaik lejegyzésére a félév során. Segíts nekik megérteni az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét programot. Egyértelműen kommunikáld a tanulók felé a válaszadással kapcsolatos elvárásaidat, ideértve az átnézési és a beadási határidőket is.

  3. Utókövetés: A kurzus során folyamatosan buzdítsd és segítsd mindegyik tanulót, miközben az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét esszékérdésein dolgoznak. Találj módokat arra, hogy a kérdéseket összekapcsold a tananyaggal vagy az órai tevékenységek részévé tedd azokat. A tanulók dolgozhatnak a válaszaikon az óra alatt, az órán kívül, vagy az óra alatt és azon kívül is.

  4. Áttekintés és módosítás: Azon napok előtt, amikorra áttekintést terveztél, kérd fel és emlékeztesd a tanulókat, hogy hozzák be a kijelölt kérdés(ek)re adott válaszaikat az órára. Kérd meg őket, hogy válaszukban fejtsék ki, osszák meg, valamint tegyenek bizonyságot arról, mit tanultak és alkalmaztak a kurzus anyagából. A tanulóknak javára válhat az, ha párokban vagy kis csoportokban áttekintik egymás munkáját. Megkérheted a tanulókat, hogy végső válaszaik beadása előtt még módosítsák azokat, amennyiben szükségesnek látják.

  5. Beadás: A tanulók azzal tesznek eleget az Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét követelményeinek, hogy az általad felvázolt elvárásoknak megfelelően benyújtják mindhárom kérdésre adott válaszukat. Adhatsz visszajelzést a tanulók válaszát illetően, de ez nem kötelező. Jegyezd be a WISE naplóba, amikor az egyes tanulók beadják a válaszukat.

  Megjegyzés: Győződj meg arról, hogy azok a tanulók, akiknek sajátos igényeik, fogyatékosságaik vagy egészségügyi problémáik vannak, megkapják az ahhoz szükséges segítséget, hogy társaikkal megegyező esélyekkel vehessenek részt ebben a felmérőben. E segítséghez tartozhat az, hogy az anyagokat nagyobb betűmérettel nyomtatva vagy hangfelvételen adod oda nekik, hogy megengeded nekik a mások segítségével történő válaszadást, hogy szóban és nem írásban kell válaszolniuk, illetve hogy válaszaikat lediktálhatják valakinek, vagy felvehetik azokat. A fogyatékkal élő személyeknek való segítségnyújtással kapcsolatos általános tudnivalókért látogasd meg az lds.org/topics/disability honlapot.

  Utasítások a tanuló számára

  Emeld magasabbra a tanulási élmény szintjét elnevezéssel ez a dokumentum olyan kérdésekből áll, melyek fontos kiegészítését jelentik az órai részvételednek, valamint a kijelölt olvasmányok tanulmányozásának. Segíteni fog bizonyságod megerősítésében és Jézus Krisztus evangéliumához való megtérésed elmélyítésében, ha a kurzus folyamán dolgozol az alábbi kérdésekre adható válaszaidon, miközben tanulmányozol, alkalmazol, feljegyzel és megosztasz tantételeket és tant.

  A kurzus során tanulmányozott és alkalmazott tanból, tantételekből és információkból merítve válaszolj az alábbi hét kérdés közül HÁROMRA. (Lehetséges, hogy hitoktatód kijelöl majd bizonyos kérdéseket.) Válaszod megfogalmazásához vedd fontolóra a Válaszadás elnevezésű szakasz alatti javaslatokat. Állj készen a tanult és alkalmazott dolgok megosztására azzal, hogy a hitoktatód által kijelölt áttekintési órákra magaddal viszed a válaszaidat.

  Kérdések

  1. Hogyan jutottál el Mennyei Atyád jobb megismerésére?

  2. Mi segített neked, hogy teljesebb mértékben megértsd Jézus Krisztust és az Ő engesztelését, és jobban támaszkodj rá?

  3. Hogyan gyarapodott az evangélium visszaállításáról való bizonyságod?

  4. Mi segített neked, hogy teljesebb mértékben érdemessé válj a templom áldásaira?

  5. E kurzus mely igazságai áldották meg az életedet?

  6. Hogyan erősítetted meg a bizonyságodat erről: __________? (Hitoktatód megadja majd az e kérdést kiegészítő tantételt vagy tant.)

  7. Milyen tekintetben vált jobbá az életed azért, mert elmélyült a megértésed erről: __________? (Válassz EGYET az alábbi tanbéli témakörök közül.)

   • Az Istenség

   • A szabadítás terve

   • Jézus Krisztus engesztelése

   • A visszaállítás

   • Próféták és kinyilatkoztatás

   • Papság és papsági kulcsok

   • Szertartások és szövetségek

   • Házasság és család

   • Parancsolatok

  Válaszadás

  Vedd fontolóra, hogy a következőket belefoglalod az egyes válaszokba:

  • Határozz meg egy tant, amely jelentőségteljesebbé vált számodra e kurzus elvégzése során.

  • Fejtsd ki a tant a saját szavaiddal, illetve szentírásrészek vagy az élő próféták szavainak segítségével.

  • Ossz meg egy élményt, amely során mostanában érezted életedben az adott tan erejét.

  • Oszd meg, hogyan mélyítette el ez az élményed a Krisztus evangéliumához való megtérésedet.

  Megjegyzés: Ha sajátos igényed, fogyatékosságod vagy egészségügyi problémád van, akkor beszélj az oktatóddal, aki ezeket figyelembe véve segíteni fog neked e tanulási élmény elvégzésében.