2019.
Kako vam Duh može (i hoće) pomoći u posluživanju
rujan 2019.


Načela posluživanja, rujan 2019.

Kako vam Duh može (i hoće) pomoći u posluživanju

Svećeničko zaduženje za posluživanje, dodijeljeno i muškarcima i ženama, uključuje pravo na primanje objave.

Slika
ministering

Fotografije: Getty Images

Poziv posluživati i služiti, pa i ljubiti poput Spasitelja, može se ponekad činiti izazovnim – naročito kada uključuje posezanje za onima koje možda ne poznajemo dobro. Uz milijun načina za posluživanje, pitamo se kako možemo znati najbolje načine da posegnemo za onima koji su nam dodijeljeni.

Ne moramo se pitati dugo, jer naša iskrena nastojanja može voditi Duh Sveti.

»Vaše sveto zaduženje za posluživanje daje vam božansko pravo na nadahnuće«, rekla je sestra Bonnie H. Cordon, opća predsjednica Djevojaka. »To nadahnuće možete tražiti s pouzdanjem.«1

Kada nastojimo služiti poput Spasitelja, može nas voditi isti Duh koji je vodio njega. To je naročito istinito kada služimo u zaduženjima, poput posluživanja, koje nam je dodijeljeno vlašću biskupovih svećeničkih ključeva. Slijedi šest prijedloga za posluživanje s Duhom.

Kako mogu imati Duha kada poslužujem?

 • Zatražite vodstvo. Nebeski Otac želi da komuniciramo s njim kroz molitvu. Molitva nam ne omogućuje samo da mu se približimo, već također osigurava »blagoslove koje je Bog već spreman udijeliti, ali koje moramo zatražiti kako bismo ih dobili«.2 »Dok se molimo i nastojimo razumjeti njihova srca«, rekla je sestra Cordon, »svjedočim da će nas Nebeski Otac usmjeriti i njegov će Duh ići s nama.«3

 • Nemojte čekati poticaj. Budite proaktivni. Budite »gorljivo posveć[eni]« (Nauk i savezi 58:27), i otkrit ćete da vaša nastojanja mogu biti vođena i uvećana. »Ići naprijed u našem služenju i radu važan je način da se osposobimo za objavu«, rekao je predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u Prvom predsjedništvu. »U mom proučavanju Svetih pisama pri-mijetio sam da većina objava djeci Božjoj dolazi kada su u pokretu, ne kada sjede u svom obitavalištu čekajući da im Gospodin kaže koji prvi korak da poduzmu.«4

Kako mogu prepoznati poticaje za posluživanje?

 • Poslušajte Mormonov savjet. Ne trebamo se zadržavati uznemirujući se je li neka misao bila poticaj ili ne. Ne kada imamo Mormonov jednostavan ključ da znamo: Ako imate misao koja vas potiče činiti dobro, vjerovati u Krista ili pomoći drugima vjerovati u njega, možete znati da je od Boga (vidi Moroni 7:16).

 • Nemojte se brinuti oko toga! »Jednostavno skočite u bazen i plivajte«, rekao je starješina Jeffrey R. Holland iz Zbora dvanaestorice apostola. »Krenite prema onima u potrebi. Nemojte biti imobilizirani pitajući se trebate li plivati leđno ili pseći. Ako slijedimo temeljna načela koja su podučena, ostanemo u skladu sa svećeničkim ključevima i tražimo Svetoga Duha da nas vodi, ne možemo podbaciti.«5

Koji je najbolji način za slijediti poticaj?

 • Odmah. Sestra Susan Bednar (supruga starješine Davida A. Bednara iz Zbora dvanaestorice apostola) veliki je primjer slijeđenja poticaja. Nakon molitve »za duhovne oči da vide one koji su u potrebi«, ona gleda oko sebe po zajednici i često »osjeti duhovni poriv da posjeti ili nazove određenu osobu«, iznio je starješina Bednar. »I kada sestra Bednar primi takav dojam, ona odmah odgovori i posluša. Često je slučaj da čim se izgovori ‘amen’ u završnoj molitvi, ona razgovara s tinejdžerom ili grli sestru ili, po povratku kući, odmah podigne telefon i nazove.«6

 • Hrabro. Strah od odbijanja i osjećaj neugode, neadekvatnosti ili ometanja drugih može nas ograničiti da slijedimo poticaj za posluživanje. »U različitim se vremenima i na različite načine svi osjećamo nedoraslo, nesigurno, možda nedostojno«, rekao je starješina Gerrit W. Gong iz Zbora dvanaestorice apostola. »Ipak, u svojim vjernim nastojanjima da volimo Boga i poslužujemo svojim bližnjima, možemo osjetiti Božju ljubav i potrebno nadahnuće za njihove i svoje živote na nove i svetije načine.«7

  Jedan brat iznio je kako je oklijevao posegnuti za mužem žene koja je pokušala samoubojstvo. Naposljetku je pozvao supruga na ručak. »Kada sam rekao: ‘Vaša je supruga pokušala učiniti samoubojstvo. Zasigurno vam je to bilo preteško. Želite li razgovarati o tome?’, bez skrivanja je jecao«, iznio je. »Imali smo nježan i intiman razgovor te razvili neobičnu bliskost i povjerenje unutar minuta.«8

Napomene

 1. Bonnie H. Cordon, »Postati pastir«, Lijahona, studeni 2018., 76

 2. Vodič za sveta pisma, »Molitva«

 3. Bonnie H. Cordon, »Postati pastir«, 76

 4. Dallin H. Oaks, »In His Own Time, in His Own Way«, Lijahona, kolovoz 2013., 24

 5. Jeffrey R. Holland, »Služba pomirenja«, Lijahona, studeni 2018., 77

 6. David A. Bednar, »Quick to Observe«, Lijahona, prosinac 2006., 17

 7. Gerrit W. Gong, »Naša logorska vatra vjere«, Lijahona, studeni 2018., 42

 8. Vidi Bonnie H. Cordon, »Postati pastir«, 76