Kézikönyvek és elhívások
24. Misszionáriusi ajánlások és szolgálat


24. Misszionáriusi ajánlások és szolgálat. Általános kézikönyv: Szolgálat Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházában (2020).

24. Misszionáriusi ajánlások és szolgálat. Általános kézikönyv: Szolgálat Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházában.

Kép

24.

Misszionáriusi ajánlások és szolgálat

24.0

Bevezetés

Az ősi időkben az Úr megbízást adott Izráel egybegyűjtésére minden nemzetből, „megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében” (Máté 28:19; lásd még 20. vers). Az Úr ezen utolsó napokban megújította ezt a megbízást (lásd Tan és szövetségek 39:11; 68:6–8; 112:28–30). Az egyház minden tagja a keresztelkedés alkalmával szövetséget köt arra, hogy Isten tanúja lesz, és hogy szolgálattételt nyújt másoknak (lásd Móziás 18:8–10).

Az Urat misszionáriusként szolgálni szent kiváltság. Örökkévaló áldásokat hoz a személyre és azokra, akiket szolgál (lásd Tan és szövetségek 18:14–16).

A missziós elhívások megbízást tartalmaznak az evangélium tanítására, az egyházi osztályok vagy egységek munkájának támogatására, illetve a helyi közösségben történő szolgálatra. Az Úr minden arra képes fiatal férfitól elvárja a szolgálatra való felkészülést (lásd Tan és szövetségek 36:1, 4–7). A fiatal nők és az idősebb egyháztagok, akik szolgálni vágynak, szintén készüljenek fel. A felkészülés alapvető részét képezi az arra való törekvés, hogy megtérnek Jézus Krisztushoz és az Ő visszaállított evangéliumához. Mindazok, akik szolgálni vágynak, fizikailag, mentálisan, érzelmileg és anyagilag is felkészülnek.

24.1

A szolgálatra szólító elhívás

Mindegyik misszionárius arra kap elhívást, hogy segítse Mennyei Atyát és Jézus Krisztust az Ő munkájukban. A misszionáriusok Jézus Krisztust és az Ő visszaállított egyházát képviselik. Önzetlenül szolgálják az Urat a szeretet munkájában az Ő gyermekei között. (Lásd Máté 16:25; 22:36–40.)

Missziós elhívást olyan egyháztagok kapnak, akik szolgálni kívánnak, valamint érdemesek és képesek erre. Ezen egyháztagok igyekeznek teljes szívükkel, lelkükkel, elméjükkel és erejükkel az Urat szolgálni. Hitet, reményt, jószívűséget és szeretetet fejlesztenek ki. Szemüket pedig „egyedül Isten dicsőségére” szegezik. Amikor ezeket megteszik, az Úr alkalmassá teszi őket a munkára. (Lásd Tan és szövetségek 4:2, 5; lásd még 1–7. versek.)

A misszionáriusok az Urat képviselik, és a megfelelő felhatalmazás révén kell elhívást kapniuk (lásd Tan és szövetségek 42:11; Hittételek 1:5). A missziós szolgálatra szólító elhívást általában az egyház elnöke adja ki. Az idősebb szolgálati misszionáriusok elhívását a cövekelnök adja át.

24.2

Misszionáriusi megbízások

A misszionáriusi szolgálatra szólító elhívás egy konkrét megbízást is tartalmaz. E megbízások nagyon sokfélék lehetnek. Általában tartalmazzák:

 • a szolgálat válfaját;

 • a helyszínt;

 • a szolgálat időtartamát.

Mindegyik megbízást kinyilatkoztatás irányítja, hogy az megfelelő legyen a misszionáriusnak, valamint Isten gyermekei szükségleteinek.

A körülmények változásával a megbízás is változhat folyamatos kinyilatkoztatás révén. A konkrét megbízás fontos, azonban másodlagos a misszionáriusi szolgálatra szólító elhíváshoz képest. (Lásd Tan és szövetségek 80:3.)

24.2.1

Fiatal tanító misszionáriusok

A legtöbb fiatal misszionárius arra kap megbízást, hogy az otthonától távol tanítsa az evangéliumot. Ezek a megbízások kinyilatkoztatás által adatnak az apostoloknak. E misszionáriusok egy misszióelnök irányítása alatt szolgálnak.

Egyedülálló férfiak 18–25 éves kor között szolgálhatnak tanító misszionáriusként. Általában 24 hónapig szolgálnak.

Egyedülálló nők 19–29 éves kor között szolgálhatnak tanító misszionáriusként. Általában 18 hónapig szolgálnak.

24.2.2

Fiatal szolgálati misszionáriusok

Néhány fiatal misszionárius arra kap megbízást, hogy az egyházban és a közösségben szolgáljon, miközben otthon lakik. E megbízások kinyilatkoztatás által adatnak az apostoloknak, és olyan jelölteknek szólnak, akiknek a körülményei leginkább a szolgálati missziónak felelnek meg (lásd 24.3.3).

Ezen egyénekre ugyanazon felkészülési és érdemességi mércék vonatkoznak, mint a tanító misszióval megbízottakra. Minden fiatal misszionáriusjelölt ajánlásához ugyanaz a folyamat használatos.

A szolgálati misszionáriusok helyben szolgálnak a cövekelnök irányítása alatt. Mindegyikük a körülményeihez igazodó megbízást kap a szolgálati lehetőségek alapján (lásd 24.7.1). Szolgálatuk a képességeik legteljesebb mértékéig terjed.

Egyedülálló férfiak 18–25 éves kor között szolgálhatnak szolgálati misszionáriusként. Általában 6–24 hónapig szolgálnak.

Egyedülálló nők 19–29 éves kor között szolgálhatnak szolgálati misszionáriusként. Általában 6–18 hónapig szolgálnak.

A fiatal misszionáriusok számára még a világ nem minden részén érhetőek el szolgálati missziók. Azon területek felsorolásáért, ahol szolgálati missziók elérhetőek, lásd ChurchofJesusChrist.org/service-missionary. Ez a weboldal további tudnivalókat is nyújt a szolgálati missziókkal kapcsolatosan. Ahol nem elérhetőek szolgálati missziók, ott a fiatal egyháztagok szolgálhatnak az idősebb szolgálati misszionáriusi programban (lásd 24.2.4).

24.2.3

Idősebb misszionáriusok

Legalább 40 éves, házas egyháztagok hívhatóak el idősebb misszionáriusnak házaspárként, amennyiben nincsenek eltartott gyermekeik.

