Societatea Primară
25 noiembrie-1 decembrie 1 și 2 Petru: „[Bucurați-vă] cu o bucurie negrăită și strălucită”

„25 noiembrie-1 decembrie 1 și 2 Petru: «[Bucurați-vă] cu o bucurie negrăită și strălucită»” Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„25 noiembrie-1 decembrie 1 și 2 Petru”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară, 2019

Christ preaching in the spirit world

Hristos predicând în lumea spiritelor, de Robert T. Barrett

25 noiembrie-1 decembrie

1 și 2 Petru

„[Bucurați-vă] cu o bucurie negrăită și strălucită”

Începeți să studiați 1 și 2 Petru cu o rugăciune. Nu uitați că cea mai bună pregătire pentru a preda o veți dobândi prin experiențele legate de studiul personal și cel ca familie.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Expuneți ilustrația care se găsește în rezumatul acestei săptămâni din Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii și invitați copiii să vă spună ceva despre Petru. Amintiți-le că Petru a fost conducătorul Bisericii după ce Isus a înviat și explicați că 1 Petru și 2 Petru sunt scrisorile lui adresate membrilor Bisericii din zilele sale.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

1 Petru 1:6-7; 3:14

Pot fi fericit chiar și în vremuri grele.

Gândiți-vă cum puteți preda aceste versete într-un mod care îi va ajuta pe copii să se îndrepte către Salvator când se vor confrunta cu dificultăți.

Posibile activități

 • Invitați copiii să împărtășească lucrurile grele pe care le-a îndurat Isus, cum ar fi faptul că a fost răstignit. Explicați că vom avea parte de momente grele în viața noastră. Citiți împreună 1 Petru 1:6-7; 3:14 și împărtășiți o experiență în care v-ați confruntat cu „încercarea credinței [dumneavoastră]”. Sau puteți să împărtășiți rugăciunea profetului Joseph Smith rostită în închisoarea Liberty și alinarea pe care Dumnezeu i-a dat-o (vedeți D&L 121:1-8; 123:17). Cum ne ajută credința în Isus să avem bucurie în momente grele?

  Joseph Smith in Liberty Jail

  Joseph Smith în închisoarea Liberty, de Greg K. Olsen

 • Cântați împreună un cântec care ne învață cum să găsim fericire, cum ar fi „Voi urma planul lui Dumnezeu” (Cântece pentru copii, p. 86).

1 Petru 2:9-12

Tatăl Ceresc dorește ca eu să fiu un exemplu pentru alții.

Petru a propovăduit că noi suntem „poporul lui Dumnezeu” și că faptele noastre bune Îl „[slăvesc] pe Dumnezeu”.

Posibile activități

 • Descrieți lucruri care ies în evidență în mediul lor sau arătați fotografii ale unor astfel de lucruri. De exemplu, un templu se evidențiază printre clădirile din jurul lui sau un munte se ridică deasupra unei văi. Explicați că, atunci când ținem poruncile, ne remarcăm și alți oameni pot vedea exemplele noastre. Discutați despre unele „fapte bune” pe care ați văzut că le-au făcut copiii. Explicați că astfel de fapte bune Îl „[slăvesc] pe Dumnezeu” – îi ajută pe alții să simtă mai multă dragoste pentru Dumnezeu și dorința de a-L sluji.

 • Completați, alături de copii, pagina cu activități. În ce fel oamenii pe care i-au văzut în ilustrație Îl slăvesc pe Dumnezeu?

1 Petru 3:18-20; 4:6

Spiritele din lumea spiritelor află despre Evanghelie.

După moartea Sa, Isus S-a dus în lumea spiritelor și a trimis spirite neprihănite să propovăduiască altor spirite care încă nu acceptaseră Evanghelia.

Posibile activități

 • Povestiți copiilor despre o persoană cunoscută care a murit. Explicați că, atunci când oamenii mor, spiritul acestora părăsește trupul lor și merge în lumea spiritelor. Citiți 1 Petru 3:19 și explicați că, atunci când Isus a murit, El a vizitat lumea spiritelor. Acolo, El a cerut spiritelor neprihănite să propovăduiască Evanghelia altor spirite care încă nu acceptaseră Evanghelia (vedeți D&L 138:30).

 • Așezați un șir de scaune în mijlocul clasei pentru a acționa ca o barieră. Rugați câțiva dintre copii să stea într-una dintre părți pentru a reprezenta spiritele din lumea spiritelor care nu au fost botezate în timpul vieții de pe pământ. Oferiți unuia dintre ceilalți copii o cheie mare din hârtie pe care să fie scris „botezul pentru cei morți” și rugați-l să înlăture bariera. Apoi, explicați că membrii Bisericii care au împlinit vârsta de 12 ani pot merge la templu și pot fi botezați pentru și în folosul strămoșilor lor care nu au fost botezați când au fost pe pământ. Atunci, acești strămoși pot să accepte Evanghelia în lumea spiritelor.

