2019.
Svrha koja će promijeniti naše posluživanje
siječanj 2019.


Slika
ministering

Načela posluživanja, siječanj 2019.

Svrha koja će promijeniti naše posluživanje

Iako postoje mnoge svrhe posluživanja, naši napori u posluživanju trebaju biti vođeni željom da pomognemo drugima steći dublje osobno obraćenje i postati više poput Spasitelja.

Kada volimo druge kao što ih Spasitelj voli, želimo im pomoći kao što je on to činio. Kao Dobri Pastir, on je najveći primjer značajnog posluživanja.

U oblikovanju našeg posluživanja prema njemu, važno je sjetiti se da su njegovi napori da voli, uzdiže, služi i blagoslivlja imali viši cilj od zadovoljavanja neposredne potrebe. On je sigurno poznavao njihove svakodnevne potrebe i imao je sućuti prema njihovoj trenutnoj patnji. Stoga je iscjeljivao, hranio, opraštao i podučavao. Ali on je želio učiniti više od brige za današnju žeđ (vidi Ivan 4:13–14). On je želio da ga oni oko njega slijede (vidi Luka 18:22; Ivan 21:22), upoznaju (vidi Ivan 10:14; Nauk i savezi 132:22–24) i da ostvare svoj božanski potencijal (vidi Matej 5:48). Isto vrijedi i danas (vidi Nauk i savezi 67:13).

Postoje bezbrojni načini kako možemo pomoći blagosloviti druge, ali kada je krajnji cilj našeg posluživanja pomoći drugima upoznati Spasitelja i postati više poput njega, radit ćemo prema danu kada nećemo morati podučiti svoje bližnje da poznaju Gospodina jer ćemo ga svi poznavati (vidi Jeremija 31:34).

Spasiteljevo je usmjerenje išlo dalje od neposrednih potreba

 • Nekoliko je osoba uložilo mnogo truda kako bi dovele svog prijatelja Isusu da ga iscijeli od uzetosti. Spasitelj je na kraju iscijelio čovjeka, ali više ga je zanimalo da mu oprosti njegove grijehe (vidi Luka 5:18–26).

 • Kad su ljudi Spasitelju doveli ženu uhvaćenu u preljubu, njegovo uskraćivanje osude fizički joj je spasilo život. Ali on ju je želio spasiti i duhovno, govoreći joj »idi i od sada ne griješi više« (vidi Ivan 8:2–11).

 • Marija i Marta poslale su poruku Isusu tražeći da dođe i iscijeli svojeg prijatelja Lazara. Isus, koji je u brojnim prilikama iscijelio druge, odgodio je svoj dolazak do poslije Lazarove smrti. Isus je znao što obitelj želi, ali uzdizanjem Lazara iz mrtvih on je osnažio njihova svjedočanstva o svojem božanskom porijeklu (vidi Ivan 11:21–27).

Koje druge primjere možemo dodati na ovaj popis?

Što mi možemo učiniti?

Ako je naša svrha pomoći drugima postati više poput Spasitelja, to će promijeniti način kako poslužujemo. Ovo su neki načini kako ovo razumijevanje može voditi naše napore u posluživanju.

Ideja 1: Povežite službu sa Spasiteljem

Svi su naši napori da činimo dobro vrijedni, ali možemo tražiti prilike da uvećamo našu službu povezujući je sa Spasiteljem. Na primjer, ako je obitelj kojoj poslužujete bolesna, hrana može biti korisna, ali vaš jednostavan izraz ljubavi može biti umnožen vašim svjedočanstvom o Spasiteljevoj ljubavi za njih. Vaša pomoć s poslom u dvorištu bit će primljena sa zahvalnošću, ali možda može biti značajnija s ponudom svećeničkog blagoslova.

Starješina Neil L. Andersen iz Zbora dvanaestorice apostola je podučio: »Osoba s dobrim srcem može pomoći nekome popraviti gumu, odvesti cimera liječniku, ići na ručak s nekim tko je tužan ili nasmiješti se i pozdraviti kako bi razvedrila dan.