Legalább 40 éves egyedülálló nők is elhívhatóak idősebb misszionáriusnak, amennyiben nincsenek otthon lakó gyermekeik.

40 éves és annál idősebb egyedülálló férfiak nem szolgálhatnak idősebb misszionáriusként, azonban szolgálhatnak idősebb szolgálati misszionáriusként. (Lásd 24.2.4.)

Minden idősebb misszionáriust arra buzdítanak, hogy keressenek tanítható embereket, és segítsenek nekik felkészülni a keresztelkedésre. Az idősebb misszionáriusok megbízást kaphatnak a következők támogatására is:

 • egyháztagok, valamint területi és helyi vezetők;

 • egyházi osztályok és létesítmények;

 • jótékonysági szervezetek.

Az idősebb misszionáriusok általában az otthonuktól távol szolgálnak 6–23 hónapig. Az állandó lakhelyüktől eltérő országban szolgálók általában legalább 18 hónapig szolgálnak.

Az idősebb misszionáriusoktól nem kérik, hogy ugyanabban az időkeretben dolgozzanak, ugyanazon tevékenységeket végezzék, illetve ugyanazon követelményeknek feleljenek meg, mint a fiatal misszionáriusok. Szolgálatuk mégis megterhelő. Éppen ezért kellően egészségesnek kell lenniük a szolgálathoz. Meg kell felelniük pénzügyi követelményeknek is (lásd 24.3.4.2).

A püspökök, cövekelnökök és más vezetők imádságosan megfontolják, ki szolgálhatna. A püspökök vagy a cövekelnökök interjút tarthatnak ezen egyháztagokkal, hogy kiderítsék, elérhetőek-e, illetve felkérjék őket a szolgálatra való felkészülésre.

Az idősebb misszionáriusok megbízását az apostolok kapják meg kinyilatkoztatás által. A vezetők javasolhatnak konkrét megbízásfajtákat az idősebb misszionáriusok számára. Ne tegyenek azonban ígéretet azzal kapcsolatban, hogy milyen megbízást fognak kapni! A jelöltek kifejezésre juttathatják, ha előnyben részesítenének valamilyen megbízást, azonban legyenek hajlandóak bármilyen megbízás elfogadására.

További tudnivalókért lásd SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org.

Kép

24.2.4

Idősebb szolgálati misszionáriusok

A saját egyházközségükben vagy cövekükben kapott elhívások mellett az egyháztagok idősebb szolgálati misszionáriusként is szolgálhatják az Urat. E misszionáriusok értékes szolgálatot nyújtanak az egyházi osztályokon, létesítményekben, valamint missziókban (lásd 24.7.1). Otthon laknak.

26 éves vagy annál idősebb férfiak és nők hívhatóak el idősebb szolgálati misszionáriusnak.

Ezenfelül 18–25 éves kor közötti fiatal férfiak, valamint 19–25 év közötti fiatal nők is szolgálhatnak az idősebb szolgálati misszionáriusi programban, amennyiben a lakóhelyükön nem érhető el szolgálati misszió fiatal misszionáriusok számára. Akkor is szolgálhatnak, ha már házasok, illetve ha már szolgáltak fiatal tanító vagy szolgálati misszionáriusként.

Az idősebb szolgálati misszionáriusokat a cövekelnök hívja el, és az ő irányítása alatt szolgálnak. A heti szolgálati idejük a teherbírásuktól, a területükön található szolgálati lehetőségektől, valamint a Területi Elnökség iránymutatásától függ.

Az idősebb szolgálati misszionáriusok a cövekelnöküktől kapják a megbízásukat. Ő tanácskozik a misszionáriussal és másokkal, valamint imádságosan kinyilatkoztatásra törekszik mindegyik megbízással kapcsolatban. A megbízások meghatározása során áttekintheti a SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org oldalt.

Az idősebb szolgálati misszionáriusokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd 24.7.

24.2.5

Misszionáriusi megbízások összegzése

A következő táblázat összefoglalja a misszionáriusi megbízások válfajait.

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

Elhívja

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

Az egyház elnöke

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

Az egyház elnöke

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

Az egyház elnöke

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

Cövekelnök

Megbízást ad

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

Egy apostol

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

Egy apostol

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

Egy apostol

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

Cövekelnök

Elválasztja

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

Cövekelnök

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

Cövekelnök

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

Cövekelnök

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

Cövekelnök vagy tanácsosa

Lakhelye

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

Otthonától távol

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

Otthon

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

Otthonától távol vagy otthon

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

Otthon

Egyházi vezető

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

Misszióelnök vagy történelmi helyszín elnöke

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

Cövekelnök

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

Misszióelnök, templomelnök vagy történelmi helyszín elnöke; vagy területi elnök

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

Cövekelnök

Kinek jelent?

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

Misszióelnök vagy történelmi helyszín elnöke

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

Szolgálati misszióvezető

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

Misszióelnök, templomelnök vagy történelmi helyszín elnöke; területi elnök; látogatóközpont elnöke; vagy egy egyházi osztály vezetője, illetve egy létesítménygazdálkodási igazgató

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

A szolgálati megbízás vezetője

Életkori követelmények

Fiatal tanító misszionárius
(lásd 24.2.1)

18–25 (férfiak)
19–29 (nők)

Fiatal szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.2)

18–25 (férfiak)
19–29 (nők)

Idősebb misszionárius
(lásd 24.2.3)

40 éves vagy idősebb, ha házas, vagy ha egyedülálló nővér

Idősebb szolgálati misszionárius
(lásd 24.2.4)

26 vagy idősebb

24.3

Felkészülés és jogosultság a misszió szolgálatára

A leendő misszionáriusokat arra buzdítják, hogy az Úr és az Ő gyermekei iránti szeretetből szolgáljanak missziót. Ismerkedjenek meg a misszionáriusi ajánlási interjúkérdésekkel.

24.3.1

A Jézus Krisztushoz való megtérés

A leendő misszionáriusok igyekeznek megerősíteni megtérésüket Jézus Krisztushoz és az Ő visszaállított evangéliumához. Ezért:

 • Azon munkálkodnak, hogy megerősítsék a Mennyei Atyába és Jézus Krisztusba vetett hitüket.

 • Megerősítik bizonyságukat Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról (lásd Alma 5:45–47).

 • Krisztus tana szerint élnek „azt választ[va ], hogy… bűnbánatot tartanak és igazlelkű dolgokon fáradoznak” (Alma 13:10; lásd még 2 Nefi 31:9–21).

