Inimesed ja pered
Uskupöördumine on meie eesmärk


„Uskupöördumine on meie eesmärk”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

„Uskupöördumine on meie eesmärk”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

Kujutis

Uskupöördumine on meie eesmärk

Kogu evangeeliumi õppimise eesmärk on süvendada pöördumist ja aidata meil saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks. Seetõttu kui me evangeeliumi uurime, ei otsi me lihtsalt uut infot, vaid soovime saada uueks looduks (vt 2. korintlastele 5:17). See tähendab toetuda Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele, et nad aitaksid muuta meie südant, meie vaateid, meie tegusid ja isegi meie loomust.

Kuid selline evangeeliumi õppimine, mis tugevdab meie usku ja viib imelise pöördumiseni, ei juhtu ühekorraga. See kandub kaugemale klassiruumist inimese südamesse ja koju. See nõuab pidevaid, igapäevaseid püüdlusi, et evangeeliumi mõista ja selle järgi elada. Tõeline uskupöördumine nõuab Püha Vaimu mõju.

Püha Vaim juhatab meid tõe juurde ja tunnistab meile selle õigsusest (vt Johannese 16:13). Ta valgustab meie meelt, elavdab meie mõistmist ja puudutab meie südant ilmutusega Jumalalt, kogu tõe allikalt. Püha Vaim puhastab meie südame. Ta inspireerib meis soovi elada tõe järgi ja sosistab meile, kuidas seda teha. Tõepoolest Püha Vaim „õpetab [meile] kõik” (Johannese 14:26).

Sel põhjusel peaksime otsima evangeeliumi järgi elamise, selle õppimise ja õpetamise püüdlustes ennekõike Vaimu kaaslust. See eesmärk peaks valitsema kõiki meie valikuid ja juhtima meie mõtteid ja tegusid. Me peaksime otsima seda, mis kutsub Vaimu mõju, ja hülgama kõik, mis selle mõju eemale tõrjub – sest teame, et kui oleme Püha Vaimu kaasluse väärilised, oleme väärilised elama koos Taevase Isa ja Tema Poja Jeesuse Kristusega.