Muzyka
Promień słońca świeci w duszy mej


140

Promień słońca świeci w duszy mej

Radośnie

1. Promień słońca świeci w duszy mej

tak chwalebnie jasny, że gasną przy nim

światła ziemskich sfer

mym światłem Jezus jest.

[Chorus]

Mam tę światłość, piękną światłość,

gdy szczęśliwie chwile płyną w dal,

gdy Jezusa twarz uśmiecha się —

promień słońca w duszy mam.

2. Słodki dźwięk muzyki w duszy mej,

Kolęduje Panu łask.

Jezus widzi pośród tonów jej

mej pieśni głębszy blask.

[Chorus]

Mam tę światłość, piękną światłość,

gdy szczęśliwie chwile płyną w dal,

gdy Jezusa twarz uśmiecha się —

promień słońca w duszy mam.

3. Wiosna w duszy dziś króluje mej,

bo gdy blisko jest mój Pan,

w sercu mym rozbrzmiewa słodki śpiew

I łaski kwitnie łan.

[Chorus]

Mam tę światłość, piękną światłość,

gdy szczęśliwie chwile płyną w dal,

gdy Jezusa twarz uśmiecha się —

promień słońca w duszy mam.

4. Radość w duszy dziś króluje mej,

gdyż nadzieję miłość zna.

Dusza moja dzięki składać chce

za skarb, co w niebie mam.

[Chorus]

Mam tę światłość, piękną światłość,

gdy szczęśliwie chwile płyną w dal,

gdy Jezusa twarz uśmiecha się —

promień słońca w duszy mam.

Słowa: Eliza E. Hewitt, 1851–1920

Muzyka: John R. Sweney, 1837–1899

Ks. Izajasza 60:19

Psalm 16:9, 11