 • Imádkoznak, tanulmányozzák a szentírásokat (különösen a Mormon könyvét), valamint az élő próféták tanításait, és betartják a parancsolatokat (lásd Alma 17:2–3).

 • Részt vesznek a templomi és családtörténeti munkában (lásd Tan és szövetségek 109:22).

 • Részt vesznek az ifjúsági vagy felsőfokú hitoktatásban (fiatalok és fiatal felnőttek esetében).

24.3.2

Az érdemességi mércéknek való megfelelés

A leendő misszionáriusok igyekeznek érdemesnek lenni a Lélek társaságára. Ez szükséges a hathatós misszionáriusi szolgálathoz (lásd Tan és szövetségek 42:13–14). A Lélek társaságára való jogosultsághoz hozzátartozik az, hogy tiszták a bűntől (lásd Hélamán 4:24; Tan és szövetségek 38:42).

24.3.2.1

Bűnbánat

A bűnbánat és a bűnök bocsánata olyan ajándékok, amelyek Isten minden gyermeke számára elérhetőek. Ezen ajándékok Jézus Krisztus megváltó hatalma révén lehetségesek. A bűnbánat megköveteli a Krisztusba vetett hit gyakorlását, az igaz szándékot, valamint a parancsolatok betartását. Hozzátartozik a bűn bevallása és elhagyása is. Súlyos bűnök esetén a bűnbánat megköveteli ezek bevallását a püspöknek vagy a cövekelnöknek.

Az a személy, aki bűnbánatot tart, bűnbocsánatot nyer, és tisztává tétetik Jézus Krisztus engesztelése és kegyelme révén. Az Úr többé nem emlékszik a bűnre. (Lásd Ésaiás 43:25; Jákób 6:5; Alma 34:15–17; Hélamán 5:10–11; Tan és szövetségek 58:42–43. Lásd még 32.1 ebben a kézikönyvben.)

Azon egyháztagok, akik misszióban kívánnak szolgálni, forduljanak a Szabadítóhoz, miközben bűnbánatot tartanak és felkészülnek a szolgálatra. Kérhetik a családtagok és helyi egyházi vezetők szeretetteljes segítségét is.

A misszionáriusjelöltnek meg kell bánnia súlyos bűneit, mielőtt a cövekelnök benyújthatná az ajánlását (lásd 32.6–32.8; lásd még 24.4.4). A bűnbánat folyamata elegendő időt biztosít a személynek arra, hogy igazlelkű életvitel során mutassa meg, miszerint elnyerte Krisztus lelkét a bűnök bocsánatára.

24.3.2.2

Kései beismerések

Annak a személynek, aki anélkül kapja meg a missziós elhívását, illetve kezdi meg a misszionáriusi szolgálatát, hogy megbánta volna súlyos bűneit, szükséges lehet otthon maradnia vagy hazatérnie. A körülményektől függően a bűnbánatot követően szolgálhat (lásd 24.6.3.2).

24.3.3

Fizikai, mentális és érzelmi egészség

A misszionáriusi munka kihívást jelent. A fizikai, mentális és érzelmi követelmények stresszel járhatnak. A misszionáriusok gyakran dolgoznak számukra ismeretlen körülmények között. Az egészségre hatással lehet a megváltozott táplálkozás, éghajlat vagy életkörülmények. A misszionáriusi napirend szintén megterhelő. (Lásd Alma 17:5; 26:27–28, 30.) A fiatal tanító misszionáriusoknak elkötelezettnek, valamint fizikailag, mentálisan és érzelmileg képesnek kell lenniük a teljes idejű misszionáriusi napirend követésére. (Lásd Misszionáriusi mércék Jézus Krisztus tanítványai részére [2019.], 2.4.)

A leendő misszionáriusok fizikai, mentális és érzelmi egészségük megerősítésével készülnek fel a szolgálatra. Ezenkívül azon munkálkodnak, hogy ellenállóképessé és önellátóvá váljanak.

Lehetséges, hogy a vezetőknek az ajánlás benyújtása előtt tapintatosan tanácskozniuk kell a jelöltekkel az egészségügyi kihívásaikról. Néhány jelöltnek szakellátásra is szüksége lehet az egészségügyi kihívásai kapcsán (lásd 31.3.6). Egy előírt gyógyszeres kezelés alatt álló jelöltnek el kell köteleznie magát, hogy a szolgálata teljes időtartama alatt az egészségügyi szakember utasításai szerint szedi a gyógyszerét.

Kép

24.3.4

Pénzügyek

A pénzügyi áldozat a misszionáriusi szolgálat része (lásd Márk 1:17–18; Alma 15:16). A misszionáriusi szolgálathoz való pénzügyi hozzájárulás elsődlegesen a misszionárius és családja felelőssége. Megfelelő előkészületeket és áldozathozatalt igényel a részükről. Amennyire csak lehetséges, legyenek pénzügyileg önellátóak a hozzájárulási kötelezettségvállalás teljesítése terén.

24.3.4.1

Otthonuktól távol szolgáló fiatal misszionáriusok finanszírozása

A képességeikhez mérten felkészült fiatal jelöltek szolgálatát ne késleltessék pénzügyi okokból! Akiknek pénzügyi segítségre van szükségük ahhoz, hogy az elvárt hozzájárulási kötelezettségvállalást teljesítsék, megkaphatják azt a tágabb család és barátok részéről.

Amennyiben még mindig marad szükséglet, akkor a püspök vagy a cövekelnök megkérheti az egyházközség vagy a cövek tagjait, hogy tegyenek felajánlásokat az egyházközségi misszionáriusi alapba.

A helyi egység költségvetése és a böjti felajánlási alapok nem használhatóak erre.

Havi hozzájárulási kötelezettségvállalás. A fiatal tanító misszionáriusok és családjaik havonta egy konkrét összeggel járulnak hozzá a misszionáriusi program költségeihez. Az összeg két módszer egyikével kerül meghatározásra:

 • Bizonyos országokból származó misszionáriusok részt vesznek az egységesített hozzájárulási programban. Ez azt jelenti, hogy a hozzájárulás összege ugyanaz, függetlenül attól, hol szolgál egy-egy misszionárius. Az összeget az egyház központjában határozzák meg. A vezetők megkereshetik a Misszionáriusi Osztályt (lásd 24.9.3) vagy a területi irodát azon országok felsorolásáért, amelyek részt vesznek a programban, valamint az egységesített összegért.