 • Ajutați copiii să completeze un arbore genealogic simplu [vedeți un exemplu pe „Family History Coloring Pages (Pagini de colorat din Istoria familiei)”, LDS.org].

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

1 Petru 3:12-17; 4:13-14, 16

Pot găsi pace și bucurie chiar și în momente grele.

Copiii cărora le predați ar putea să fi trecut printr-o anumită formă de tachinare sau batjocură din pricina crezurilor lor. Aceste versete îi pot ajuta în acele momente.

Posibile activități

 • Rezumați câteva povestiri despre faptul că Isus a fost persecutat sau rugați copiii să le citească – vedeți, de exemplu, Matei 12:9-14 sau Luca 22:47-54. Întrebați copiii dacă au fost vreodată tachinați sau batjocoriți pentru că trăiesc potrivit învățăturilor Evangheliei. Apoi, citiți împreună 1 Petru 3:12-14; 4:13-14, 16 și rugați copiii să caute ce a spus Petru despre faptul de a suferi „pentru neprihănire”. De ce totuși putem fi fericiți când alți oameni ne batjocoresc pentru că facem ceea ce este drept?

 • Invitați un membru al episcopiei să împărtășească o experiență trăită, în care a găsit bucurie sau pace în timpul unei încercări sau împărtășiți cum a găsit pace profetul Joseph Smith când a fost în închisoarea Liberty (vedeți D&L 121:1-8; 123:17). Cum putem găsi bucurie și pace în timpul încercărilor noastre?

1 Petru 3:15

Trebuie să fiu întotdeauna pregătit să împărtășesc Evanghelia.

Copiii cărora le predați vor avea multe ocazii, pe parcursul vieții lor, să răspundă la întrebările altora cu privire la credința lor. Gândiți-vă ce puteți face pentru a-i ajuta să „[fie] totdeauna gata să [răspundă] oricui”.

Posibile activități

 • Vorbiți despre o perioadă în care o persoană v-a adresat o întrebare despre Biserică și descrieți dacă ați fost pregătit să răspundeți. Rugați copiii să vorbească despre momentele în care oamenii le-au adresat întrebări despre Biserică. Citiți împreună 1 Petru 3:15. Cum putem urma sfatul lui Petru din acest verset?

 • Cu ajutorul copiilor, gândiți-vă la câteva întrebări pe care oamenii le-ar putea adresa cu privire la învățăturile Bisericii. Rugați copiii să explice, pe rând, cum ar răspunde la aceste întrebări pentru ca ei să poată „[fi] totdeauna gata”.

1 Petru 3:18-20; 4:6

Spiritele din lumea spiritelor află despre Evanghelie.

Ajutați copiii să înțeleagă că, atunci când cei neprihăniți mor, ei merg în lumea spiritelor pentru a propovădui Evanghelia celor care nu au primit-o când au fost pe pământ.

Posibile activități

 • Desenați, pe tablă, un cerc cu o linie pe mijloc. Scrieți Paradisul spiritelor pe o jumătate din cerc și Închisoarea spiritelor pe cealaltă jumătate. Invitați unul dintre copii să citească 1 Petru 3:18-20; 4:6 (vedeți 1 Petru 4:6, în Ghid pentru scripturi, din Traducerea lui Joseph Smith). Explicați că, atunci când Isus a murit, El S-a dus în paradisul spiritelor. El a instruit spiritele neprihănite să propovăduiască Evanghelia spiritelor din închisoarea spiritelor.

 • Invitați unul dintre părinții sau frații mai mari ai copiilor să vorbească despre faptul de a merge și a realiza munca în templu pentru unul dintre strămoșii lor.

 • Invitați copiii să completeze un arbore genealogic simplu [vedeți un exemplu pe „Family History Coloring Pages (Pagini de colorat din Istoria familiei)” pe LDS.org].

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să împărtășească membrilor familiei lor arborele lor genealogic și să le ceară ajutorul pentru a adăuga nume.

Să ne îmbunătățim predarea

Căutați să-i înțelegeți pe copiii cărora le predați. Îi cunoașteți pe copiii cărora le predați, așadar modificați ideile din acest rezumat, dacă este necesar, pentru a corespunde nevoilor lor. Puteți utiliza oricare dintre activitățile sugerate în acest rezumat, nu doar cele adresate grupului de vârstă căruia îi predați. (Vedeți Să predăm în modul Salvatoruluip. 7.)

Pagină cu activități: Pot fi un bun exemplu pentru alții