2019.
Mogu li pomoći nekome da se promijeni?
kolovoz 2019.


Slika
ministering

Načela posluživanja, kolovoz 2019.

Mogu li pomoći nekome da se promijeni?

Da. No vaša bi uloga mogla biti drugačija nego što ste mislili.

Mi smo stvoreni sa sposobnošću za promjenom. Rast prema našem božanskom potencijalu svrha je našeg smrtnog iskustva. Jedan je od naših krajnjih ciljeva u posluživanju pomoći drugima doći Kristu i napraviti promjene nužne za povratak u njegovu nazočnost. No zbog njihovog je opredjeljivanja naša uloga u pomaganju njima da postanu kristolikiji ograničena.

Slijedi sedam Spasiteljevih snažnih lekcija o tome kako možemo pomoći drugima u njihovim nastojanjima da se promijene i postanu više poput njega.

 1. Nemojte se bojati pozvati promjenu

  Spasitelj se nije bojao pozvati druge da napuste stare puteve i prigrle njegova naučavanja. Pozvao je Petra i Jakova da napuste svoje poslove i postanu »ribarima ljudi« (Marko 1:17) Ženu je uhvaćenu u preljubu pozvao: »Idi i od sada ne griješi više« (Ivan 8:11). Pozvao je bogatog mladića da se odrekne svoje povezanosti sa svjetovnim i slijedi ga (vidi Marko 10:17–22). I mi možemo biti i smioni i privrženi dok pozivamo druge da naprave promjene i slijede Spasitelja.

 2. Upamtite da je njihov odabir promijeniti se

  Ona vrsta promjene koju Spasitelj poziva ne može biti primorana. Spasitelj je naučavao i pozivao, no nije primoravao. Mladi se bogataš »udalji[o]… žalostan« (Matej 19:22). U Kafarnaumu su mnogi njegovi učenici odabrali »povu[ći]« se pa je upitao Dvanaestoricu hoće li i oni otići (vidi Ivan 6:66–67). Neki od sljedbenika Ivana Krstitelja odabrali su slijediti Spasitelja, drugi nisu (vidi Ivan 1:35–37; 10:40–42). Možemo pozvati druge da postanu više poput njega, no ne možemo donijeti odluku o promjeni za njih. I ako još nisu odabrali promijeniti se, ne bismo trebali odustati – niti bismo se trebali osjećati kao da smo podbacili.

 3. Molite se za tuđu sposobnost za promjenom

  Isus je, tijekom svoje zastupničke molitve, zatražio od Boga da njegovi učenici budu sačuvani od zla, da postanu više poput njega i Oca te budu ispunjeni Božjom ljubavlju (vidi Ivan 17:11, 21–23, 26). Znajući da će Petru biti potrebna snaga u njegovim nastojanjima prerastanja u njegovu ulogu, Spasitelj se molio za njega (vidi Luka 22:32). Naše molitve za druge mogu doprinijeti (vidi Jakovljeva 5:16).

 4. Podučite ih da se oslanjaju na njegovu moć

  Jedino se kroz Spasitelja doista možemo promijeniti i rasti prema božanskom potencijalu koji imamo. On je »put, istina i život… Nitko ne dolazi k Ocu osim po [njemu]« (Ivan 14:6). Njegova je moć ta koja može »učiniti da ono što je slabo postane jako« (Eter 12:27). Vjera u njegovu pomirbenu moć bila je ta koja je omogućila Almi mlađem da se promijeni (vidi Alma 36:16–23). Možemo podučiti druge da se oslanjaju na Spasitelja kako bi i oni imali njegovu oplemenjujuću moć u svojem životu.

 5. Odnosite se prema njima kao prema onima kakvi mogu postati

  Ljubav i prihvaćanje mogu postati snažni uzročnici promjene. Žena kod zdenca živjela je s muškarcem koji nije bio njezin muž. Isusovi su se učenici »čudili da govori sa ženom« (Ivan 4:27), no Isusu je bilo stalo više do toga što je ona mogla postati. Podučio ju je i pružio joj priliku za promjenom koju je ona prihvatila (vidi Ivan 4:4–42).