 • Más országokban a püspök, a cövekelnök, a misszionárius, valamint a család közösen tanácskoznak a havi hozzájárulás összegéről. A püspök és a cövekelnök figyelembe veszi a Területi Elnökség iránymutatását. A misszionárius és a családja körülményei szerint ösztönzik a pénzügyi áldozathozatalt és az önellátást. Megegyeznek a hozzájárulás összegében, és feljegyzik azt a misszionáriusi ajánlásra. A misszionárius és családja kötelezettséget vállal a teljesítésre. Mások kizárólag abban az esetben járulhatnak hozzá ehhez az összeghez, ha a misszionárius hazájában laknak (lásd Egyházközségi misszionáriusi alap később ebben a szakaszban).

A hozzájárulást az egyházközségi misszionáriusi alap javára teszik. A püspök ellenőrzi, hogy a pénzösszegek havonta befizetésre kerülnek. A havi pénzösszegen felül ne tegyenek előzetes hozzájárulást! Az előzetesen tett hozzájárulások nem téríthetők vissza, ha a misszionárius korán tér haza.

Kiadások a missziós területen. A fiatal misszionáriusok havonta kapnak pénzalapokat a missziótól élelemre, közlekedésre, valamint egyéb megélhetési költségekre. Ezen alapok szentek. A misszionáriusok kizárólag a misszióhoz kapcsolódó célokra használják ezeket. Nem szabad személyes költségekre használni, megtakarítani, illetve a családtagtagoknak vagy másoknak elküldeni. A misszionáriusok minden olyan pénzösszeget, amelyre nincs szükségük, visszajuttatnak a misszióhoz.

A misszionáriusok személyes pénzalapokat használnak az egyéb költségeik fedezésére. E személyes költségek legyenek a lehető legkisebbek. (Lásd Misszionáriusi mércék Jézus Krisztus tanítványai részére. 4.8.)

24.3.4.2

Az otthonuktól távol szolgáló idősebb misszionáriusok finanszírozása

Havi hozzájárulási kötelezettségvállalás. Az otthonuktól távol szolgáló idősebb misszionáriusok havonta hozzájárulást tesznek az otthoni egyházközségük misszionáriusi alapjához. E hozzájárulások segítenek fedezni a lakhatási és gépjármű-költségeket (lásd még További kiadások később ebben a szakaszban). E hozzájárulások összege meghaladhatja az egyház által biztosított lakhatás és gépjármű értékét.

 • Az egységesített hozzájárulási programban részt vevő országokból szolgáló idősebb misszionáriusok az elhívási csomagjukban meghatározott összegben tesznek hozzájárulást.

 • Más országokban a püspök, a cövekelnök és a misszionárius közösen tanácskoznak a havi hozzájárulás összegéről. A vezetők a misszionárius körülményei alapján ösztönzik a pénzügyi áldozathozatalt. Megegyeznek egy összegben, és feljegyzik azt a misszionáriusi ajánlásra. Ennek az összegnek el kell érnie Területi Elnökség által (a Misszionáriusi Osztállyal tanácskozva) az idősebb misszionáriusok számára meghatározott összeget. Mások, akik a misszionárius hazájában laknak, szintén hozzájárulhatnak ezen összeghez.

A püspök ellenőrzi, hogy a pénzösszegek havonta befizetésre kerülnek. A havi pénzösszegen felül ne tegyenek előzetes hozzájárulást!

További kiadások. A havi hozzájárulási kötelezettségvállaláson felül – amely segít a lakhatási és járműhasználati költségek fedezésében – az idősebb misszionáriusoknak teljes egészében fedezniük kell minden egyéb költségüket, beleértve ebbe az élelem költségét is.

24.3.4.3

Otthon szolgáló misszionáriusok finanszírozása

Az otthon szolgáló misszionáriusok saját maguk felelősek minden pénzügyi szükségletükért. Akiknek pénzügyi segítségre van szükségük, megkaphatják ezt a családtagoktól és barátoktól. Egyházközségi vagy cöveki pénzalapok nem használhatók misszióval összefüggő szükségletekre.

24.3.4.4

Egészségbiztosítás és költségek

Minden misszionárius számára – beleértve a fiatal tanító misszionáriusokat is – erősen javasolt, hogy ha lehetséges, tartsa fenn a meglévő egészségbiztosítását.

Az otthon szolgáló misszionáriusoknak rendelkezniük kell saját egészség- és egyéb biztosítással. Az otthonuktól távol szolgáló idősebb misszionáriusoknak szintén maguknak kell ezt biztosítaniuk. A hazájukon kívül szolgáló idősebb misszionáriusok biztosításhoz juthatnak a Senior Service Medical Plan programon keresztül is.

24.3.5

A családtagok és a vezetők szerepe a misszionáriusok felkészítésében

A családtagok és a vezetők segítenek a fiatal férfiaknak felkészülni a missziós szolgálatra. A szolgálni vágyó fiatal nőknek is segítenek a felkészülésben. Ez tartalmazhatja a következőket:

 • Segítenek nekik hathatós egyháztag misszionáriusnak lenni az evangélium megosztásában, még mielőtt elhívást kapnának a szolgálatra.

 • Lehetőséget biztosítanak nekik a szolgálatra és a tanításra.

 • Lehetőségeket szerveznek nekik a teljes idejű misszionáriusok elkísérésére.

 • Felkérik az éppen szolgáló misszionáriusokat vagy másokat, akik már szolgáltak missziót, a tanítással és a szolgálattal kapcsolatos tapasztalataik megosztására.

 • Mindegyiküket szeretik, és arra ösztönzik, hogy készüljön fel a missziós szolgálatra.

 • Biztatják őket, hogy további időt szánjanak az imára, valamint a szentírások – különösen a Mormon könyve – tanulmányozására.

 • Misszionáriusi felkészítő tanfolyamot szerveznek.

A családtagok és a vezetők arra biztatják az idősebb egyháztagokat, hogy fontolják meg az idősebb misszionáriusi szolgálatot. Ebbe tartozhat az, hogy segítenek nekik:

 • Áttekinteni fizikai és pénzügyi képességeiket az akár otthontól távoli, akár otthoni missziós szolgálatra vonatkozóan.

 • Általuk is betölthető misszionáriusi lehetőségeket találni.

 • Hathatós egyháztag misszionáriusnak lenni az evangélium megosztásában, még mielőtt elhívást kapnának a szolgálatra.

 • Megérteni, milyen áldásokkal jár majd a misszionáriusi szolgálat a családjuk számára (lásd Tan és szövetségek 31:5–6).