Ali sljedbenik prve zapovijedi prirodno će nadodati ovim važnim činima služenja.«1

Ideja 2: Usmjerite se na put saveza

Govoreći članovima prvi put kao predsjednik Crkve, predsjednik Russell M. Nelson je rekao: »Držite se na putu saveza.« Sklapanje i obdržavanje saveza »otvorit će vrata svakoga [dostupnog] duhovnog blagoslova i povlastice«.2

Kao sveci posljednjih dana, mi smo kršteni, potvrđeni i primamo dar Duha Svetoga. Dostojni muški članovi primaju svećeništvo. Idemo u hram za naše podarivanje i da budemo zapečaćeni zajedno kao obitelji zauvijek. Ove spasonosne uredbe i njihovi povezani savezi temeljni su za to da možemo postati poput njega tako da možemo biti s njim.

Možemo imati važnu ulogu u pomaganju drugima na tom putu kada im pomažemo obdržavati njihove saveze i pripremati se za sklapanje budućih saveza.3 Kako možete pomoći pojedincima ili obiteljima kojima služite primiti sljedeću uredbu koju trebaju? To može značiti pomaganje u pripremanju oca da krsti svoju kćer, objašnjavanje blagoslova sljedećeg saveza kojeg treba sklopiti ili iznošenje načina kako imati značajnije iskustvo obnavljajući naše saveze dok blagujemo od sakramenta.

Ideja 3: Pozivajte i ohrabrujte

Kada je primjereno, savjetujte se s onima za koje se brinete o njihovom obraćenju i naporima da budu kristolikiji. Recite im za snage koje vidite u njima i kojima se divite. Otkrijte što osjećaju u čemu se trebaju popraviti i razgovarajte o tome kako im možete pomoći. (Za više podataka o savjetovanju s onima kojima poslužujete, pogledajte članak »Counsel about Their Needs« (Savjetovati se o njihovim potrebama), Lijahona, rujan, 2018., 6–9).

Nemojte se bojati pozivati ih da slijede Spasitelja i dozvole mu da im pomogne postići njihov božanski potencijal. Ovaj poziv može promijeniti život, kada se spoji s izrazom vašeg povjerenja u njih i vaše vjere u njega.

Šest načina kako možemo pomoći drugima napredovati prema Kristu

Slijede prijedlozi za pružanje podrške drugima u poboljšanju života i napredovanju na putu saveza. (Vidi Propovijedaj moje evanđelje, poglavlje 11, za više ideja.)

 1. Iznosite. Budite izvorni i odvažni kada iznosite kako vam je Spasitelj pomogao dok ste nastojali približiti mu se življenjem evanđeoskih načela unatoč preprekama.

 2. Obećajte blagoslove. Ljudi trebaju razlog za promjenu koji je uvjerljiviji od razloga da se ne mijenjaju. Objašnjenje blagoslova povezanih s djelom može dati snažnu motivaciju (vidi Nauk i savezi 130:20–21).

 3. Pozivajte. Življenje evanđeoskog načela donosi svjedočanstvo da je ono istinito (vidi Ivan 7:17) i vodi do dubljeg obraćenja.4 Gotovo svaka komunikacija može uključivati jednostavan poziv da učine nešto što će im pomoći napredovati.

 4. Planirajte zajedno. Što im se treba dogoditi kako bi uspješno ispunili svoju obvezu da će se promijeniti? Kako vi možete pomoći? Je li u to uključen vremenski raspon?

 5. Podržite. Kad je to korisno, razvijte mrežu ljudi za podršku koji mogu pomoći pojedincu da ostane motiviran i uspije. Svi trebamo navijače.

 6. Kontaktirajte naknadno. Redovito govorite o napretku. Ostanite usredotočeni na plan ali ga poboljšavajte po potrebi. Budite strpljivi, ustrajni i poticajni. Promjena može potrajati.

Poziv na djelovanje

Razmotrite načine kako vaši napori u posluživanju – i veliki i mali – mogu pomoći drugima produbiti njihovo obraćenje i postati više poput Spasitelja.

Napomene

 1. Neil L. Andersen, »A Holier Approach to Ministering« (Sastanak duhovne misli na sveučilištu Brigham Young, 10. travnja, 2018.), 3, speeches.byu.edu.

 2. Russell M. Nelson, »Dok zajedno idemo naprijed«, Lijahona, travanj 2018., 7.

 3. Vidi Henry B. Eyring, »Kćeri u savezu,” Lijahona, svibanj 2014., 125–128.

 4. Vidi David A. Bednar, »Converted unto the Lord«, Lijahona, studeni 2012., 106–109.