Proroctwo i osobiste objawienie
  Footnotes

  Przesłanie od Pierwszego Prezydium

  Proroctwo i osobiste objawienie

  youth and children first presidency message sidebars
  family watching general conference

  Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa został przywrócony na ziemię w dzisiejszych czasach. Kościołowi Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od zawsze przewodzili prorocy i apostołowie, którzy nieustannie otrzymują przewodnictwo z niebios.

  Ten boski wzorzec znany był już w starożytności. Z Biblii dowiadujemy się, że: „Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom” (Ks. Amosa 3:7).

  W naszych czasach Bóg ponowne przemówił poprzez poprzez Proroka Józefa Smitha i objawił pełnię ewangelii Jezusa Chrystusa. Przywrócił również Swoje święte kapłaństwo wraz z kluczami i wszystkimi prawami oraz mocami, a także funkcjami świętej mocy kapłaństwa.

  W naszych czasach żyjący prorocy i apostołowie przemawiają, nauczają i prowadzą nas z upoważnieniem nadanym im przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zbawiciel tymi oto słowy przemówił do Proroka: „Co ja, Pan, powiedziałem, rzekłem i nie usprawiedliwiam się; i chociaż przeminie niebo i Ziemia, słowo moje nie przeminie, lecz wszystko się wypełni, co sam rzekłem, lub co powiedzieli moi słudzy, bowiem jest to jedno” (NiP 1:38).

  Dwa razy do roku podczas konferencji generalnej mamy przywilej słuchania słów Pana z ust Jego sług. To bezcenny przywilej. A wartość danej nam możliwości w dużej mierze zależy od tego, czy przyjmiemy te słowa pod wpływem tego samego Ducha, przez którego są objawione tymże sługom (zob. NiP 50:19–22). My, tak samo jak oni, musimy otrzymać przewodnictwo z niebios. Musimy tylko włożyć w to tyle wysiłku duchowego, co Jego sługi.

  „Odrób pracę domową”

  Wiele lat temu jeden z członków Kworum Dwunastu Apostołów poprosił mnie, abym przeczytał przemówienie, które przygotował na konferencję generalną. Byłem wówczas młodym członkiem tego kworum i tym bardziej poczułem się zaszczycony zaufaniem, którym mnie obdarzył, bym pomógł mu dobrać słowa, które Pan chciałby przez niego przekazać. Powiedział do mnie z uśmiechem: „Och, to jest już 22. wersja tego przemówienia”.

  Od razu przypomniała mi się rada, którą niegdyś udzielił mi kochający i wspaniały Prezydent Harold B. Lee (1899–1973): „Hal, jeśli chcesz otrzymać objawienie, odrób pracę domową”.

  Czytałem, rozważałem i modliłem się nad tą 22. wersją przemówienia. Uważnie studiowałem pod wpływem Ducha Świętego. Z chwilą, gdy ów członek kworum wygłosił swoje przemówienie, odrobiłem moją pracę domową. Nie jestem pewien, czy pomogłem, ale jedno wiem, że doświadczyłem przemiany, gdy usłyszałem to przemówienie. Przesłania, które dotknęły mej duszy, były o wiele głębsze ponad to, co przeczytałem i usłyszałem z jego ust. Słowa miały szersze znaczenie od tych, które czytałem wcześniej. Przesłanie wydawało się być skierowane jakby do mnie, było dopasowane do moich potrzeb.

  Sługi Boga poszczą i modlą się, aby otrzymać wskazówki, które On pragnie przekazać tym, którzy potrzebują objawienia i inspiracji. To doświadczenie oraz wiele temu podobnych nauczyło mnie, że aby cieszyć się wspaniałymi błogosławieństwami, płynącymi ze słuchania słów żyjących proroków i apostołów, sami musimy dołożyć wszelkich starań, by otrzymać objawienie.

  Pan kocha każdego człowieka, który może usłyszeć Jego przesłania, i On zna serca i okoliczności każdego z nich. On wie, jaka zmiana, zachęta i prawda ewangelii najlepiej pomoże każdemu z nas, abyśmy dokonali właściwego wyboru i uczynili krok ku życiu wiecznemu.

  My, którzy słuchamy i oglądamy przesłania z konferencji generalnych, czasami zadajemy sobie pytanie: „Co pamiętam najlepiej?”. Nadzieją Pana jest, aby odpowiedź każdego z nas brzmiała następująco: „Nigdy nie zapomnę, kiedy głos Ducha przeniknął mój umysł i serce, mówiąc mi, co mam zrobić, aby zadowolić mojego Ojca Niebieskiego i Zbawiciela”.

  Możemy otrzymać osobiste objawienie, gdy słuchamy słów proroków i apostołów, i pełni wiary dokładamy wszelkich starań, aby je przyjąć, zgodnie z radą Prezydenta Lee. Z własnego doświadczenia i poprzez Ducha wiem, że jest to prawda.