A családtagok és a vezetők minden misszionáriusjelöltet az alábbiak tanulmányozására buzdítanak:

A családtagok és a vezetők segítenek minden jelöltnek elköteleződni a misszionáriusi mércék követésére. Buzdítják a jelölteket a valószínűsíthető megbízásukhoz tartozó misszionáriusi mércéket tartalmazó kézikönyv tanulmányozására:

24.4

Misszionáriusok ajánlása

Bizonyos jelöltek nem laknak legalább egy éve folyamatosan ugyanabban az egyházközségben. Ilyen helyzetben a püspök az ajánlási folyamat elején tanácskozik a személy előző egyházközségének püspökével.

24.4.1

Egészségügyi felmérés

A misszionáriusi munka fizikailag, mentálisan és érzelmileg megterhelő. Minden jelölt esetében szakorvosoknak kell felmérni, hogy a jelölt egészségügyi szempontból készen áll-e.

A területi iroda és a Misszionáriusi Osztály áttekinti az egészségügyi felmérést. Olykor az egészségügyi megfontolások hatással lehetnek arra, hogy az illető szolgálhat-e az otthonától távol. Bizonyos helyzetekben az ajánlást visszaküldik arra vonatkozó utasításokkal, hogy miként javíthat az illető az egészségügyi felkészültségén.

24.4.2

Interjúk és ajánlási nyomtatványok

A püspök és a cövekelnök minden egyes jelölttel alapos, lelkileg mélyreható és felemelő interjút készít. A misszionáriusi ajánlási interjúkérdéseket használják. Megbeszélik a jelölt:

 • bizonyságát Jézus Krisztusról és az Ő visszaállított evangéliumáról (lásd 24.3.1);

 • érdemességi mércéknek való megfelelését (lásd 24.3.2);

 • fizikai, mentális és érzelmi egészségi készültségét (lásd 24.3.3);

 • pénzügyi készültségét (lásd 24.3.4).

A püspök és a cövekelnök az Online misszionáriusajánlási rendszerben áttekinti az érdemességi mércékre, valamint az egészségügyi felkészültségre vonatkozó tudnivalókat is. Amennyiben az Amerikai Egyesült Államok vagy Kanada területén szolgáló cövekelnöknek kérdései vannak, akkor felveszi a kapcsolatot a Misszionáriusi Osztállyal (lásd 24.9.3). Máshol a területi irodával veszi fel a kapcsolatot. A püspök és a cövekelnök nem tesz hozzá semmilyen további jogosultsági mércét, és nem is változtat az interjúkérdéseken.

Az ajánlási nyomtatványon található adatok hozzájárulnak a missziós elhívások kinyilatkoztatási folyamatához. A vezetők gondoskodnak arról, hogy minden kért adat teljes mértékben megadásra kerüljön.

Amennyiben a püspöknek és a cövekelnöknek aggályaik vannak arról, vajon a jelölt megfelel-e az érdemességi mércéknek, illetve egészségügyileg készen áll-e, akkor tanácskoznak egymással és az illetővel. A fiatal jelölt engedélyével a szüleivel is tanácskozhatnak. A püspök és a cövekelnök nem nyújtja be az ajánlást addig, amíg a személy meg nem bánta a súlyos bűneit (lásd 24.3.2.1). Az illető fizikai, mentális vagy érzelmi egészségi állapotától függően megbeszélhetik azt a lehetőséget is, hogy szolgálati misszionáriusként kapjon megbízást.

Sürgős esetekben, amikor a püspök vagy a cövekelnök nem elérhető, felhatalmazhatja az egyik tanácsosát ezen interjúk megtartására.

Kerületekben a misszióelnök vagy egy kijelölt tanácsosa tart interjúkat és ajánl misszionáriusjelölteket. Kerületi elnökök nem tartanak ilyen interjúkat.

Kép

24.4.3

Ajánlások benyújtása

A cövekelnök fiatal misszionáriusjelölt ajánlását legfeljebb 120 nappal a rendelkezésre állási dátum előtt nyújthatja be. A cövekelnök idősebb misszionáriusjelölt ajánlását akár kilenc hónappal a rendelkezésre állási dátum előtt is benyújthatja. A rendelkezésre állási dátumnak megfelelő időpontban a következő feltételek mindegyikének teljesülnie kell:

 • A személy betöltötte a szolgálatra való alkalmassághoz szükséges kort.

 • A személyt legalább egy éve konfirmálták az egyház tagjává.

 • A személy befejezte vagy abbahagyta a középiskolát vagy azzal egyenértékű oktatást. (Ez a 18 éves fiatal misszionáriusjelöltekre vonatkozik.)

A fiatal misszionáriusjelöltek a cövekelnökükkel tervezik meg, hogy a cövekelnök mikor nyújtsa be az ajánlást. Segítségképpen használhatják a Submission Planning Tool [Benyújtási tervezőeszköz], valamint a Mission Release Date Planning Tool [Missziós felmentési dátum tervezőeszköz] felületet.

A misszionáriusi ajánlásokat általában az otthoni egyházközségen és cöveken keresztül nyújtják be. A nem otthoni egyházközségek – például fiatal egyedülálló felnőtt egyházközségek – püspöke is küldhet be misszionáriusi ajánlást. Először azonban egyeztetnie kell az otthoni egyházközség püspökével. Az otthoni egyházközséget tüntessék fel finanszírozó egyházközségként.

24.4.4

Mentesítés a teljes idejű misszionáriusi szolgálat alól

Olykor egy olyan egyháztag, aki szolgálni kíván, nem hívható el teljes idejű misszionáriusnak. Okozhatja ezt egészségügyi kihívás, az érdemességi mércéknek való megfelelés terén mutatkozó hiányosság, jogi gond, illetve egyéb körülmény is. A püspök és a cövekelnök kifejezi szeretetét és háláját az egyháztag szolgálatra való hajlandóságáért. A cövekelnök mentesítést adhat neki a teljes idejű misszionáriusi szolgálat alól.

A cövekelnök és a püspök buzdítja az egyháztagot, hogy törekedjen előre a szövetség ösvényén Jézus Krisztus élethossziglani tanítványaként. Emellett arra buzdítják, hogy foglalkozzon egyéb fontos törekvésekkel, mint amilyen a fiatal egyháztagok esetében a tanulás vagy a munkavállalás.

24.5

Missziós elhívás kézhezvételét követően

Az újonnan elhívott misszionáriusokat arra buzdítják, hogy olvassák el, vagy olvassák újra a Mormon könyvét, mielőtt elkezdik a missziójukat. Követik Benjámin király tanácsát, miszerint „ügyeltek magatokra, és a gondolataitokra, és a szavaitokra, és a cselekedeteitekre” (Móziás 4:30).

