Priručnici i pozivi
1. Božji naum i vaša uloga u djelu spasenja i uzvišenja


»1. Božji naum i vaša uloga u djelu spasenja i uzvišenja«, Opći priručnik: Služenje u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana (2020.)

»1. Djelo spasenja i uzvišenja«, Opći priručnik.

1.

Božji naum i vaša uloga u djelu spasenja i uzvišenja

1.0

Uvod

Pozvani ste služiti u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Hvala vam na vašem služenju. Blagoslovit ćete živote i iskusiti radost dok vjerno služite.

Ovaj će vam priručnik pomoći da naučite načela kristolikog služenja i razumijete svoje odgovornosti. Bit ćete najučinkovitiji kada uskladite svoje služenje u Crkvi s djelom Boga Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Ovo će vam poglavlje pomoći steći viziju o:

 • Božjem naumu sreće;

 • djelu spasenja i uzvišenja;

 • svrsi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

1.1

Božji naum sreće

Nebeski Otac osigurao je naum sreće kako bi nam omogućio da uživamo u svim njegovim blagoslovima. Njegovo je djelo i slava »ostvarivati besmrtnost i vječni život čovjeka« (Mojsije 1:39). Besmrtnost je živjeti zauvijek s uskrslim fizičkim tijelom. Vječni život, ili uzvišenje, jest postati poput Boga i živjeti u njegovoj nazočnosti vječno kao obitelji.

Ne možemo zadobiti besmrtnost i vječni život bez Božje pomoći. U ovom smo životu podložni grijehu i smrti koji nas odvajaju od Nebeskog Oca i sprečavaju nas da postanemo više poput njega.

Isus Krist središnja je ličnost Božjega nauma. Zbog svoje beskrajne ljubavi prema nama, Nebeski Otac poslao je svojeg Sina da nas otkupi od grijeha i smrti kroz svoju pomirbenu žrtvu (vidi Ivan 3:16). Kroz svoje je Pomirenje Isus Krist osigurao da će svatko do nas tko je rođen na Zemlji uskrsnuti i steći besmrtnost. Njegovo nam Pomirenje također omogućuje da budemo očišćeni od grijeha i da se naše srce promijeni kako bismo mogli primiti vječni život i puninu radosti.

Kako bismo primili vječni život, moramo »do[ći] Kristu, i usavršit[i] se u njemu« (Moroni 10:32). Ovaj je poziv upućen svima koji su živjeli ili koji će ikada živjeti na Zemlji. Nebeski Otac želi da sva njegova djeca odaberu vratiti mu se.

1.2

Djelo spasenja i uzvišenja

Dok dolazimo Kristu i pomažemo drugima činiti isto, sudjelujemo u Božjem djelu spasenja i uzvišenja. Ovo se djelo rukovodi dvjema velikim zapovijedima da volimo Boga i volimo svoje bližnje (vidi Matej 22:37–39). Svoju ljubav prema Bogu pokazujemo kada obdržavamo njegove zapovijedi i služimo njegovoj djeci (vidi Ivan 14:15).

Djelo spasenja i uzvišenja usmjereno je na četiri božanski postavljene dužnosti. One su ukratko navedene ispod.

Ovaj će vam priručnik pomoći razumjeti ove četiri značajke Božjega djela. Duh Sveti vodit će vas dok činite svoj dio u njihovom ostvarivanju (vidi 2 Nefi 32:5).

1.2.1

Življenje evanđelja Isusa Krista

Življenje evanđelja Isusa Krista uključuje:

 • oživotvorenje vjere u Krista, svakodnevno pokajanje, sklapanje saveza s Bogom kada primamo uredbe spasenja i uzvišenja te ustrajanje do kraja obdržavanjem tih saveza (vidi 3.5.1);

 • učenje i podučavanje evanđelja Isusa Krista kod kuće i u Crkvi;

 • postajanje samodostatnima u skrbi za sebe i naše obitelji, i duhovno i vremenito.

1.2.2

Skrbljenje za one u potrebi

Skrbljenje za one u potrebi uključuje:

 • služenje i posluživanje pojedincima, obiteljima i zajednicama;

 • dijeljenje resursa, uključujući crkvenu pomoć, s onima u potrebi;

 • pomaganje drugima da postanu samodostatni.

1.2.3

Pozivanje svih da prime evanđelje

Pozivanje svih da prime evanđelje uključuje:

 • sudjelovanje u misionarskom radu i služenje kao misionari;

 • pomaganje novim članovima Crkve i onima koji se vraćaju u aktivnost da napreduju duž puta saveza.

