2019.
Kako prirodnije iznijeti svjedočanstvo
ožujak 2019.


Slika
ministering

Načela posluživanja, siječanj 2019.

Kako prirodnije iznijeti svjedočanstvo

Posluživanje je svjedočenje. Fleksibilnost u posluživanju može povećati naše prilike da iznosimo svjedočanstva na formalne i neformalne načine.

Sklopili smo savez da ćemo »stajati kao svjedoci Božji u svako vrijeme i u svemu, i na svakome mjestu« (Mosija 18:9). Iznošenje naših svjedočanstava dio je toga da stojimo kao svjedoci i snažan je način pozivanja Duha Svetoga da dotakne nečije srce i promijeni njihov život.

»Svjedočanstvo – pravo svjedočanstvo, rođeno od Duha i potvrđeno Duhom Svetim – mijenja živote«, rekao je predsjednik M. Russell Ballard, vršitelj dužnosti predsjednika Zbora dvanaestorice apostola.1

No iznošenje naših svjedočanstava može biti zastrašujuće ili nelagodno za neke od nas. Možda je tako jer gledamo na iznošenje naših svjedočanstava kao na nešto što radimo na sastanku posta i svjedočenja ili kada podučavamo lekciju. U tim formalnim okolnostima često koristimo određene riječi i izraze koji se čine neprimjerenima u prirodnom razgovoru.

Iznošenje naših svjedočanstava može postati učestaliji blagoslov u našim životima i životima drugih kada shvatimo kako jednostavno možemo iznositi ono što vjerujemo u svakodnevnim okolnostima. Ovdje je nekoliko ideja da vam pomognu za početak.

Budite jednostavni

Svjedočanstvo ne mora započeti s izrazom: »Želio bih iznijeti svoje svjedočanstvo«, i ne mora završiti s izrazom: »U ime Isusa Krista. Amen.« Svjedočanstvo je iskaz onoga što vjerujemo i znamo da je istinito. Stoga, susret sa susjedom na ulici oko problema koji ima govoreći: »Znam da Bog odgovara na molitve«, može biti jednako snažno kao i bilo koje svjedočanstvo izneseno s govornice u crkvi. Moć ne dolazi od kićenog jezika; dolazi od Duha Svetoga koji potvrđuje istinu (vidi Nauk i savezi 100:7–8).

Prilagođavanje tijeku prirodnog razgovora

Ako smo voljni iznositi, postoje prilike posvuda oko nas da prilagodimo svjedočanstvo svakodnevnim razgovorima. Na primjer:

  • Netko vas pita o vašem vikendu. »Bilo je odlično«, odgovorite. »Crkva je bila baš ono što mi je trebalo.«

  • Netko pokaže suosjećanje nakon saznanja o izazovu u vašem životu: »Jako mi je žao.« Vi odgovorite: »Hvala za brižnost. Znam da će mi Bog pomoći. Bio je tu za mene i ranije.«

  • Netko kaže: »Nadam se da će ovo užasno vrijeme brzo proći«, »Bus baš kasni« ili »Vidi ovaj promet«. Možete odgovoriti: »Siguran sam da će Bog pomoći da sve dođe na svoje.«

Iznosite svoje iskustvo

Često razgovaramo jedni s drugima o našim izazovima. Kada vam netko ispriča s čim se suočava, možete iznijeti kada je vama Bog pomogao u vašim kušnjama i posvjedočiti da znate da i njima također može pomoći. Gospodin je rekao da nas jača u našim kušnjama »da biste mogli stajati kao svjedoci za me poslije, te da biste mogli znati zasigurno da ja, Gospod Bog, pohađam narod svoj u nevoljama njihovim« (Mosija 24:14). Možemo stajati kao njegovi svjedoci kad svjedočimo o tome kako nam je pomogao u našim iskušenjima.

Budite spremni

Za neke od nas iznošenje svjedočanstva u trenutku može biti zastrašujuće. Postoje načini na koje možemo planirati da unaprijed budemo »uvijek spremni na odgovor svakomu tko [nas] zatraži razlog nade koja je u [n]ama« (1 Petrova 3:15).