Időben reagálnak minden utasításra, amelyet az elhívással kaptak. Nézzék át az Alkalmazkodás a misszionáriusi élethez vagy az Alkalmazkodás a misszionáriusi élethez: Forrásfüzet című anyagokat. Családjukkal közösen tanulmányozzák, milyen körülmények között szolgálnak majd.

A családtagok és a vezetők támogatják a misszionáriusokat ezen erőfeszítéseikben. Hangsúlyozzák továbbá, milyen fontos jót tenni és érdemesnek maradni a Lélekre.

24.5.1

Templomi felruházás és templomi szolgálat

Amennyiben az újonnan elhívott misszionárius nem részesült még a templomi felruházás szertartásában, akkor ahol csak lehetséges, részesüljön ebben még a misszionáriusi szolgálat megkezdése előtt (lásd Tan és szövetségek 43:15–16; 105:33). Ide tartoznak a szolgálati misszionáriusok is, amennyiben ez helyénvaló az adott körülményeik között. További tudnivalókért a felruházásban való részesüléssel kapcsolatosan lásd 27.2.

A felruházott újonnan elhívott misszionáriusok megfelelő körülmények esetén szolgálhatnak templomi szertartásszolgaként a misszionáriusi szolgálatuk megkezdése előtt (lásd 25.5).

24.5.2

Úrvacsorai gyűlések

A püspökség felkéri az újonnan elhívott misszionáriusokat, hogy a missziójuk megkezdése előtt beszéljenek egy úrvacsorai gyűlésen. Ez egy rendes úrvacsorai gyűlés. Összpontosuljon az úrvacsorára és a Szabadítóra. A misszionáriust kérjék arra, hogy beszéljen Jézus Krisztusról, az Ő visszaállított evangéliumáról, valamint az evangélium megosztásának és mások szolgálatának öröméről.

A misszionárius családtagjait és barátait rendes körülmények között nem kérik fel beszédre. A gyűlés rendes időtartamát nem nyújtják meg.

Az egyháztagok és a vezetők kerüljenek minden olyasmit, ami elvonhatja a figyelmet a missziós elhívás szent természetéről, vagy ami szükségtelen költségekkel jár. Például:

 • Ne nyomtassanak különleges programot az úrvacsorai gyűlésre.

 • Ne álljanak sorba üdvözléshez az úrvacsorai gyűlés után.

 • Ne tartsanak nyílt napokat, a családi összejöveteleket kivéve. Amennyiben családi összejövetelt tartanak, javasolt, hogy ez ne ütközzön a vasárnapi gyűlésekkel.

24.5.3

Misszionáriusok elválasztása

Minden egyes misszionáriust az otthoni cövekelnöke választ el a missziója kezdési időpontjához lehető legközelebb eső időpontban. Sürgős esetekben, amikor a cövekelnök nem elérhető, felhatalmazhatja az egyik tanácsosát misszionáriusok elválasztására. Az idősebb misszionáriusok elválasztásának feladatát is delegálhatja az egyik tanácsosának.

A misszióelnök vagy egyik tanácsosa választja el a missziójában lévő kerületekből elhívott misszionáriusokat. A kerületi elnök nem választ el misszionáriusokat.

Az otthonától távol szolgáló fivérnek a misszionáriusként történő elválasztást megelőzően rendelkeznie kell a melkisédeki papsággal. A szolgálati misszionáriusként szolgáló fivér rendelkezzen a melkisédeki papsággal, amennyiben ez helyénvaló az ő helyzetében. A melkisédeki papság egyik hivatalába történő elrendelésre vonatkozó utasításokért lásd 18.10.

Röviddel azelőtt, hogy egy misszionáriust elválasztanának, a cövekelnök vagy egyik megbízott tanácsosa interjút tart vele. Amennyiben a misszionárius már nem felel meg az érdemességi mércéknek, illetve ha kérdések merülnek fel az egészségével kapcsolatosan, akkor nem választják el. A cövekelnök iránymutatásért felveszi a kapcsolatot a Misszionáriusi Osztállyal (lásd 24.9.3) vagy a területi irodával.

Az elválasztás legyen különleges élmény! Részt vehetnek rajta családtagok és közeli barátok. A cövekelnök segít nekik megérteni és átérezni, milyen szent és fontos az elhívás, hogy valaki Jézus Krisztus és az Ő visszaállított egyházának képviselőjeként szolgáljon.

Az elválasztást és a kapcsolódó áldást ne rögzítsék! A misszionáriust azonban arra biztatják, hogy írja le a naplójába az élményt, valamint jegyezze fel az áldás azon részeit, amelyek különös jelentőséggel bírtak számára.

A cövekelnök elmagyarázza, hogy az elválasztást követően az illetőnek tartania kell magát a misszionáriusi mércékhez.

A misszionárius elválasztása a szolgálatra szólító elhívásra történik, nem pedig egy meghatározott misszionáriusi megbízásra. Ha a misszionárius megbízása megváltozik, akkor nem választják el újból. Ha a misszionáriust felmentik, majd később engedélyt kap a szolgálathoz történő visszatérésre (lásd 24.6.3.2), akkor ismét elválasztják misszionáriusként.

24.6

Otthontól távoli szolgálat

24.6.1

Elindulás a missziós területre

A fiatal tanító misszionáriusok utazását a misszionáriusképző központba (MKK), valamint a kijelölt misszióba és onnan haza az egyház fizeti. Szintén az egyház fizeti ezeket a költségeket olyan idősebb misszionáriusok számára is, akik egy évnél hosszabb ideig szolgálnak távol az otthonuktól.

A közvetlen családtagok elvihetik a misszionáriust az MKK-ba. Ez azonban nem elvárás. Az MKK nem tart olyan gyűléseket, melynek során a családtagok elbúcsúzhatnak a misszionáriusuktól.

A reptéri biztonsági előírások és egyéb okok miatt a családtagoknak és másoknak nem javasolják, hogy a repülőtéren találkozzanak a misszionáriusokkal, amikor ők az MKK-ból a kijelölt misszióba utaznak.

Kép

24.6.2

A missziós területen

24.6.2.1

Misszionáriusok elhelyezése

A cövekelnök és a misszióelnök tanácskozik arról, hogy az adott egyházközségekben és gyülekezetekben mekkora szükség van misszionáriusokra. Nem követelmény az, hogy minden egységhez legyenek kijelölve misszionáriusok. Bizonyos egységekben akár egynél több páros is lehet. A misszionáriusok elhelyezését a misszióelnök határozza meg.