1.2.4

Združivanje obitelji za vječnost

Združivanje obitelji za vječnost uključuje:

 • sklapanje saveza kada primamo svoje vlastite hramske uredbe;

 • otkrivanje naših preminulih predaka i vršenje uredbi za njih u hramu kako bi oni mogli sklopiti saveze s Bogom;

 • redovito posjećivanje hrama, gdje je to moguće, radi štovanja Boga i izvršavanja uredbi za njegovu djecu.

1.3

Svrha Crkve

Isus Krist uspostavio je svoju Crkvu kako bi omogućio pojedincima i obiteljima da čine djelo spasenja i uzvišenja (vidi Efežanima 4:11–13; vidi i odsjek 2.2). Kako bi pomogli s ostvarivanjem ove božanske svrhe, Crkva i njezini vođe pružaju:

 • ovlast i ključeve svećeništva;

 • saveze i uredbe;

 • proročko usmjerenje;

 • Sveta pisma;

 • podršku u učenju i podučavanju evanđelja;

 • prilike za služenje i vodstvo;

 • zajednicu svetaca.

1.3.1

Ovlast i ključevi svećeništva

Bog kroz svećeništvo ostvaruje djelo spasenja i uzvišenja. Ovlast i ključevi svećeništva potrebni za usmjeravanje Božjega djela na Zemlji bili su obnovljeni proroku Josephu Smithu (vidi Nauk i savezi 110:11–16; 112:20; vidi i 3.1). Ove ključeve drže vođe Crkve danas. Oni pozivaju i ovlašćuju druge da pomažu u Božjem djelu (vidi Nauk i savezi 107:8, 65–67).

1.3.2

Savezi i uredbe

U naumu Nebeskog Oca mi sklapamo saveze kada primamo uredbe spasenja i uzvišenja, poput krštenja (vidi Ivan 3:5; vidi i poglavlje 18). Ovi su nam savezi i uredbe ključni da bismo postali više poput Boga i vratili se obitavati u njegovoj nazočnosti (vidi Nauk i savezi 84:19–22).

1.3.3

Proročko usmjerenje

Kroz svoje odabrane proroke Bog objavljuje istine i pruža nadahnuto vodstvo i upozorenja (vidi Amos 3:7; Nauk i savezi 1:4). Ovo nam vodstvo pomaže ući na put koji vodi k vječnom životu te ostati na njemu.

1.3.4

Sveta pisma

Pod usmjerenjem Gospodinovih proroka i apostola Crkva pruža i održava riječ Božju kako se nalazi u Svetim pismima. Sveta pisma svjedoče o Kristu, podučavaju njegovo evanđelje te nam pomažu oživotvoriti vjeru u njega (vidi Jakov 7:10–11; Helaman 15:7).

1.3.5

Podrška u učenju i podučavanju evanđelja

Crkva podržava pojedince i obitelji u njihovim dužnostima da uče istine evanđelja i podučavaju članove obitelji i druge o tim istinama (vidi Nauk i savezi 88:77–78, 118; vidi i 2.2.3).

1.3.6

Prilike za služenje i vodstvo

Kroz pozive i zaduženja u Crkvi, Bog daje članovima prilike da služe i vode. Crkva pruža strukturu kako bi pomogla u skrbi za članove u potrebi i pružanju humanitarne pomoći drugima (vidi Mosija 18:27–29).

1.3.7

Zajednica svetaca

Kao zajednica svetaca, članovi Crkve redovito se okupljaju da bi štovali Boga i spominjali se Spasitelja blagovanjem sakramenta (vidi Moroni 6:4–6; Nauk i savezi 20:77). Članovi se također brinu jedni za druge i međusobno si poslužuju (vidi Efežanima 2:19).

1.4

Vaša uloga u Božjem djelu

Kao vođe u Crkvi, pozvani ste podučavati i podržavati one kojima služite dok se oni uključuju u djelo spasenja i uzvišenja (vidi 1.2). Vi ste odgovorni za ispunjavanje vašeg poziva i »podučava[nje] riječ[i] Božj[e] svom marljivošću« (Jakov 1:19). Rad s Gospodinom u njegovu vinogradu donijet će vam veliku radost (vidi Jakov 5:70–72).

Posjedovanje jasnog razumijevanja o Božjem djelu, o onome što vas on poziva činiti i o svrsi njegove Crkve pomoći će vam da usmjerite svoje napore na dovođenje duša Kristu. Održavanje ove vizije na umu uskladit će vas sa Spasiteljem i usmjeravati sve što činite kao vođa u Crkvi.

Često se spominjite načela u ovom poglavlju. Uz molitvu nastojte spoznati kako možete pomoći ostvariti Božje svrhe u životu onih kojima služite. Bog će vas usmjeriti kroz poticaje Duha Svetoga.

Ispišite