2018.
Savjetovati se o njihovim potrebama
rujan 2018.


Slika
ministering

Načela posluživanja, rujan 2018.

Savjetovati se o njihovim potrebama

Ne morate ovo raditi sami. Savjetovanje nudi pomoć koja vam je potrebna da pomognete drugima.

Bog vas je pozvao da poslužujete pojedincu ili obitelji u svojem odjelu ili ogranku u skladu s njihovim potrebama. Kako spoznajete koje su to potrebe? Ključ je načelo savjetovanja na koje se toliko fokusiralo u Crkvi.

Nakon što raspravimo oko čega bismo se mogli savjetovati, istražit ćemo:

 1. savjetovanje s Nebeskim Ocem;

 2. savjetovanje s dodijeljenim pojedincem i obitelji;

 3. savjetovanje s našim suradnikom;

 4. i, savjetovanje s drugima dodijeljenim istom pojedincu ili obitelji.

Ključno je i savjetovanje s našim vođama. U budućem članku Ministering Principles [Načela posluživanja] u Lijahoni bit će istraženo savjetovanje s vođama kao i uloga intervjua posluživanja u tom postupku.

Oko čega se savjetujemo

Razumijevanje potreba ključno je za međusobno posluživanje. No, u kakvim se oblicima te potrebe mogu pojaviti i postoji li nešto više od tih potreba što bismo trebali otkriti?

Potrebe mogu doći u mnogim oblicima. Oni kojima služimo mogu se suočiti s izazovima koji su emocionalni, financijski, fizički, obrazovni i tako dalje. Neke potrebe imaju veći prioritet od drugih. Za neke ćemo biti opremljeni da s njima pomognemo; za druge će biti potrebno da i sami zatražimo pomoć. U našim nastojanjima da pomognemo ispuniti vremenite potrebe, nemojte zaboraviti da naš poziv posluživanja uključuje pomaganje drugima da napreduju na putu saveza, pripremajući se za svećeničke uredbe ključne za uzvišenje i primajući ih.

Uz savjetovanje o pojedinačnim ili obiteljskim potrebama, trebali bismo nastojati spoznati njihove snažne strane. S čime im nije potrebna pomoć? Koje sposobnosti i darove imaju koji bi mogli blagosloviti druge? Kako su oni jedinstveno prikladni da pomognu s gradnjom kraljevstva Božjeg? Snažne strane pojedinca mogu biti jednako važne za razumjeti kao njegove potrebe.

Savjetovanje s Nebeskim Ocem

Jedna od središnjih postavki naše vjere je da Nebeski Otac govori svojoj djeci (vidi Članci vjere 1:9). Kada primimo novo zaduženje da poslužujemo nekome, trebali bismo se savjetovati s Nebeskim Ocem u molitvi, tražeći uvid i razumijevanje o njihovim potrebama i snažnim stranama. Taj postupak savjetovanja kroz molitvu trebao bi se nastaviti kroz cijelo naše zaduženje posluživanja.

Savjetovanje s pojedincima i obiteljima

Kako i kada pristupamo pojedincima i obiteljima kojima smo pozvani služiti može jako ovisiti o okolnostima, no izravno savjetovanje s pojedincem ili obitelji ključno je za izgradnju odnosa i razumijevanje njihovih potreba, uključujući kako oni žele da im se pomogne. Neka će pitanja trebati pričekati dok se ne razviju značajni odnosi. Iako ne postoji jedan ispravan način da se to napravi, razmotrite sljedeće:

 • saznajte kako bi i kada htjeli biti kontaktirani;

 • učite o njihovim interesima i porijeklu;

 • dođite s prijedlozima o tome kako biste mogli pomoći te ih upitajte za njihove prijedloge.

Dok gradimo povjerenje, razmotrite raspraviti o potrebama pojedinca ili obitelji. Postavite pitanja kako vas potiče Duh Sveti.1 Na primjer:

 • Koji su izazovi s kojima se suočavaju?

