2018.
Izgradnja značajnih odnosa
August 2018


Slika
Ministering

Načela posluživanja, kolovoz 2018.

Izgradnja značajnih odnosa

Naša sposobnost brige za druge povećava se kada imamo značajan odnos s njima.

Poziv da poslužujemo drugima je prilika za izgradnju brižnih odnosa s njima – odnosa koji će im pomoći da se osjećaju ugodno tražeći ili prihvaćajući našu pomoć. Kada uložimo trud u razvijanje takvog odnosa, Bog može promijeniti živote s obje strane tog odnosa.

»Doista vjerujem da nema značajne promjene bez značajnih odnosa«, rekla je Sharon Eubank, prva savjetnica u općem predsjedništvu Potpornog društva. A da bi naša djela služenja bila preobražavajuća u životima drugih, rekla je, moraju biti »ukorijenjena u iskrenoj želji da iscijelimo, slušamo, surađujemo i poštujemo«.1

Značajni odnosi nisu taktike. Oni su izgrađeni na sućuti, iskrenom trudu i »ljubav[i] nehinjeno[j]« (NiS 121:41).2

Načini izgradnje i osnaživanja odnosa

»Mi gradimo [odnose] s jednom po jednom osobom« rekao je starješina Dieter F. Uchtdorf iz Zbora dvanaestorice apostola.3 Kada nastojimo izgraditi značajne odnose s onima kojima poslužujemo, Duh Sveti može nas voditi. Sljedeći prijedlozi temelje se na uzorku koji je starješina Uchtdorf ponudio.4

 • Upoznajte ih.

  Predsjednik Ezra Taft Benson (1899.–1994.) je podučavao: »Ne možete služiti dobro onima koje dobro ne poznajete.« Predložio je poznavanje imena svakog člana obitelji i znanje o važnim događajima poput rođendana, blagoslova, krštenja i brakova. To daje priliku za pisanje poruke ili pozivanje radi čestitanja članu obitelji na posebnom postignuću ili ostvarenju.5

 • Provodite vrijeme zajedno.

  Potrebno je vrijeme za razvijanje odnosa. Tražite prilike za održavanje kontakta. Studije pokazuju da je davanje ljudima do znanja da se brinete temeljno za zdrave odnose.6 Često posjećujte one kojima ste pozvani služiti. Razgovarajte s njima u crkvi. Koristite sva druga dodatna sredstva koja imaju smisla – poput elektroničke pošte, Facebooka, Instagrama, Twittera, Skypea, telefonskih poziva ili slanja dopisnice. Starješina Richard G. Scott (1928.-2015.) iz Zbora dvanaestorice apostola govorio je o moći jednostavnih i kreativnih izraza ljubavi i podrške: »Često bih otvorio svoja Sveta pisma… i pronašao bih nježnu, podupiruću poruku koju bi [moja žena] Jeanene potajno stavila među stranice. … Te dragocjene poruke… nastavljaju biti neprocjenjivo blago utjehe i nadahnuća.«7

  Također, sjetite se da je za odnos potrebno dvoje. Možete ponuditi ljubav i prijateljstvo, ali odnos neće rasti osim ako se ponuda ne prihvati i uzvrati. Ako se čini da druga osoba ne prihvaća, nemojte siliti odnos. Dajte joj vremena da vidi vaš iskren trud i, ako je potrebno, savjetujte se s vašim vođama o tome čini li se da je značajan odnos još uvijek mogućnost ili ne.

 • Komunicirajte s brižnošću.

  Izgradnja značajnih odnosa traži da idemo dalje od površnog. Površna komunikacija puna je neobveznog razgovora o rasporedima, vremenu i drugim manje važnim temama, ali ne uključuje iznošenje osjećaja, vjerovanja, ciljeva i briga potrebnih za stvaranje značajnijih veza. Nebeski Otac je oblikovao ovaj značajniji oblik komunikacije iznoseći svoje osjećaje i naume svojem Sinu (vidi Ivan 5:20) i nama kroz svoje proroke (vidi Amos 3:7). Iznoseći svakodnevne događaje i životne izazove jedni drugima kako smo vođeni Duhom, stječemo zahvalnost jedni za druge kada pronalazimo zajedničke interese i iskustva.

  Slušanje je ključan dio iskazivanja da se brinete.8 Kada slušate pažljivo, vaša se prilika da pomognete drugima doći Kristu povećava dok stječete razumijevanje i uvid u njihove potrebe i kada se oni osjećaju voljenima, shvaćenima i sigurnima.