24.6.2.2

Egyháztagok számára nyújtott és közösségi szolgálat

A cövekelnök és a misszióelnök tanácskozik arról, miként nyújthatnak a misszionáriusok szolgálatot az egyháztagoknak és a közösségnek. Ahol elérhető, ott használhatják a JustServe.org-ot is.

24.6.2.3

Lakhatás, étkezés és közlekedés

A cövekelnök és a misszióelnök döntik el, hogy az egyháztagok gondoskodjanak-e a misszionáriusok étkeztetéséről és elszállásolásáról, és ha igen, akkor milyen mértékben. A lakhatás vagy az étkezések biztosítása ne jelentsen terhet a helyi egyháztagoknak!

Az egyháztagoktól nem várják el, hogy rendszeresen szállítsák a misszionáriusokat, az általuk tanítottakat, illetve a közelmúltban megkeresztelteket.

A Területi Elnökség útmutatással szolgálhat a területen lévő misszionáriusok számára nyújtott lakhatás, étkezés és szállítás vonatkozásában.

24.6.2.4

Kép
Misszionáriusok gyülekezeti tisztségekben

Ritka helyzetben az otthonuktól távol szolgáló misszionáriusokat is megbízhatnak, hogy gyülekezeti tisztségekben szolgáljanak. Amennyiben a gyülekezet egy cövekben található, akkor a misszionáriust a cövekelnökség irányítása alatt és a misszióelnök jóváhagyásával elválasztják.

Ha a gyülekezet egy kerületben található, akkor a misszionáriust nem választják el. A felhatalmazás a misszióhoz kijelölt egységben való szolgálatra benne foglaltatik a misszionáriusként való elválasztásukban. Amennyiben elderek papsági kulcsokat igénylő feladatot látnak el, akkor ezt a misszióelnöktől delegált felhatalmazással teszik.

24.6.2.5

Kérések mások pénzügyi, tanulásbeli, valamint kivándorlással kapcsolatos támogatására

A misszionáriusok és a családtagjaik ne nyújtsanak pénzügyi támogatást azoknak, akik a misszionárius szolgálati helyén laknak – még tanulmányi célú pénzügyi támogatást sem! A misszionáriusok és a családtagjaik olyan személyeket se támogassanak, akik ki szeretnének vándorolni más országokba (lásd 38.8.18).

24.6.2.6

Gyógyszerek

A misszionáriusok felelősek minden számukra szükséges orvosságért. A családtagok és mások nem küldhetnek vagy kézbesíthetnek gyógyszereket a misszionáriusoknak. Amennyiben a gyógyszer nem elérhető a misszióban, a misszionárius tanácskozik a misszióelnökkel.

24.6.2.7

Közvetlen családtag elhalálozása

Valamely közvetlen családtagja halála esetén a misszionárius dönthet úgy, hogy ideiglenesen hazatér a temetésre. Általánosságban azonban a misszionáriusnak azt tanácsolják, hogy maradjon a területen. Ahol lehetséges, megtekintheti a gyászszertartást internetes közvetítés segítségével.

Ha a misszionárius úgy dönt, hogy hazatér a temetésre, akkor a misszióelnök kapcsolatba lép a Misszionáriusi Osztállyal.

24.6.2.8

Tagsági feljegyzések és tizedfizetés

A misszionárius tagsági feljegyzése az otthoni egyházközségében marad. Az otthoni egyházközség jegyzi fel a tizedfizetési állapotát is. A misszionáriusok nem fizetnek tizedet a missziótól kapott támogatási alapokból. Azonban fizetnek tizedet akkor, ha van személyes bevételük.

24.6.3

Hazatérés a misszióból

24.6.3.1

Hazatérés az eredeti ütemezés szerint

A misszionáriusok és családtagjaik ne kérvényezzék a korábbi felmentést, illetve a szolgálat meghosszabbítását személyes kényelmi okok miatt!

A fiatal misszionáriusok a missziójukból utazzanak egyenesen haza! Bármely más utazás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a misszionáriust legalább az egyik szülő vagy gondviselő elkíséri.

A misszionáriusok mindaddig nincsenek felmentve, amíg nem tesznek jelentést a cövekelnöküknek. Egészen addig az időpontig a misszionáriusi mércékhez tartják magukat.

24.6.3.2

Korai hazatérés

Néhány misszionáriust korábban mentenek fel egészségügyi, érdemességi vagy egyéb okok miatt. A püspökök és a cövekelnökök különleges támogatást nyújtanak ezeknek a visszatért misszionáriusoknak. A vezetők segítenek nekik azon erőfeszítéseikben, hogy visszaszerezzék egészségüket, vagy visszatérjenek a szolgálathoz, ha lehetséges.

Azon misszionáriusok esetében, akik készen állnak a szolgálathoz való visszatérésre, a cövekelnök felveszi a kapcsolatot a Misszionáriusi Osztállyal ezen ajánlás benyújtása érdekében (lásd 24.9.3). Néhány, a szolgálathoz visszatérő misszionárius új megbízást kaphat egy másik tanító misszióba, illetve szolgálati misszióba.

Amikor a szolgálathoz való visszatérés nem lehetséges, a vezetők arra buzdítják az egyháztagot, hogy törekedjen előre a szövetség ösvényén Jézus Krisztus élethossziglani tanítványaként. A vezetők arra is buzdítják, hogy foglalkozzon egyéb fontos törekvésekkel, mint amilyen a fiatal misszionáriusok esetében a tanulás vagy a munkavállalás.

24.7

Szolgálati missziók

24.7.1

Lehetőségek felkutatása szolgálati misszionáriusok számára

A püspök, a cövekelnök és a szolgálati misszionárius közösen tanácskozva találnak helyi szolgálati lehetőségeket. Fiatal szolgálati misszionáriusok esetben a szolgálati misszióvezető és a misszionárius szülei vagy gondviselői is részt vesznek a megbeszélésben.

Fiatal szolgálati misszionáriusok számára a szolgálati lehetőségeket az elhívásuk után azonosítják. Idősebb szolgálati misszionáriusok számára a szolgálati lehetőségeket az elhívásuk előtt és után is azonosíthatják.

