Muusika
Kõik hiilgus, au ja kiitus


39

Kõik hiilgus, au ja kiitus

Võidukalt

1. Kõik hiilgus, au ja kiitus

me Lunastajale.

Hosannahõige huulil

Su lastel Sinule.

Sind muistsel ajal Iisrael

kui Võitut ülistas.

Nüüd Isa nimel valitsed

meid, Õnnis, Kuningas.

2. Kõik inglid ülal taevas

Sind lauldes kiidavad.

Ja inimesed maa peal

neil’ kaasa hõiskavad.

Sind heebrea rahvas austas

kord palmiokstega.

Nüüd meie aeg Sind kiita

on kogu hingega.

3. Sind enne ristisurma

ju lauldes kiideti.

Nüüd oled ülendatud.

Au Sulle alati!

Sa nende kiitust kuulsid,

nüüd meile armas Sa.

Teeb kõik hea Sulle rõõmu,

me helde Kuningas.

Sõnad: Theodulph of Orleans, u 760–821

Viis: Melchoir Teschner 1584–1635

Psalmid (Laulud) 148

Johannese 12:12–13