2019.
Raditi zajedno u Gospodinovom vinogradu
lipanj 2019.


Poruka vodstva područja

Raditi zajedno u Gospodinovom vinogradu

Nedavno sam imao priliku sastati se sa sestrama i starješinama koji su se pripremali u centru za obuku misionara u Prestonu, Engleska, za ulazak u misijsko polje. Pokazao sam im sliku iz svojeg iskustva kao mladog misionara u misiji Beč Austrija. Bila je to fotografija mene kako stojim u vinogradu s naslovom iznad: »raditi u vinogradu«, što je dovelo do rasprave o jednom od mojih omiljenih dijelova Mormonove knjige, alegoriji o stablu masline kako je zabilježena u petom poglavlju knjige Jakovljeve. U alegoriji je dom Izraelov (stablo masline) raspršen diljem Zemlje (vinograd)1 i nakon razdoblja otpada, Gospodar vinograda, koji je Isus Krist, sabire ih sigurno kući.

Moj omiljeni dio ovog poglavlja počinje sa stihom 70. Gospodar vinograda šalje svojeg slugu, koji je u Nauku i savezima 103:21 utvrđen kao prorok Joseph Smith, zajedno s nekoliko »drugi[h]« slugu da po posljednji puta rade u vinogradu svom svojom moću. To označava početak rasporedbe punine vremena te stalne obnove u kojoj zajedno radimo uz Gospodara vinograda, i to Isusa Krista.2

Kako predivan uvid i utjeha za znati da ne radimo sami niti da je ovo djelo misionara ili samo djelo članova; ovo je Gospodinovo djelo i on je poslao sve nas, misionare i članove da saberemo Izrael. Proroci i apostoli ove rasporedbe opetovano su nam govorili: »Sada je vrijeme da se članovi i misionari saberu, rade zajedno [i] obrađuju Gospodinov vinograd kako bi mu privodili duše«.3.

Predsjednik Russell M. Nelson govorio je na globalnom sastanku duhovne misli u lipnju 2018. o velikom djelu sabiranja u ovim posljednjim danima. Rekao je:

»Ovo zasigurno jesu posljednji dani i Gospodin ubrzava svoje djelo sabiranja Izraela. To sabiranje je najvažnija stvar koja se događa na Zemlji danas. Ništa drugo nije usporedivo u golemosti, ništa drugo nije usporedivo u važnosti, ništa drugo nije usporedivo u veličanstvenosti. Odaberete li to, želite li to, možete biti njegov veliki dio. Možete biti veliki dio nečega velikog, nečega sjajnog, nečega veličanstvenog!

Kada govorimo o sabiranju, jednostavno govorimo o sljedećoj temeljnoj istini: svako dijete našeg Nebeskog Oca, s obje strane vela, zaslužuje čuti poruku o obnovljenom evanđelju Isusa Krista.«4

U stihovima od 52 do 68 Gospodar vinograda objašnjava djelo koje će biti sadržano u sabiranju ili pricjepljivanju grana stabla masline. On poziva sluge da »okopaj[u] oko njih, i obrež[u] ih, i pognoj[e] ih još jednom… da svi budu njegovani još jednom po posljednji put«.5 Tijekom naše zajedničke rasprave, zatražio sam od ovih mladih misionara da jednom riječju opišu kako izgleda ovo zajedničko nastojanje međusobne suradnje članova i misionara u sabiranja Izraela. Te su riječi uključivale izraze poput ljubavi, ljubaznosti, prijateljstva, povjerenja, razumijevanja, prihvaćanja, sreće i radosti.

Alma i Amulek u gradu Amonihi sjajan su primjer. Alma, misionar, gradi na Amulekovim naučavanjima baš kao što su naši cjelodnevni misionari odijeljeni i obučeni to činiti, no Amulek (član) je taj koji stječe pažnju naroda.6

Svjedočim da kada prihvaćamo Gospodinov poziv rada rame uz rame s njim, jedni s drugima u ovom velikom sabiranju, postat ćemo više poput istinskih Kristovih učenika te ćemo iskusiti blagoslov radosti koji je on obećao.7

Napomene:

  1. Jakov 5:14

  2. Jakov 5:72

  3. Thomas S Monson, Dobrodošli na sabor, listopad 2013.

  4. Russell M. Nelson, »Nada Izraela« (globalni sastanak duhovne misli za mlade, 3. lipnja 2018.), HopeofIsrael.lds.org.

  5. Jakov 5:63–64

  6. Alma 10:12 (vidi poglavlja 9–14)

  7. Jakov 5:75; Jeffrey R Holland, Biti uz njih i jačati ih, Opći sabor u travnju 2018.