Iisraeli kogumine teenimise kaudu
  Footnotes
  Theme
  ministering

  Teenimispõhimõtted, jaanuar 2020

  Iisraeli kogumine teenimise kaudu

  Teenimine on võimalus järgida prohveti nõuannet koguda kokku Iisrael.

  President Nelson on kutsunud meid aitama Iisraeli kokku koguda, sest see on „kõige tähtsam praegu maa peal toimuv sündmus”.1

  Nende jaoks, kes soovivad selles Iisraeli kogumise töös kaasa lüüa, on selle tegemiseks üks suurepärane võimalus – teenimine. See on inspireeritud viis muuta inimeste elu. Me võime kas teenida väheaktiivseid liikmeid või kutsuda neid aitama teist usku inimesi – teenimine on meie võimalus Iisraeli koguda.

  Tagasi tulnud liikmete päästmine

  „Kui meie motivatsioon on armastus, juhtuvad imed ja me leiame viise, kuidas tuua oma kadunud õed ja vennad Jeesuse Kristuse evangeeliumi kõiki kaasavasse embusesse.” — Jean B. Bingham.2

  „Olin olnud mitteaktiivne rohkem kui kuus aastat, kui me abikaasaga teise linna kolisime. Mind külastas mu Abiühingu juhataja, kes küsis, kas võib ühe õe mind külastama saata. Kõhklesin, kuid jäin nõusse. See õde külastas mind iga kuu hoolimata sellest, et oli koerte vastu allergiline – ja mul on väga pealetikkuv koer! Ta külastas meid kaks aastat ja sel oli mulle tohutu mõju.

  Kuigi tema külaskäigud olid puhtalt sotsiaalset laadi, esitas ta mulle aeg-ajalt ka küsimusi, mis viisid vaimsemate vestlusteni. Need tekitasid minus ebamugavust, kuid innustasid mind valima, kas astuda edasisi samme evangeeliumi teel või jääda sinna, kus olen. See valik painas mind, kuid otsustasin kohtuda õde-misjonäridega.

  Päeval, mil läksin pärast kuut aastat esimest korda sakramendikoosolekule, kartsin nii väga kirikusse sisse minna. Hoonesse sisenedes ootas mind ees mu teeniv õde, kelle saatel ma sakramendisaali astusin. Pärast saatis ta mind tagasi autoni, küsides, mida ta võiks teha, et aidata mul Päästjaga lähedasemaks saada.

  Mu teeniva õe aeg ja armastus aitasid mul taas aktiivseks saada ning minu silmis on tema panus üks hinnalisemaid ande, mis mulle osaks on saanud. Ma olen nii tänulik, et ta oli mu kõrval sel teel tagasi Päästja Kirikusse.”

  Anonüümne autor, Briti Columbia, Kanada

  Õpetatavad põhimõtted

  „Külastas mind iga kuu”

  Kuidas saate näidata, et hoolite neist, keda teenite, rohkem kui millestki muust? (Vt ÕL 121:44.)

  „Küsimused”

  Õigete küsimuste esitamine võib aidata inimestel oma elu üle järele mõelda. Pidage meeles, et teenimise eesmärk on midagi palju enamat kui sotsialiseerumine.3

  „Ootas mind ees”

  Igaüks peaks tundma end teretulnuna (vt 3Ne 18:32).

  „Mu kõrval sel teel tagasi”

  Meie tugi võib olla väga oluline nende jaoks, kes ei leia teed Päästja juurde, et saada terveks (vt Hb 12:12–13).

  Teenimine ja kogumine

  „Mistahes tundub teile loomulik ja normaalne, et jagada teistega, miks Jeesus Kristus ja Tema Kirik teie jaoks olulised on. ‥

  ‥ Teie roll on jagada seda, mis on teie südames ja elada järjepidevalt oma tõekspidamiste järgi.” – Vanem Dieter F. Uchtdorf4

  Teenimine ja evangeeliumi jagamine käivad käsikäes. Siin on toodud mõned viisid, kuidas sõpru ja ligimesi teenimise kaudu kokku koguda – või sõprade ja ligimestega teenides neid kokku koguda.

  • Teenige koos. Leidke viise kutsuda sõpru ja tuttavaid koos teiega kedagi teenima. Paluge nende abi, et teha süüa äsja lapse saanud emale, et külastada vanemaealist või koristada kodu kellelgi, kes on haige.

  • Õpetage koos. Võite paluda sõbral või tuttaval, kes ei käi kuigi tihti kirikus, lasta misjonäridel tema kodus kedagi õpetada. Teie sõber võib aidata teil ka teie kodus õppetundi läbi viia või tulla teiega kaasa kellegi teise koju õpetama.

  • Kui näete, et keegi vajab abi, siis minge appi. Pakkuge abi kellegi kirikusse transportimisel. Kutsuge lapsi Algühingu või noorte üritustele. Mil viisil võiksite veel teenida ja koguda?

  • Kasutage Kiriku välja antud materjale. Kirikul on palju vahendeid, et aidata liikmetel evangeeliumi jagada. Et leida mõtteid, kuidas oma kogukonnas Iisraeli koguda, võite vaadata evangeeliumi raamatukogust kausta „Misjonär” ja külastada veebilehte ComeUntoChrist.org.