Fiatalok
Függelék


Függelék. A fiatalság erősségéért: Kalauz a döntések meghozatalához (2022)

Függelék. A fiatalság erősségéért

Kép
Kolumbiai Barranquilla templom

Függelék

A szövetség ösvényén elért haladásod felmérésének az egyik módja az, ha elgondolkodsz az alábbi kérdéseken. Ezeket a kérdéseket teszik fel akkor is, amikor interjút tartanak veled, hogy templomi ajánlást kapj, de ne várj az interjúra. Végezd el a saját lelki önvizsgálatodat. A Fiatal Nők alapeszméje, az ároni papsági kvórumok alapeszméje, valamint a tízparancsolat szintén hasznos eszközök lehetnek az önvizsgálataid során.

Kép
templom ikon

Templomi ajánlási kérdések fiataloknak

Van hited Istenben, az Örökkévaló Atyában; az Ő Fiában, Jézus Krisztusban; és a Szentlélekben; és van Róluk bizonyságod?

Van bizonyságod Jézus Krisztus engeszteléséről, valamint Szabadítódként és Megváltódként betöltött szerepéről?

Van bizonyságod Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításáról?

Támogatod Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza elnökét a prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként, valamint az egyetlen olyan személyként a földön, akinek felhatalmazása van az összes papsági kulcs használatára? Támogatod az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat? Támogatod az egyház többi általános felhatalmazottját és helyi vezetőit?

Az Úr azt mondta, hogy „minden dolgot tisztaságban” tegyünk Őelőtte (Tan és szövetségek 42:41). Erkölcsi tisztaságra törekszel a gondolataidban és a viselkedésedben? Betartod a nemi erkölcsösség törvényét?

Követed Jézus Krisztus egyháza tanításait a családtagjaiddal és másokkal való magán- és nyilvános viselkedésedben?

Támogatsz vagy pártolsz olyan tanítást, gyakorlatot vagy tant, amely ellentétes Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza által elfogadottakkal?

Igyekszel megszentelni a sabbat napját otthon és az egyházban is; részt venni a gyűléseiden; felkészülni és érdemesen venni az úrvacsorából; valamint az életedet az evangélium törvényeivel és parancsolataival összhangban élni?

Igyekszel becsületesnek lenni mindenben, amit teszel?

Teljestized-fizető vagy?

Érted és betartod a Bölcsesség szavát?

Vannak olyan súlyos bűnök az életedben, amelyeket papsági felhatalmazottakkal szükséges rendezni a bűnbánatod részeként?

Érdemesnek tartod magad arra, hogy belépj az Úr házába, és részt vegyél templomi szertartásokon?

A Fiatal Nők alapeszméje

Mennyei szülők szeretett leánya vagyok, isteni természettel és örökkévaló rendeltetéssel.

Jézus Krisztus tanítványaként igyekszem Őhozzá hasonlóvá válni. Személyes kinyilatkoztatásra törekszem és aszerint cselekszem, és az Ő szent nevében nyújtok szolgálattételt másoknak.

Isten tanújaként állok mindig és mindenben és minden helyen.

Amint igyekszem jogosulttá válni a felmagasztosulásra, megbecsülöm a bűnbánat ajándékát, és igyekszem mindennap fejlődni. Hittel erősítem az otthonomat és a családomat, kötök és tartok be szent szövetségeket, valamint részesülök a szent templom szertartásaiban és áldásaiban.

Az ároni papsági kvórumok alapeszméje

Isten szeretett fia vagyok, és Őneki elvégzendő munkája van számomra.

Teljes szívemmel, lelkemmel, elmémmel és erőmmel fogom szeretni Istent, megtartani a szövetségeimet, valamint használni az Ő papságát mások szolgálatára, kezdve azt a saját otthonomban.

Miközben törekszem mindennap szolgálni, hitet gyakorolni, bűnbánatot tartani és fejlődni, alkalmassá fogok válni templomi áldások és az evangélium maradandó örömének az elnyerésére.

Felkészülök rá, hogy szorgalmas misszionárius, hűséges férj és szerető apa legyek azáltal, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványa vagyok.

Segítek előkészíteni a világot a Szabadító második eljövetelére, mindenkit meghívva, hogy jöjjön Krisztushoz és részesüljön az Ő engesztelésének az áldásaiban.

Kép
térképolvasó emberek ikon

A tízparancsolat

Ne legyenek idegen isteneid énelőttem!

Ne csinálj magadnak faragott képet!

Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd!

Emlékezzél meg a sabbat napjáról, hogy megszenteld azt!

Tiszteld atyádat és anyádat!

Ne ölj!

Ne paráználkodj!

Ne lopj!

Ne tégy hamis tanúságot!

Ne kívánd a másét!

Lásd 2 Mózes 20:3–17.

Kép
két fiú fehér ingben, az egyikük a nyakkendőjét köti