 • Cijenite razlike kao i sličnosti.

  »Nek[i]… vjer[uju] da Crkva želi stvoriti svakog člana iz istog kalupa – da svaki od nas treba izgledati, osjećati, misliti i ponašati se kao svi ostali,« rekao je starješina Uchtdorf. To bi proturječilo genijalnosti Boga, koji je stvorio svakog čovjeka drugačijeg od njegovog brata…

  Crkva napreduje kada koristimo našu raznolikost i potičemo jedni druge u razvijanju naših sposobnosti kako bismo uzdigli i ojačali naše bližnje.«9

  Voljeti druge kao što Bog voli nas traži da nastojimo vidjeti druge onako kako ih Bog vidi. Predsjednik Thomas S. Monson (1927.–2018.) je podučio: »Moramo razviti sposobnost vidjeti [druge] ne kakvi su sada, nego kakvi mogu postati.«10 Možemo se moliti za pomoć da vidimo druge kao što ih Bog vidi. Kada se odnosimo prema drugima na temelju njihovog potencijala za rast, oni će vjerojatno ispuniti očekivanja.11

 • Služite im.

  Budite osjetljivi na potrebe onih kojima poslužujete i budite voljni dati svoje vrijeme i talente, bilo u vrijeme potrebe ili samo zato što vam je stalo. Možete biti tu da pružite utjehu, podršku i potrebnu pomoć kada se dogodi neka nužda, bolest ili hitna situacija. Ali u previše odnosa mi samo reagiramo. Bog nam je dao opredjeljivanje tako da možemo djelovati radije nego da se na nas djeluje (vidi 2 Nefi 2:14). Baš kao što je apostol Ivan podučio da volimo Boga zato što je on prvi volio nas (vidi 1 Ivanova 4:19), kada drugi osjećaju našu iskrenu ljubav kroz naša djela služenja, to može omekšati srca i povećati ljubav i povjerenje.12 To stvara uzlaznu putanju dobrih djela koja može graditi odnose.

Posluživati kao što je to Spasitelj činio

Isus Krist je gradio značajne odnose sa svojm učenicima (vidi Ivan 11:5). On ih je poznavao (vidi Ivan 1:47–48). Provodio je vrijeme s njima (vidi Luka 24:13–31). Njegova je komunikacija išla dalje od površnog (vidi Ivan 15:15). Cijenio je njihove razlike (vidi Matej 9:10) i vidio njihov potencijal (vidi Ivan 17:23). Služio je svakome, iako je Gospodar svega, govoreći da je došao ne da mu se poslužuje, već da poslužuje (vidi Marko 10:42–45).

Što ćete učiniti kako biste izgradili snažnije odnose s onima kojima ste pozvani služiti?

Napomene

 1. Sharon Eubank, »Humanitarian Acts Must Be Rooted in Relationship, Sharon Eubank Says«, mormonnewsroom.org.

 2. Vidi »Ministering Principles: Reach Out in Compassion«, Lijahona, srpanj 2018., 6–9.

 3. Dieter F. Uchtdorf, »Of Things That Matter Most«, Lijahona, studeni 2010., 22.

 4. Vidi Dieter F. Uchtdorf, »Of Things That Matter Most«, 22.

 5. Vidi Ezra Taft Benson, »To the Home Teachers of the Church«, Ensign, svibanj 1987., 50.

 6. Vidi Charles A. Wilkinson i Lauren H. Grill, »Expressing Affection: A Vocabulary of Loving Messages«, u Making Connections: Readings in Relational Communication, uredila Kathleen M. Galvin, 5. izdanje (2011.), 164–173.

 7. Richard G. Scott, »The Eternal Blessings of Marriage«, Lijahona, svibanj 2011, 96.

 8. Vidi »Ministering Principles: Five Things Good Listeners Do«, Lijahona, lipanj 2018., 6–9.

 9. Dieter F. Uchtdorf, »Four Titles«, Lijahona svibanj 2013., 59.

 10. Thomas S. Monson, »See Others as They May Become«, Lijahona studeni 2012., 69.

 11. Vidi Terence R. Mitchell i Denise Daniels, »Motivation«, u Handbook of Psychology, svezak 12, uredili Walter C. Borman i drugi (2003.), 229.

 12. Vidi Edward J. Lawler, Rebecca Ford i Michael D. Large, »Unilateral Initiatives as a Conflict Resolution Strategy«, Social Psychology Quarterly, svezak 62, br. 3 (rujan 1999.), 240–256.