 • Koji su njihovi obiteljski ili pojedinačni ciljevi? Na primjer, žele li biti bolji u održavanju redovite kućne obiteljske večeri? Ili, žele li biti više samodostatni?

 • Kako im možemo pomoći s njihovim ciljevima i izazovima?

 • Koje im se uredbe evanđelja približavaju u njihovom životu? Kako im možemo pomoći da se pripreme?

Sjetite se ponuditi im konkretnu pomoć, poput: »Koju bismo vam večer ovoga tjedna mogli donijeti obrok?«. Nejasna ponuda, poput: »Javite nam postoji li nešto što možemo učiniti«, nije vrlo korisna.

Savjetovanje s našim suradnikom

Stoga što vi i vaš suradnik možda nećete uvijek biti zajedno kada ćete razgovarati s pojedincem ili obitelji, važno je da se zajedno koordinirate i savjetujete dok kao suradništvo tražite nadahnuće. Evo nekih pitanja za razmatranje:

 • Kako ćete međusobno komunicirati kao suradništvo i koliko često?

 • Kako svatko od vas može iskoristiti svoje snažne strane za posluživanje potrebama obitelji ili pojedinca?

 • Što ste naučili, koja ste iskustva imali i koje ste poticaje primili od kada ste prošli put govorili o pojedincu ili obitelji?

Savjetovanje s drugim dodijeljenim osobama

S vremena na vrijeme, moglo bi biti dobro razgovarati s drugima koji su dodijeljeni posluživati istom pojedincu ili obitelji kao i vi.

Komunicirajte kako biste riješili izazove

Starješina Chi Hong (Sam) Wong primjenjuje zapis iz Marka 2 na naše doba da bi dočarao kako je zajedničko savjetovanje omogućilo četirima osobama smisliti kako omogućiti uzetom čovjeku da bude u Isusovoj nazočnosti.

»To bi se moglo dogoditi ovako«, rekao je starješina Wong. »Četvero ljudi izvršavalo je zaduženje svojeg biskupa i pošlo posjetiti uzetog čovjeka njegovoj kući… Nakon zajedničkog savjetovanja o potrebama odjela na posljednjem vijeću, biskup je izdao zaduženja ‘spašavanja’. Njih četvero bilo je zaduženo pomoći uzetom čovjeku…

[Kada su stigli u zgradu u kojoj je bio Isus,] soba je bila prepuna ljudi. Nisu mogli ući kroz vrata. Siguran sam da su pokušali sve čega su se mogli sjetiti, no jednostavno se nisu mogli probiti… Posavjetovali su se među sobom o tome što dalje učiniti – kako mogu dovesti čovjeka Isusu Kristu radi iscjeljenja… Osmislili su plan – doduše, ne lagan, ali su djelovali prema njemu.

‘Kako ga zbog mnoštva naroda ne mogaše donijeti do njega, skinuše krov nad mjestom gdje je bio Isus te kroz otvor spustiše postelju na kojoj je ležao uzeti’ (Marko 2:4)…

‘Isus vidje njihovu vjeru i reče uzetomu: »Sinko, opraštaju ti se grijesi«ʼ (Marko 2:5)«.2

Poziv na djelovanje

Starješina Dieter F. Uchtdorf iz Zbora dvanaestorice apostola potaknuo je: »Međusobno se savjet[ujte], koristit[e] sva dostupna sredstva, tražit[e] nadahnuće Duha Svetoga, zatražit[e] od Gospodina njegovu potvrdu i zatim zasu[čite] rukave i radit[e].

Dajem vam obećanje da ćete, ako budete slijedili ovaj uzorak, primiti konkretno vodstvo po pitanjima tko, što, kada i gdje o skrbi na Gospodinov način«.3

Napomene

 1. Vidi Propovijedaj moje evanđelje: Vodič za misionarsku službu (2004.), 177–178

 2. Chi Hong (Sam) Wong, »Rescue in Unity«, Lijahona, studeni 2014., 14–15

 3. Dieter F. Uchtdorf, »Providing in the Lord’s Way«, Lijahona, studeni 2011., 55