  Kada se prema drugima odnosima kakvi su oni bili umjesto kakvi oni mogu postati, možemo ih sputavati. Umjesto toga, možemo oprostiti i ne spominjati se prošlih pogrešaka. Možemo vjerovati da se drugi mogu promijeniti. Možemo previdjeti slabosti i istaknuti pozitivne odlike koje oni možda ne mogu vidjeti u sebi. »Imamo odgovornost vidjeti pojedince ne kakvi jesu, već kakvi mogu postati.«1

 6. Dopustite im napredovati vlastitim tempom

  Za promjenu je potrebno vremena. Svi mi moramo »nastavit[i] u strpljivosti dok ne bude[mo] usavršeni« (Nauk i savezi 67:13). Isus je imao strpljenja prema drugima te je nastavio podučavati čak i one koji su mu se suprotstavljali, svjedočeći o svojoj ulozi koju mu je njegov Otac dao i odgovarajući na njihova pitanja (vidi Matej 12:1–13; Ivan 7:28–29). Možemo biti strpljivi s drugima i potaknuti ih da budu strpljivi sa sobom.

 7. Nemojte odustati ako se vrate na stare puteve

  Nakon što je Krist preminuo, čak su se Petar i neki drugi apostoli vratili onome što im je bilo poznato (vidi Ivan 21:3). Krist je podsjetio Petra da je trebao »pas[ti] ovce [njegove]« (vidi Ivan 21:15–17) i Petar se vratio u službeništvo. Može biti jako lako vratiti se bivšim navikama. Možemo nastaviti podržavati blagim poticanjem i nadahnutim pozivima na nastavak slijeđenja Spasitelja i nastojanje da postanemo više poput njega.

Dopustite drugima rasti

Starješina Jeffrey R. Holland iz Zbora dvanaestorice apostola ispričao je sljedeću priču o dopuštanju drugima da rastu: »Jednom mi je prilikom rečeno za mladića koji je mnoge godine, više ili manje, bio tema svake šale u svojoj školi. Imao je neke mane i njegovim je vršnjacima bilo vrlo lako zadirkivati ga. Kasnije se u životu odselio. Naposljetku se priključio vojsci i imao neka pozitivna iskustva tamo u stjecanju obrazovanja i općenito u odmaku od svoje prošlosti. Povrh svega, kao što to mnogi u vojsci učine, otkrio je ljepotu i veličanstvenost Crkve te je postao aktivan i sretan u njoj.

Tada se, nakon nekoliko godina, vratio u grad svoje mladosti. Većina je njegovog naraštaja krenula dalje, no ne svi. Očito, kada se vratio prilično uspješan i u potpunosti preporođen, isti je način razmišljanja koji je postojao prije i dalje bio prisutan, čekajući na njegov povratak. Ljudima je u svojem rodnome gradu on i dalje bio samo ‘taj i taj’…

Malo po malo, slično Pavlovom, nastojanje ovog čovjeka da ono što je bilo ostavi iza sebe i prihvati nagradu koji je Bog položio pred njega, postupno se smanjilo dok nije preminuo u istim okolnostima u kojima je živio u svojoj mladosti… Šteta i tužno što je ponovno bio okružen… onima koji su mislili da je njegova prošlost bila zanimljivija od njegove budućnosti. Uspjeli su mu istrgnuti iz njegovog stiska ono što je Krist tamo postavio. Preminuo je tužan, iako pomalo i vlastitom krivnjom…

Neka se ljudi pokaju. Neka ljudi rastu. Vjerujte da se ljudi mogu promijeniti i popraviti2

Napomene

 1. Thomas S. Monson, »Vidi druge kakvima mogu postati«, Lijahona, studeni 2012., 70

 2. Jeffrey R. Holland, »The Best Is Yet to Be«, Ensign, Lijahona, siječanj 2010., 19, 20