A szolgálat személyesen vagy távolról, technika segítségével is végezhető. A vezetők a következő forrásanyagok segítségével tájékozódhatnak a szolgálati lehetőségekkel kapcsolatosan:

24.7.2

Szállás és közlekedés

A szolgálati misszionáriusok saját otthonukban vagy a Szolgálati Misszióiroda által jóváhagyott másik családtagjuknál laknak. Szükség esetén saját maguk gondoskodnak az utazásukról a szolgálati helyükre.

24.7.3

Képzés és felügyelet

A szolgálati misszionáriusok képzése és felügyelete ott történik, ahol szolgálnak. A szolgálati misszióvezető is biztosíthat számukra képzést és felügyeletet. A napi szintű feladataikkal kapcsolatosan a szolgálati misszióvezetőtől (fiatal szolgálati misszionáriusok esetében), illetve a szolgálati hely vezetőjétől (az idősebb szolgálati misszionáriusok esetében) kapnak útmutatást.

A cövekelnök a misszionárius egyházi vezetője. Segít abban is, hogy a misszionárius megértse és kövesse a szolgálati misszionáriusokra vonatkozó mércéket (lásd Misszionáriusi mércék Jézus Krisztus tanítványai részére – Szolgálati missziók).

24.7.4

Szolgálati misszionáriusok egyházközségi vagy cöveki elhívásokban

A püspök vagy a cövekelnök adhat egyházközségi vagy cöveki elhívásokat szolgálati misszionáriusoknak, ha ezen elhívások nem ütköznek a missziós megbízásokkal vagy napirenddel. Fiatal szolgálati misszionáriusok esetében e vezetők összehangolják ezt a szolgálati misszióvezetővel.

24.7.5

Szolgálati misszió befejezése

A cövekelnök, a szolgálati misszióvezető (fiatal misszionáriusok esetében), valamint a szolgálati misszionárius közösen tanácskozva határozzák meg, mikor fejezze be a misszionárius a szolgálatát.

Fiatal misszionáriusoknál a szolgálati misszió férfiak esetében nem haladja meg a 24 hónapot. E missziók nők esetében nem haladják meg a 18 hónapot.

Az idősebb szolgálati misszionáriusok meghosszabíthatják a szolgálatuk időtartamát a cövekelnök és a misszionárius által egyeztetett időpontig.

Kép

24.8

A misszionáriusi szolgálatot követően

24.8.1

Templomi ajánlások

24.8.1.1

Az otthonuktól távol szolgáló fiatal misszionáriusok

A hazatérő fiatal misszionáriusok templomi ajánlásával kapcsolatos utasításokért lásd 26.5.3.

24.8.1.2

Az otthonuktól távol szolgáló idősebb misszionáriusok

A misszióelnök szükség esetén tarthat templomi ajánlási interjút. Ha a misszionárius érdemes, a misszióelnök kiállít egy új ajánlást, amely két évvel később jár le.

24.8.1.3

Szolgálati misszionáriusok

A szolgálati misszionáriusok helyi vezetőiken keresztül szervezzék meg a templomi ajánlásuk megújításához szükséges interjúkat (lásd 26.3.1).

24.8.2

Misszionáriusi felmentési interjú

A cövekelnök menti fel a misszionáriusokat és ő tartja a felmentési interjút. Egy tanácsosa is felmenthet idősebb szolgálati misszionáriusokat. Kerületekben általában a misszióelnök vagy egy kijelölt tanácsosa menti fel a misszionáriusokat. Kivételekért lásd 6.3.

Ezen interjú kapcsán hasznosak lehetnek a következő irányelvek:

 • Dicsérd meg őket, amiért misszióban szolgáltak.

 • Kérd meg őket, hogy osszanak meg missziós élményeket.

 • Buzdítsd őket, hogy haladjanak tovább Jézus Krisztus élethossziglani tanítványaiként.

 • Tanácsold nekik, hogy fejlesszék a misszionáriusként kialakított jó szokásaikat.

 • Buzdítsd őket, hogy mindennap kövessék a Lelket, és éljenek tiszteletre méltóan.

 • Buzdítsd őket, hogy gondolják át a jövőjüket, és készüljenek fel rá, beleértve a tanulmányaikat és a munkavállalást is a fiatal misszionáriusok esetében. Szükség szerint segíts nekik célokat kitűzni és terveket készíteni. A fiatal misszionáriusokkal tekintsd át a My Plan [Tervem] programban való haladásukat.

 • Kerüld azt, hogy konkrét áldásokat ígérj a misszionáriusi szolgálat jutalmául.

 • Buzdítsd őket, hogy mindig éljenek érdemesen a templomi ajánlásra.

24.8.3

Misszionáriusi jelentések és beszéd az úrvacsorai gyűlésen

A cövek- és kerületi elnökök felkérik a közelmúltban felmentett misszionáriusokat, hogy tegyenek jelentést a szolgálatukról a főtanács vagy a kerületi tanács gyűlésén. Ebbe beletartoznak a szolgálati misszionáriusok is. A püspökök is felkérhetik a közelmúltban felmentett misszionáriusokat, hogy tegyenek jelentést az egyházközségi tanács gyűlésén.

Ahol a távolság és egyéb körülmények esetén helyénvaló, a közelmúltban felmentett misszionáriusok a technika segítségével is megtehetik jelentésüket, illetve csak az egyházközségi tanács gyűlésén is jelenthetnek.

A püspökség időt tervez be a közelmúltban felmentett misszionáriusoknak, hogy beszédet mondhassanak az úrvacsorai gyűlésen. Ebbe beletartoznak a szolgálati misszionáriusok is. Ez a gyűlés egy rendes úrvacsorai gyűlés. A püspökség biztosítja, hogy követik a 24.5.2-ben vázolt tantételeket.

A közelmúltban felmentett misszionáriusok beszélhetnek az úrvacsorai gyűléseken más egyházközségekben is, a cövek- vagy kerületi elnökség egyik tagjának a felkérése szerint. Felkérheti őket a főtanács vagy a kerületi tanács egyik tagja is.

24.8.4

Elhívások

A vezetők haladéktalanul szolgálattételi megbízást és elhívást adnak a közelmúltban felmentett misszionáriusoknak. Ez magában foglalja azt is, hogy megfontolják a templomi szertartásszolgai elhívásukat, ha ez helyénvaló (lásd 25.5).

24.9

Források misszionáriusi ajánlások és szolgálat kapcsán

24.9.1

Kézikönyvek és nyomtatványok

24.9.2

Honlapok

24.9.3

A Misszionáriusi Osztály elérhetősége

 • Telefon: +1-801-240-2222 vagy +1-800-453-3860, 2-2222-es mellék