2020.
Posluživanje kroz samodostatnost
kolovoz 2020.


»Posluživanje kroz samodostatnost«, Lijahona, kolovoz 2020.

Slika
posluživanje

Načela posluživanja, kolovoz 2020.

Posluživanje kroz samodostatnost

Pomaganje drugima da postanu samodostatni briga je i posluživanje na Gospodinov način.

Mnogi članovi naše obitelji, prijatelji i susjedi žele postati više samodostatni. Koristeći inicijativu Crkve za samodostatnost, članovi Crkve pronalaze mogućnosti za služenje, brigu i posluživanje dok blagoslivljaju druge kroz načela koja donose »već[u] nad[u], mir[] i napre[dak]«.1

»Bila sam kod kuće«

Chrissy Kepler, Arizona, SAD

Mučila sam se financijski nakon razvoda, nastojeći pronaći put natrag među radno stanovništvo nakon što sam bila kućanica osam godina. Također sam se mučila duhovno, tražeći istinu i vjeru, iako nisam ulazila u kapelu otkad sam bila tinejdžerica.

Jedne nedjelje prala sam robu u kući moje starije sestre Priscille, aktivne članice Crkve. Dok sam bila tamo, Priscilla me pozvala da dođem u crkvu s njezinom obitelji – moj prvi poziv u više od 15 godina.

Najprije sam oklijevala, ali baš sam večer ranije preklinjala Boga da mi pokaže kako mu se približiti. Nakon osjećaja unutarnjeg povlačenja, zaključila sam: »Zašto ne bih otišla čuti i vidjeti sama za sebe kao odrasla osoba svojim srcem i očima?«

Dok smo bili na sakramentalnom sastanku, primijetila sam letak u nedjeljnom biltenu koji je najavljivao tečaj za samodostatnost o osobnim financijama. Nisam bila spremna vratiti se u Crkvu, ali privukao me je tečaj u 12 tjedana. Uz ohrabrenje moje sestre i njezinog muža, prijavila sam se očekujući da ću naučiti samo kako stvoriti budžet i otplatiti dug. Međutim, satovi su me preobrazili duhovno.

Bila sam iznenađena duhovnim porukama prvih nekoliko tjedana tečaja, ali tijekom trećeg sata nadvladao me osjećaj potvrde da sam kod kuće i da slušam nove, ali poznate istine. Otišla sam s tečaja i odvezla se ravno do Priscille. U suzama sam je upitala: »Kako mogu dobiti više ovog osjećaja u životu?« Ona je dogovorila da me misionari počnu podučavati.

Članovi mojeg tečaja za samodostatnost dolazili su na moje misionarske poduke i podržavali me. Oni su ostvarili trajan utjecaj na moju duhovnost i pomogli mi razviti svjedočanstvo o evanđelju i suvremenim prorocima.

U vremenu koliko mi je trebalo da završim tečaj, provela sam nekoliko vremenitih i duhovnih promjena. Započela sam novu karijeru u dobroj tvrtci i otplatila sam nekoliko zajmova.

No dublji, ljepši blagoslovi koji su došli iz tečaja uključivali su stvaranje divnih prijateljstava, razvijanje pozitivnog odnosa s poticajnim biskupom, pronalaženje svjedočanstva o desetini, primanje moje hramske preporuke, primanje podarivanja i krštenje moje dvoje najstarije djece.

Moj se put prema samodostatnosti još uvijek otkriva, ali u ostatku mojeg putovanja cijenit ću lekcije koje sam naučila i prijateljstva koja sam sklopila.

»Otišla sam sa svakog sata osjećajući ljubav«

Kada je posjetila Hramski trg u Salt Lake Cityju u Uti sa svojim 10-godišnjim sinom Vincentom, u prosincu 2016., Katie Funk smatrala je sebe »udobnim agnostikom«. Napustila je Crkvu u dobi od 16 godina, postala samohrana majka u dobi od 17 godina, počela se tetovirati i zavoljela je kavu. No tijekom tog posjeta Hramskom trgu Vincent je osjetio Duha Svetoga i molio je svoju majku može li primiti misionarske poduke.

Iako je radila dva posla, 80 sati tjedno, Katie je proučavala evanđelje s Vincentom, istražujući odgovore na njegova pitanja između posjeta misionara. Do ljeta 2017. počela je pohađati crkvene sastanke, gdje je saznala za crkvene tečajeve za samodostatnost.

»Shvatila sam da su oni nešto što mi može pomoći«, rekla je. »Možda neću trebati raditi dva posla niti se oslanjati na svoje roditelje ostatak svog života.«

Katie je nazvala svoj tečaj »iznimno osnažujućim vremenito i duhovno«, ne samo zbog onoga što je naučila, već i zbog toga kako ju je njezina skupina za samodostatnost prihvatila i posluživala joj.

Napomena

  1. »Poruka Prvog predsjedništva«, Osobne financije za samodostatnost (2016.)