Prvo, biti spreman može značiti da pogledamo kako živimo. Pozivamo li Duha Svetoga u naše živote i jačamo li naša vlastita svjedočanstva svaki dan kroz pravedno življenje? Dajemo li Duhu prilike da nam govori i daje nam riječi koje trebamo kroz molitvu i proučavanje Svetih pisama? Gospodin je savjetovao Hyruma Smitha: »Ne nastoj navješćivati riječ moju, već prvo nastoj zadobiti riječ moju, i tad će jezik tvoj biti odriješen« (Nauk i savezi 11:21).

Drugo, biti spreman može značiti gledati unaprijed i razmatrati prilike koje možete imati taj dan ili taj tjedan za iznošenje svojeg svjedočanstva. Možete se pripremiti za te prilike razmišljajući o tome kako vam drugi mogu pružiti priliku da iznesete ono što vjerujete.

Ostanite usredotočeni na Spasitelja i njegov nauk

Predsjednik Ballard je podučio: »Iako možemo imati svjedočanstva o mnogim stvarima kao članovi Crkve, postoje temeljne istine koje trebamo stalno podučavati jedni druge i iznositi ih.« Kao primjer, naveo je: »Bog je naš Otac, a Isus jest Krist. Naum spasenja usredotočen je na Spasiteljevo Pomirenje. Joseph Smith obnovio je puninu vječnog evanđelja Isusa Krista, a Mormonova je knjiga dokaz da je naše svjedočanstvo istinito.« Dok iskazujemo te iskrene istine, pozivamo Duha da iznese svjedočanstvo da je ono što smo rekli istinito. Predsjednik Ballard je naglasio da se »Duh ne može sputavati kada se iznosi čisto svjedočanstvo o Kristu«.2

Spasiteljev primjer

Umoran od putovanja kroz Samariju, Spasitelj je stao kako bi se odmorio na zdencu i tamo je upoznao ženu. Započeo je razgovor o izvlačenju vode iz zdenca. Koristeći svakodnevni zadatak koji je žena obavljala dalo je Isusu priliku da posvjedoči o živoj vodi i vječnom životu dostupnih onima koji vjeruju u njega (vidi Ivan 4:13–15, 25–26).

Jednostavno svjedočanstvo može promijeniti živote

Predsjednik Russell M. Nelson ispričao je o medicinskoj sestri koja je, tada dr. Nelsonu, postavila pitanje nakon teškog kirurškog postupka. »Zašto vi niste poput drugih kirurga?« Neki kirurzi koje je poznavala znali su biti kratkog fitilja i vulgarni dok su izvodili takve postupke pod velikim pritiskom.

Dr. Nelson mogao je odgovoriti na brojne načine. On je jednostavno odgovorio: »Zato što znam da je Mormonova knjiga istinita.«

Njegov je odgovor potaknuo medicinsku sestru i njezinog muža da proučavaju Mormonovu knjigu. Predsjednik Nelson kasnije je krstio tu medicinsku sestru. Desetljećima kasnije, dok je predsjedavao saborom kolčića u Tennesseeju, SAD, kao novozaređeni apostol, predsjednik Nelson uživao je u neočekivanom susretu s istom medicinskom sestrom. Ispričala je da je njezino obraćenje, potaknuto njegovim jednostavnim svjedočanstvom i utjecajem Mormonove knjige, pomoglo dovesti do obraćenja još 80 ljudi.3

Poziv na djelovanje

Nemojte se bojati iznijeti svoje svjedočanstvo. To može blagosloviti one kojima poslužujete. Kako ćete koristiti ove ideje ili svoje vlastite kako biste danas iznijeli svoje svjedočanstvo?

Napomene

  1. M. Russell Ballard, »Pure Testimony«, Lijahona, stu. 2004., 40.

  2. M. Russell Ballard, »Pure Testimony«, 41.

  3. Iz Jason Swensen, »Be Ready to Explain Your Testimony Using the Book of Mormon, President Nelson Says«, Church News section of LDS.org, 6. velj. 2018., news.lds.org.